Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mezinárodní den žen: nejen karafiáty, ale i boj proti násilí

7. 3. 2007 - BRNO / PRAHA [Econnect]

V české republice je Mezinárodní den žen spojován s "karafiátovým fanatismem" komunistické totality. Do kalendářů se 8. březen jako významný den vrátil v roce 2004. Nevládní organizace ale chtějí ukázat, že Mezinárodní den žen má smysl i mimo totalitní rámec a že existuje stále řada oblastí, kde ženy nemají rovné šance a postavení.

Právě nerovná práva pro ženy a muže jsou tím, na co i letošní Mezinárodní den žen upozorní: ať už jde o rozdíly v platech, kdy podle údajů z roku 2001 pobíraly ženy v kategorii nejvyšších mezd (které pobírají zákonodárci a vedoucí a řídící pracovníci) pouze 55% platu mužů, anebo o segregaci na pracovním trhu, kdy jsou pečovatelské obory považovány za doménu žen. Ženy mají malé zastoupení v mocenských a rozhodovacích procesech: na postech hejtmanů jednotlivých krajů není žádná žena, v Senátu je pouze 15% žen, žen poslankyň je pouze 18% a v řídících funkcích v policejních složkách je jen 5% žen. Ale i muži jsou diskriminováni: jde především o nerovné postavení muže jako rodiče dítěte – ačkoli otec může ihned po narození svého dítěte nastoupit na rodičovskou dovolenou, využívá této možnosti pouze 1% mužů. Po rozvodu je do péče otců svěřeno pouze asi 7% dětí. Ale nejméně v 90% případů domácího násilí mezi partnery jsou oběťmi ženy.

Liga lidských práv: je tu nutnost zavedení trestného činu pronásledování a terapie násilníků

Pokud jde o problém domácího násilí, bylo dosaženo značného pokroku, zvláště s ohledem na právní ochranu obětí, upozorňuje Liga lidských práv. "Efektivnost legislativy je však ohrožena řadou praktických nedostatků," upozorňuje organizace, která proto nadále působí ve vzdělávání zástupců Policie ČR, orgánů sociálně právní ochrany dětí a dalších a prosazuje práva obětí domácího násilí v meziresortní pracovní skupině pro monitoring plnění opatření uložených usnesením vlády o odhalování a stíhání domácího násilí a pomoci jeho obětem. Za nejdůležitější Liga považuje zavedení skutkové podstaty trestného činu pronásledování a realizaci terapeutických programů pro pachatele domácího násilí, které v Česku - na rozdíl od států západní Evropy - stále neexistují.

Liga lidských práv navíc upozorňuje na fakt, že podle statistik ministerstva vnitra oběťmi mravnostních trestných činů se stávají v drtivé většině ženy a naopak drtivá většina pachatelů jsou muži. Přitom oběti těchto trestných činů jsou nejvíce ohroženy tzv. sekundární viktimizací, tedy že se znovu stávají obětí – obětí průběhu vyšetřování, kdy jsou prováděny opakované výslechy, objevuje se přístup k obětem znásilnění pod heslem "může si za to sama". Liga lidských práv se zasazuje o lepší zacházení se zvlášť ohroženými oběťmi trestných činů a na základě právní analýzy a diskuse s trestněprávními experty prosazuje přijetí zákona o ochraně zvlášť ohrožených obětí. A ještě jeden typ násilí na ženách Liga lidských práv připomíná: jde o případy protiprávně sterilizovaných žen, o jejichž odškodnění organizace usiluje a zároveň se zasazuje o to, aby se zamezilo opakování podobné praxe v budoucnu.

Amnesty International: Stoosmdesátka pro ženy

Česká pobočka mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International zve při příležitosti Mezinárodního dne žen na veřejné shromáždění v Praze. "Sto osmdesát zapálených svíček připomene úspěchy žen bojujících na celém světě za svá práva. Veřejnost bude mít zároveň příležitost dopisem podpořit oběti sexuálního násilí v Mexiku," říká mluvčí AI ČR Eva Dobrovolná. Shromáždění se ve čtvrtek 8. března uskuteční od 18 hodin v prostoru u vstupu do metra B Anděl.

Proč se bude zapalovat právě sto osmdesát svíček? K počtu 180 svíček se dospělo součtem - letos totiž oslavujeme hned dvě výročí spojené s událostmi, které vedly k ustavení Mezinárodního dne žen: Před 150 lety, 8. března 1857, vystoupily ženy pracující v textilních a konfekčních továrnách v New Yorku proti nelidským pracovním podmínkám a nízkým mzdám - jejich protest byl jednou z prvních doložených akcí pracujících žen na celém světě. A před 30 lety, v prosinci 1977, přijalo Valné shromáždění OSN rozhodnutí prohlašující 8. březen za Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír. Od té doby je příležitostí k upozornění na problematiku ženských práv.

Apel za oběti násilí v Mexiku

Mexické ženy Inés Fernández Ortega a Valentina Rosendo Cantú byly v roce 2002 ve státě Guerrero znásilněny příslušníky mexické armády. Ani po pěti letech nebyly útoky na ně vyšetřeny. Případy navíc spadají pod pravomoc vojenských soudů, což obě ženy staví do vážného nebezpečí odvety.

Ženy požadují přeložení případů k civilním úřadům. Amnesty International podporuje jejich požadavek, protože vojenský justiční systém není dostatečně nestranný. "Ženy a dívky v Mexiku jsou ve vysoké míře vystaveny diskriminaci a násilí doma i ve společnosti. Ženy trpí jak sexuální, tak rasovou diskriminací, kterou často zhoršuje chudoba – a vláda nedokáže ženy dostatečně ochránit," uvádí organizace, která na shromáždění při příležitosti Mezinárodního dne žen vyzve právě k podpoře mexických žen.

V Brně oslaví ženy hudba i scénické čtení

V Brně pořádá oslavu Mezinárodního dne žen Genderové informační centrum Nora ve spolupráci s Nesehnutím – oslavou bude čtvrteční kulturně-vzdělávací kabaret v klubu Desert na Rooseveltově ulici v Brně se začátkem v 18 hodin.

Kromě představení nevládních organizací prostřednictvím infostánků je na programu večera i kultura – kapela Stejná krev, Drak patří mně! aneb princezny takové i makové, vyhlášení výtvarné soutěže Princezny jsou na draka společně s vernisáži výstavy, scénické čtení Košíčky velikosti dé a pásmo čtení milostných dopisů Z našeho milostného života.

Den žen mezinárodní

První Den žen proběhl v roce 1908 v USA, kdy ženy demonstrovaly za hlasovací, politická a ekonomická práva. Tradice slavit tento den mezinárodně vznikla v roce 1911, kdy akce v několika evropských zemích připomínaly požadavky žen na právo volit a zastávat veřejné funkce, právo na práci a ukončení diskriminace v zaměstnání. Přestože uplynulo téměř sto let a mnohé z požadavků prvotních průkopnic a průkopníků byly naplněny, idea rovných práv zůstává živá v mnoha zemích a společenských oblastech, což dokládá i zařazení MDŽ do seznamu významných dní OSN. Připomínat si Mezinárodní den žen dnes znamená podepsat se pod požadavek rovných příležitostí v rodině, vzdělání i zaměstnání a posílení postavení žen ve světovém měřítku, upozorňují nevládní organizace.

V posledních letech se ve většině zemí konají přednášky či veřejné diskuse na téma postavení ženy ve společnosti, filmové festivaly ženských režisérek, výstavy, koncerty, průvody po městě po místech, kde žily slavné ženy. Velkou pozornost ženským tématům věnují 8. března média i političky a politici, většina akcí na celém světě je věnována míru pod heslem „Invest in Caring not Killing“ - Investujte do pečování, ne do zabíjení.


Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz