Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

EPS upozorňuje na problémy zahraničních investic

17. 9. 2007 - PRAHA [Econnect/EPS]

Ekologický právní servis zveřejnil svou analýzu „Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát.“ Analýza vychází z případů velkých zahraničních investic, jako jsou např. Nemak v Havrani u Mostu, TPCA v Kolíně, LG Philips v Hranicích nebo v současné době nejsledovanější – stavba automobilky Hyundai v Nošovicích.

Analýza přináší ukázky několika sporných bodů spolupráce veřejné správy se soukromým sektorem při prosazování zahraničních investic. Tato spolupráce poskytuje prostor pro korupci, naráží na střet zájmů a oslabuje ochranu veřejných práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod.

Hlavní problémy vidí autoři analýzy, právníci Jiří Nezhyba a Pavel Franc, v pěti kritických oblastech:

CzechInvest – podhoubí střetu zájmů.

Jedním ze základních úkolů státní agentury CzechInvest je lákání a podpora zahraničních investorů. CzechInvest tak zastává výraznou roli v realizaci zahraničních investic na území ČR. „CzechInvest například spolupracuje se Sdružením pro zahraniční investice (AFI), fakticky uzavřenou skupinou soukromých subjektů poskytujících služby zahraničním investorům, které sám založil,“ uvádí Pavel Franc.

Podíl CzechInvestu na vytváření legislativy týkající se jeho samotného.

Do výsledné podoby legislativy jsou promítnuty zájmy samotného CzechInvestu a CzechInvest tak omezuje možnost svého postihu z hlediska zákona o střetu zájmů. Analýza zmiňuje příklad udělování investičních podmínek, které jsou zpracovávány právě CzechInvestem. Tento systém tak vede k podpoře projektů, jejichž realizace vyžaduje porušení zákona.

Řádný výkon státní správy je negativně ovlivňován smluvními závazky státu a územních samosprávných celků vůči investorům.

Ve smlouvách investorů s územními celky jsou často závazky, které mají jediný smysl - odstranit administrativní překážky a urychlit realizaci investice. Konkrétně se jedná např. o závazek ke zdržení se kroků škodlivých projektu, poskytnutí součinnosti při získávání rozhodnutí a povolení aj.

Investoři staví nezákonné stavby bez rizika jejich odstranění.

,,Soused nebo občanské sdružení má od počátku stavby řadu námitek, které však nejsou správními orgány reflektovány a to pak vyústí v nezákonné rozhodnutí. Nelze v zásadě dosáhnout faktické nápravy tohoto nezákonného stavu. Stavba, ačkoliv by při důsledném posouzení a respektování práva nemohla být za daných podmínek vůbec realizována, stojí a její odstranění je nemožné,“ vysvětluje Nezhyba.

Města či kraje žádají odbory svých vlastních úřadů o vydání povolení.

Analýza poukazuje na to, že tzv. průmyslové zóny realizovaly územní samosprávní celky často ve vlastní režii s využitím městských a krajských rozpočtů. ,,O povolení k výstavbě průmyslové zóny či záměru investora žádají obec či kraj samy, resp. v zastoupení investora přímo některý z odborů svého vlastního úřadu. Dochází tedy ke stavu, kdy zaměstnanec úřadu rozhoduje o vydání povolení pro vlastního zaměstnavatele,“ doplňuje Nezhyba.

,,Ochrana některých veřejných zájmů tváří v tvář silným korporátním subjektům selhává a společenské jevy, které jsou s realizací velkých zahraničních investic spojeny, ohrožují samou podstatu demokratického právního státu,“ shrnul výsledky analýzy Pavel Franc.

Návrhy možných řešení zmíněných problémů:

- Rezignace CzechInvestu na členství v AFI

- Ukončení spolupráce s AFI

- Novelizace zákona o střetu zájmů

- Uplatnění konkurenční doložky v pracovních smlouvách zaměstnanců CzechInvestu

- Zákonná úprava lobbyingu

- Vytvoření meziresortní odborné komise pro posuzování a rozhodování žádostí investiční pobídky

- Zavedení účasti veřejnosti ve správním řízení o udělení investiční pobídky

- Obligatorní posuzování efektivnosti vynakládaných pobídek ve správním řízení o jejich udělení

- Povinné posouzení vlivů na životní prostředí jako podklad pro rozhodnutí o žádosti

- Mírnější kritéria pro dosažení odkladného účinku a předběžného opatření podle soudního řádu správního.

- Rozšíření důvodů pro odstranění stavby podle stavebního zákona

- Novelizace správního řádu

Ekologický právní servis je občanské sdružení právníků chránící životní prostředí a lidská práva pomocí právních prostředků. Program GARDE – Globální odpovědnost se věnuje tématu odpovědnosti nadnárodních společností a konkrétním kauzám významných zahraničních investic v ČR.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související komentáře

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz