Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dokumentární filmy od Člověka v tísni pomůžou učitelům na 500 školách

26. 7. 2007 -, Člověk v tísni / Econnect

Společnost Člověk v tísni vydala sadu 24 dokumentárních filmů a didaktických materiálů, která bude sloužit učitelům jako praktická pomůcka při zavádění průřezových témat do výuky na druhém stupni základních škol. Vzdělávací sadu „Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu“ bude využívat pět set škol ze všech regionů v České republice.

Sadu tvoří 24 dokumentárních filmů české i světové produkce, které prostřednictvím konkrétních lidských osudů přibližují dětem a dospívajícím aktuální témata současného světa. „Podařilo se nám sestavit kolekci opravdu kvalitních snímků. Jmenujme například švédský film Johanna – z pekla do ráje, který zpracovává aktuální téma šikany a umožňuje žákům pohled do duše dospívající dívky, která musela od dětství čelit šikaně ze strany svých spolužáků,“ říká Ludmila Součková, editorka sady.

Důležitou součástí sady je rozsáhlá didaktická příručka, která obsahuje širokou nabídku aktivit, dále rozvíjejících problematiku jednotlivých filmů. Na přípravě sady se podílel tým zkušených pedagogů, kteří využitelnost všech filmů a aktivit ověřovali ve svých hodinách.

Průřezová témata, které zavádí školská reforma, reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa, procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů (předmětů). „Na podporu reformy vzniká řada materiálů, které jsou ale často pouze teoretického charakteru. Učitelé potřebují konkrétní didaktické pomůcky, které budou využitelné v praxi. To pro nás bylo při přípravě této sady hlavním kritériem,“ říká Součková. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanoví šest průřezových témat: osobnostní a sociální výchovu, výchovu demokratického občana, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovu, environmentální výchovu a mediální výchovu.

K metodice využití dokumentárních filmů při zavádění průřezových témat do výuky, organizovala společnost Člověk v tísni během let 2006 a 2007 semináře pro pedagogy. Poslední z řady seminářů se uskuteční ještě na podzim tohoto roku.

Sada vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, který společnost Člověk v tísni realizuje již od roku 2003. Projekt nabízí základním a středním školám sady dokumentárních filmů a doprovodných materiálů. V současné době využívá těchto materiálů již více než 2000 českých škol. Pozitivní ohlasy pedagogů i samotných žáků a studentů potvrzují efektivitu využívání dokumentárních filmů ve vzdělávání.

„Filmy zprostředkovávají mladým lidem atraktivním a srozumitelným způsobem důležité informace, vyvolávají silný emoční zážitek, rozvíjejí jejich osobnost a schopnost vytvořit si vlastní názor a diskutovat o něm,“ vysvětluje Karel Strachota, ředitel projektu Jeden svět na školách. Sada Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu a související semináře jsou financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Projekt Jeden svět na školách

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz