Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V boji proti diskriminaci pomůže nová telefonní linka

3. 7. 2007
-red- [SOS / Econnect] -


Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) společně s nevládní organizací Iuridicum Remedium zprovoznily v těchto dnech speciální telefonickou linku, na které mohou potenciální poškození sdělovat své zkušenosti s diskriminací. Jednotlivé případy budou dále analyzovány v rámci společného projektu obou subjektů s názvem Co je a není diskriminace.

Diskriminace představuje vážný zásah do osobnostních práv a rozumíme jí jednání, kdy se s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody pro rozdílný přístup, a pokud se tímto jednáním nesleduje legitimní cíl, nebo pokud nejsou použité prostředky sledovanému cíli přiměřené. Důvodem pro vznik tohoto projektu byla snaha zapojit se do řešení alarmující situace v oblasti antidiskriminační legislativy v České republice a podpořit tak přijetí komplexní právní normy, tj. antidiskriminačního zákona.

Ten by právně zastřešoval stávající legislativní úpravu, která je obsahově nedostatečná a navíc roztříštěná do několika zákonů. Podle vyjádření několika odborníků na tuto problematiku je velice obtížné se v současné právní úpravě zorientovat i pro ně samé, natož pro laickou veřejnost. Lidé mnohdy neví, že určité jednání je vlastně diskriminační, ani jakými způsoby se proti němu bránit.

„Když zavoláte na telefonní číslo 222 762 222, můžete nám sdělit své zkušenosti s diskriminačním jednáním, se kterým jste se setkali, a také se zde můžete dozvědět konkrétní způsoby, jak se proti němu bránit,“ říká koordinátorka projektu Jana Pospíšilová. Volat na tuto linku mohou lidé například kvůli účtování dvojích cen, ocitnutí se na černé listině spotřebitelů, kteří uplatnili právo z odpovědnosti za vady, či zdravotně postižení, kteří se cítí být diskriminováni při poskytování zboží a služeb a podobně.

Kromě poradenské „horké linky“ chce SOS a Iuridicum Remedium monitorovat současnou situaci v oblasti diskriminačních praktik, poskytovat právní poradenství a právní cestou řešit vybrané případy diskriminace typické pro ČR. „Pro širokou veřejnost (podnikatele, spotřebitele či zaměstnance živnostenských úřadů) jsme dále připravili vzdělávací aktivity, jejichž prostřednictvím chceme obšírněji informovat o diskriminační problematice a způsobech řešení. Více se o seminářích a e-learningových programech, dozvíte na internetových stránkách SOS a IuRe,“ dodává Pospíšilová.

Podnikatelé budou mít také možnost přistoupit k tzv. Kodexu nediskriminujícího podnikatele, a tím tak vyjádřit svou vůli a ochotu nepodílet se v rámci své podnikatelské činnosti na diskriminačních praktikách, o čemž bude veřejnost informovat „antidiskriminační nálepka“, která vznikne v rámci tohoto projektu.

Ze zkušeností z poraden SOS je zřejmé, že se spotřebitelé s diskriminačním jednáním setkávají a nejsou to případy ojedinělé. Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného chování patří účtování vyšších cen cizincům, účtování dvojích cen pro ženy a muže u vybraných typů služeb, odmítání podnikatelů poskytovat některé zboží a služby určitým skupinám obyvatelstva nebo odmítání pouštět rodiče do obchodu s kočárkem.

-red-


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz