Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Slavnostní zahájení nového nízkoenergetického domu Sluňákov

10. 1. 2007 - Markéta Krátká , Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce

Ve dnech 16. a 17.1.2007 bude slavnostně zahájen provoz v České Republice výjimečné novostavby veřejného objektu s parametry nízkoenergetické budovy, kde bude svou činnost vykonávat Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Dům byl dokončen včetně interiérového vybavení po více než desetiletém usilování o realizaci stavby v 15-ti hektarovém vzdělávacím biocentru, které vzniklo jako vstupní brána do mezinárodně významného mokřadu CHKO Litovelské Pomoraví. Stavba domu byla podpořena Státním fondem životního prostředí a Statutárním městem Olomouc.

Areál má sloužit pro veřejnost i školní děti seznámení veřejnosti s přírodou regionu a zpestřit tak nabídku pro turistický ruch v Olomouci a okolí. Objekt turisticko informačního centra o Litovelském Pomoraví a vzdělávacího centra o přírodě je umístěn 5 km severně od Olomouce na okraji obce Horka nad Moravou v údolní nivě řeky Moravy nedaleko jejího ramena – Mlýnského potoka. Hlavní náplní činnosti bude vzdělávání školní mládeže v jednodenních a týdenních programech ekologické výchovy. Mimoto zde budou pořádány i odborné semináře z ekologie, pedagogiky a příbuzných oblastí. Objekt bude umožňovat i tzv. měkkou turistiku s environmentálně - vzdělávací náplní. Objekt je navržen jako energeticky úsporná stavba s využitím moderních alternativních zdrojů energie a stane se tak pro veřejnost příkladem možných úprav ve smyslu návrhů na ekologické bydlení a bude propagovat myšlenky prospěšné pro koncept trvale udržitelného rozvoje.

Více informací o Centru naleznete na www.slunakov.cz. Více informací o projektu pak na www.projektil.cz.

Dům je závislý především na obnovitelných zdrojích energie (sluneční kolektory, kotle na dřevěné peletky), je dokonale izolován, čelní třívrstvá skleněná stěna je obrácena k jihu, oddělené využití dešťové vody pro splachování a úklid, úsporné spotřebiče, třídění odpadu, dům zahrnutý zemí s pochozí zelenou střechou a vyhlídkou, kolem domu 15 hektarové vzdělávací biocentrum s nově realizovaným mokřadem (rybník s tůněmi), loukami, stromy, …

Architektonické řešení
Dům je navržen jako obydlená terénní vlna, která je plynule zapojena do okolního terénu. Jeho architektura se uplatňuje směrem na jih prosklenou fasádou s terasou a barevným mobilním stíněním, na východ a částečně na sever dvěma zářezy vstupů. Východní konec domu symbolicky vystupuje ze země a vystavuje se tak více záři jihozápadního slunce. Od severu je objekt chráněn zemním valem, který plynule přechází na zelenou střechu objektu, která od západu k východu mírně stoupá. Zatravněná střecha je významnou součástí urbanistického konceptu. Stezka, na kterou je návštěvník naveden v místě hlavního vstupu do objektu, vede přes „hřbet“ domu až na „hlavu“ vyhlídku, ze které se nabízí ojedinělý výhled na celý přírodní areál. Výraz navrženého objektu je výsledkem procesu hledání nové formy ekologického domu, který se zapojuje do okolní přírody, využívá sluneční energii a chrání se pomocí zemního valu před nepřízní počasí. Počáteční forma byla inspirována tradičním venkovským stavením Hané, které je dlouhé horizontální přimknuté k zemi. Uspořádání vnitřních prostorů je jednoduché a snadno čitelné. Zakřivený tvar půdorysu navrženého domu je inspirován tvarem sluneční ekliptiky. Objekt je z poloviny jednopodlažní a z poloviny dvoupodlažní. Jednopodlažní část je určena pro administrativu a veřejnost. Dvoupodlažní část je navržena pro přechodné ubytování a byt správce. Použité materiály jsou vesměs tradiční a byly voleny s ohledem na ekologickou přijatelnost. Na fasádách se uplatňují dřevo, sklo, beton a kámen v gabionech. V interiéru jsou to převážně dřevo, sklo, cihelné stěny omítané nebo režné i z nepálených cihel. V technickém zázemí a mokrých provozech je na nosné konstrukce použito pálených cihel nebo železobetonu. Celková koncepce interiéru a exteriéru objektu je založena na pravdivosti a počítá s uplatněním přirozených barev a povrchových struktur použitých stavebních materiálů.
Kromě pasivních energetických prvků domu jsou zásadní součástí objektu aktivní zařízení sloužící pro dobré energetické zapojení objektu do přírodního prostředí. Jsou to systém nuceného větrání s rekuperací sloužící i pro vytápění objektu, solární kolektory pro přípravu TUV a vytápění, zemní kolektory, systém jímání užitkové vody, systém úsporného osvětlení a celkový regulační systém budovy, který bude navíc využíván, společně s ostatními zařízeními, pro výukové a ukázkové účely.

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. a Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související články

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz