Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Úsmev ako dar pokračuje v príprave náhradných rodičov

7. 2. 2007
[Changenet] -


Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá si tento rok pripomenie 25 rokov svojej existencie, pokračuje aj v tomto roku v príprave náhradných rodičov prostredníctvom vzdelávacieho programu PRIDE. Program PRIDE, ktorý na Slovensku realizuje spoločnosť Úsmev ako dar od roku 2002, je pre náhradných rodičov zdrojom informácií pre vzdelávanie a rozvoj rodičovských zručností; program sa vyvinul z dlhoročného projektu starostlivosti o deti v USA.

Základným princípom programu je presvedčenie, že hodnota rodinného života pre deti je veľmi dôležitá a že plnohodnotne sa dieťa môže rozvíjať len v úprimnom a hlbokom vzťahu s dospelým – rodičom, ktorý zabezpečuje jeho potreby. "Náhradní rodičia potrebujú určité vedomosti, schopnosti a zručnosti, aby dokázali to, čo sa nepodarilo biologickým rodičom - naplniť potreby dieťaťa. Program PRIDE im to umožňuje," vysvetľuje Janka Bajnoci, PR manažérka Spoločnosti a dodáva: "Len v roku 2006 vyškolila košická pobočka Úsmevu ako dar programom PRIDE 94 rodičov a 43 odborníkov pracujúcich s deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou."

O program prejavujú záujem dve skupiny ľudí. V prvom prípade ide o skupinu rodičov, ktorí majú záujem o osvojenie, pestúnsku starostlivosť alebo profesionálnu rodinu a tak chcú pomôcť deťom. Druhou skupinou sú odborníci pracujúci na rôznych pozíciách v oblasti starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Regionálna riaditeľka programu PRIDE v Košiciach Stanislava Hunyadiová uvádza: „V Košickom kraji nemáme detský domov, ktorého zamestnanci by sa nevzdelávali. Z našich možností všetci využili PRIDE, väčšina z nich aj výcvik, ktorý im pomohol nahliadnuť do prípravy sociálnych a individuálnych plánov pre deti." Podľa nej efektivita prevencie, práca s dysfunkčnou rodinou a práca pri sanácii rodiny záleží od spolupráce zainteresovaných v sociálnej oblasti a poskytnutí možností riešení v jednotlivých subjektoch.

Úsmev ako dar v Nitre začal koncom júna 2006 pôsobiť vo vybraných 18 rodinách pri sanácii rodinného prostredia detí z detských domovov a v 10 rodinách spolupôsobil pri výkone uložených výchovných opatrení, aby tak zabránil umiestneniu detí do detských domovov. „Do procesu sanácie bolo zaradených 76 detí vrátane súrodencov detí umiestnených v detských domovoch, nakoľko sme pracovali s rodinou ako jedným celkom,“ hovorí Katarína Minarovičová, manažérka nitrianskej pobočky Spoločnosti Úsmev ako dar.

"Spoločnosť Úsmev ako dar verí, že v poslednom čase úspešne naštartovaná spolupráca všetkých zainteresovaných zložiek bude ešte konštruktívnejšia a prispeje tak k systematickej pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Lebo veď ide najmä o to, aby každé dieťa malo rodinu," dokončila Janka Bajnoci.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partneři Zpravodajství ECN
Související odkazy
  • Úsmev ako dar
  • -

    Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
    Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
    Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz