Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nech toho, sousede

22. 12. 2006 - PRAHA [EkoList]

Pokud vám kdokoliv poškodí váš majetek (ať už jste fyzická či právnická osoba), můžete po něm na základě občanského zákoníku požadovat náhradu škody. Pokud vás někdo pomluví, můžete požadovat omluvu. Občanský zákoník primárně chrání práva fyzických a právnických osob, lze jej využít zprostředkovaně i pro ochranu životního prostředí.

Dříve, než se soudit, je lepší se zkusit se sousedem dohodnout.
Foto: Miloš Kalista/EkoList

Zvláštním bodem občanského zákoníku je paragraf 127, který myslí právě na takové sousedy, kteří vás „nad míru přiměřenou poměrům“ obtěžují nebo omezují vaše vlastnická práva, a to „hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.“ Vaši sousedé také „nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.“

Potíž je v tom, že bude na vás, abyste prokázali, že se toto obtěžování děje nad míru přiměřenou poměrům. Prokazování se bude lišit podle toho, proti čemu se chcete bránit, někdy postačí svědectví sousedů, jindy budete muset mít znalecký posudek. O tom, jak nejlépe prokázat důvod žaloby, je vhodné se poradit s právníkem. Aby toho nebylo málo, tak mějte na paměti, že poměry jsou všude různé, jiná míra přiměřenosti poměrům bude panovat v zahrádkářské kolonii, jiná v kolonii podnikatelských vilek, jiná mezi sousedy v paneláku.

Žaloba podle zmiňovaného paragrafu občanského zákoníku se bude řešit u občanskoprávního soudu. V žalobě nemusíte dokazovat konkrétní škodu, která vám vznikla, musíte ale prokázat samotný fakt, že váš soused nějakým způsobem omezuje vaše vlastnická práva a musí být uvedeno, čeho se domáháte. Při obtěžování imisemi se můžete domáhat pouze toho, aby se Váš soused takového jednání zdržel. Soud může v rozsudku pouze vyslovit, že jste obtěžováni nad míru přiměřenou poměrům a že tomu tak být už nemá. Je potom na vašem sousedovi, jakým způsobem to zajistí (např. přestane pálit odpad v kamnech, postaví protihlukovou stěnu atd.). Soud mu nemůže přikázat, který z možných způsobů (pokud je jich více) má zvolit.

Při prokazování, že došlo k zásahu do vašeho vlastnického práva podle občanského zákoníku, je brána v potaz „míra obtěžování nepřiměřená poměrům“. Nejedná se tedy pouze o dodržování zvláštních povinností nepoškozovat životní prostředí podle zvláštních zákonů chránících konkrétní složky životního prostředí (sledování plnění těchto povinností je předmětem činnosti orgánů veřejné správy), ale jedná se také (a zejména) o specifické okolnosti sousedských vztahů a možnost využívat naplno vlastnického práva, byť toto je dotčeno i ohrožováním životního prostředí ze strany vašeho souseda. Ostatně ani vy při výkonu svého vlastnického práva nesmíte poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.


Radši se domluvte

Nečekejte, že až podáte žalobu, přiřítí se k vám vyšetřovací tým, který zajistí dostatek důkazů, všechno nafotí a zaznamená. Pořízení důkazů (tzv. důkazní břemeno) totiž leží na žalobci. Žalovanému stačí pouze vyvrátit vaše důkazy, svou nevinu prokazovat nemusí. Jako žalobce musíte přesvědčit soud o tom, že máte pravdu. Soud sám od sebe nepodnikne žádné vyšetřování, jen jako třetí strana rozhodne, kdo má pravdu a co musí ten druhý udělat (pouze v mezích toho, jaký byl žalobní návrh; je proto nutné ho pečlivě formulovat). Proti rozsudku se mohou obě strany sporu odvolat k nadřízenému soudu, kde lze předkládat i nové důkazy. Rozsudek tohoto soudu je však zpravidla již konečnýp. Pro případ, že se během soudu se sousedem dohodnete: svou žalobu můžete kdykoliv vzít zpět.

Žalovat můžete jak fyzickou osobu, tak i právnickou. Z poslední doby nejznámější případ tzv. sousedské žaloby je spor majitelů bytů z Prahy 4 s pražským magistrátem coby vlastníkem magistrály, více viz článek Příliš hlučný soused, EL 8-9/2006.

Vztahy s vašimi sousedy lze s trochou nadsázky považovat i za součást vašeho životního prostředí. To, jak se vám žije se sousedy, jak se kvůli nim těšíte či netěšíte domů nebo na chalupu, je důležité. Proto ještě před tím, než se rozhodnete podat na souseda žalobu, zkuste se s ním dohodnout po dobrém. Šetří to čas, peníze i vaše sousedské vztahy.

Co by měla nést žaloba na stanovení povinnosti zdržet se zásahů do vlastnického práva (§ 127 odst. 1 obč. zák.)

* Adresát, tj. příslušný soud
* Pojmenování žalobce
* Pojmenování žalovaného
* Soudní kolky (1000 Kč)
* Doklad o tom, že jste majitelem dané nemovitosti nebo alespoň jejím řádným nájemcem.

V textu žaloby je nutné popsat skutkový stav, dále to, jak můžete své tvrzení dokázat, návrh rozsudku. Je vhodné též uvést, že snaha o dohodu z Vaší strany nebyla úspěšná. Pro doložení tohoto tvrzení je dobré mít při jednání o dohodě se sousedem svědky.

Ten, kdo neměl ve věci úspěch, je povinen nahradit protistraně náklady řízení. Celkové náklady v jedné instanci se pohybují v řádu deseti tisíc, záleží na důkazech, které jednotlivé strany předkládají (hlukový posudek stojí cca 20.000 Kč). Riziko prohry a tedy zaplacení nákladů protistrany musíte jako žalobce vzít v potaz.

Pro sepsání článku byly využity informace z knihy Dohnal, Vítězslav; Černý, Pavel: Stát, kraj, obec a občan při ochraně životního prostředí; 2. vydání, Brno, Ekologický právní servis, 2003. Za informace děkujeme také právníku Ekologického právního servisu Michalu Bernardovi a právničce Tereze Tiché.

Evropský sociální fond
Tento článek vznikl díky projektu Environmentální občanské poradenství, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Článek vyšel v časopisu EkoList č. 12/2006.


Martin Mach

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz