Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Bude rozhledna na Boubíně? Ministerstvo by mělo znovu rozhodnout

13. 9. 2004
Alena Mejstříková [Econnect] -


O tom, zda částečně rozestavěná stavba rozhledny v národní přírodní rezervaci Boubínský prales bude dokončena, bude v těchto dnech opět rozhodovat Ministerstvo životního prostředí. Ekologickým organizacím Děti Země a Okrašlovací spolek Zdíkovsko, které proti stavbě rozhledny od počátku vystupují, se totiž podařilo získat materiály dokumentující výskyt chráněných druhů ptáků a tzv. prioritních evropských stanovišť na vrcholu Boubína. Ekologické organizace nyní doufají, že MŽP uzná jejich argumenty a své předchozí rozhodnutí o udělení výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny zruší.

Ekologové se obávají především masivního vzrůstu návštěvnosti po zprovoznění stavby a tím i velkého narušení unikátního ekosystému. „Máme na mysli zvýšený sešlap půdního pokryvu, plašení chráněných druhů živočichů, nedovolený pohyb návštěvníků mimo značené cesty a pravděpodobné odhazování odpadků“ upřesňuje Čihák.

Informace o výskytu dalších chráněných druhů podle nich nebyly v průběhu povolovacích řízení tyto informace ještě známy. „Jsme rádi, že po více než třech měsících po podání podnětu a stížnosti k rukám ministra životního prostředí se řízení obnovilo“ říká Zdeněk Čihák z Dětí Země.

„Celé dva roky upozorňujeme na záměrné oddělení samotné stavby rozhledny a vznik následné činnosti způsobené stavbou, znamenající především značný nárůst turistů. Záměr oddělit tyto dvě věci způsobil, že nikdo z kompetentních míst v ochraně přírody nepožadoval od investora před vydáním výjimky MŽP Praha biologické hodnocení. Navíc je cítit i tlak Krajského úřadu Jihočeského kraje, který tuto stavbu finančně podpořil“ uvádí Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska.

Podle vedoucího odboru Chráněné krajinné oblasti Šumava Pavla Hubeného, je sice rozhledna povolena, není však dořešena regulace přístupu a provozu rozhledny.

V současné době byla stavba rozhledny, která začala v červenci, Správou NP a CHKO Šumava pozastavena a investorovi, kterým je sdružení obcí Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko, byla udělena pokuta. Důvodem pokuty byla podle Pavla Hubeného z odboru CHKO Šumava doprava materiálu nepovolenou lanovkou, která poškozovala okolní přírodu a zřízení staveniště na vrcholu Boubína – tedy nesplnění podmínek Ministerstva životního prostředí pro udělenou výjimku. Pokutu dostala také dodavatelská firma, a to rovněž za nesplnění podmínek a navíc za to, že prováděla rušivou činnost v hnízdním období chráněných druhů ptáků.

Mikroregion i dodavatelská firma se proti rozhodnutí správy parku odvolaly. Jak řekl ČTK starosta Kubovy Hutě Zbyněk Klos, nedomnívají se, že by stavebními aktivitami zvyšovali ruch, který způsobují běžní turisté navštěvující vrchol Boubína.

Boubínský prales je jedna z nejstarších přírodních rezervací na území Česka a letos slaví 146 let od svého vyhlášení. V mapách z poloviny 18. století tvoří masiv Boubína velký lesnatý ostrov uprostřed odlesněných ploch. Od roku 1869 tu byly porosty na 144 ha ponechány bez lidských zásahů. Hned rok poté však po vichřici a následné kůrovcové kalamitě zůstalo nedotčeno už jen 47 ha pralesa. Tento fragment byl dále ohrožován těžbami v jeho bezprostředním okolí. Roku 1958 byla vyhlášena Státní přírodní rezervace Boubínský prales, sestávající z vrcholové části Boubína a hřebenové části Pažení o rozloze 183,25 ha a z porostů pralesovitých zbytků a porostů je obklopujících o rozloze 443,06 ha. Cílem rezervace bylo zamezit těžbám a zachránit cenný biotop. Pralesovité jádro o rozloze 48,7 ha je od roku 1979 veřejnosti nepřístupné. Zde se podle Správy šumavského parku příroda ponechává samovolnému vývoji, netěží se ani kůrovcem napadené stromy. Schválený Plán péče pak rozšířil tento režim na další navazující pralesní zbytky v okolí pralesa.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz