Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Praze proběhne národní konference o integraci

8. 8. 2007 -, Rytmus / Econnect

Národní konferenci o školní integraci a jejím vlivu na další život žáků s postižením vzdělávaným v běžném vzdělávacím prostředí připravují občanské sdružení Rytmus a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Konference s názvem Společné vzdělávání - dobré praxe proběhne ve dnech 8. až 10. listopadu 2007 v Praze.

"O konferenci je velký zájem, ale stále ještě je možno se na ni přihlásit," uvedla Milada Vondráčková z pořádajícího sdružení Rytmus. Cílem konference je přispět k rozšíření a zvyšování kvality společného vzdělávání dětí prostřednictvím prezentace osvědčených postupů a metod (tzv. dobrých praxí) a je určena především pedagogickým pracovníkům základních, středních a speciálních škol, pracovníkům SPC (PPP) a dalším odborníkům, rodičům integrovaných dětí i úředníkům státní správy i samosprávy.

Konference se bude konat ve velké aule a dalších prostorách Pedagogické fakulty UK ve dnech 8. – 10. listopadu. První den je věnován významné vzdělávací akci, jejímž lektorem je pan Marc Vaughan, jeden z největších evropských odborníků v oblasti inkluzivního vzdělávání. 9. a 10. listopadu proběhne řada přednášek a workshopů věnovaných společnému vzdělávání žáků s různou úrovní schopností a znalostí. Svým obsahem je národním předstupněm celoevropské konference o inkluzivním vzdělávání, plánované ve Vídni v dubnu 2008.

Jedním z hlavních témat konference budou výsledky výzkumu uskutečněného v rámci projektu Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ, jehož řešitelem je Středisko podpory integrace Rytmus v rámci opatření JPD 3 od roku 2006. Konference se bude věnovat problémům přechodu žáka ze základního do dalšího stupně vzdělávání a ze školy do práce, vlivu společného vzdělávání na další život žáka, vzdělávání učitelů v otázkách integrace včetně alternativních vzdělávacích programů a jejich využití pro integraci, podpoře sociálního začlenění integrovaného žáka mezi vrstevníky, hnutí sebeobhájců a situaci v zahraničí.

Pro případné zájemce o účast na konferenci budou jistě zajímavé i tématické okruhy workshopů, například - Jak jsem se rozhodoval pro integraci svého dítěte do ZŠ (z pohledu rodiče), Sociální integrace, Asistent ve škole, Role speciálního pedagoga ve škole, která integruje, Metody vzdělávání v integrované třídě, organizační formy výuky, úpravy učebních témat, možnosti propojení činnosti třídy a integrovaného žáka a podobně.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz