Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nadácia Milana Šimečku zabránila nútenému vysťahovaniu rómskych rodín

18. 10. 2007
-red- [Nadácia Milana Šimečku / Econnect] -


Nadácii Milana Šimečku sa podarilo súdnou cestou zabrániť hroziacemu nútenému vysťahovaniu 61 rómskych obyvateľov obecnej ubytovne v Liptovskom Hrádku. Vzhľadom na odôvodnenie rozsudku ide o dôležitý precedens v obhajobe práv na bývanie. Sudkyňa Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na druhom hlavnom pojednávaní dňa 4. októbra vyhlásila rozsudok, v ktorom nevyhovela žalobe mesta Liptovský Hrádok o vypratanie 15 bytov v obecnej ubytovni Pri úpuste č. 67. Súd dal za pravdu právnikovi Nadácie Milana Šimečku, ktorý na súde 15 rómskych rodín zastupoval, a vyhlásila kroky vedúce k vysťahovaniu nájomcov za právne neplatné, pretože boli v rozpore s dobrými mravmi.

Argumentácia právnika Nadácie Milana Šimečku proti žalobe mesta o vypratanie 15 bytov bola založená hlavne na fakte, že správca bytov účelovo a pod nátlakom donútil nájomcov súhlasiť so zmenou pôvodných nájomných zmlúv na dobu neurčitú na pre nich menej výhodné nájomné zmluvy na dobu určitú. Cieľom správcu obecných bytov bolo vytvoriť takouto zmenou nájomných zmlúv právne podmienky pre vysťahovanie rómskych obyvateľov bytov bez nutnosti poskytnúť im náhradné ubytovanie. Podľa predchádzajúcich nájomných zmlúv na dobu neurčitú pritom obyvatelia v prípade vysťahovania nárok na poskytnutie náhradného ubytovania mali.

Obyvatelia sa do obecnej ubytovne nasťahovali za rôznych okolností v roku 1994, pričom správcovská spoločnosť s nimi uzavrela nájomné zmluvy na dobu neurčitú. Začiatkom roku 2007 správcovská spoločnosť donútila nájomcov podpísať nové nevýhodnejšie nájomné zmluvy na dobu určitú s platnosťou od 1. januára 2007 do 30. júna 2007. Na nové nájomné zmluvy nájomníci pristúpili pod nátlakom, keďže sa im pracovníci správcovskej spoločnosti vyhrážali, že v prípade nesúhlasu s novými nájomnými zmluvami im úrad práce odoberie príspevky na bývanie, a dokonca aj dávky v hmotnej núdzi, a budú z bytov za asistencie kukláčov vysťahovaní na ulicu.

V máji 2007 správca mestských bytov nájomcom oznámil, že koncom júna 2007 im končí platnosť nájomných zmlúv a majú sa k tomuto dátumu z bytov odsťahovať, pričom v zmysle platných zákonov nemajú nárok na náhradné ubytovanie. V predmetných 15 bytoch v tom čase žilo 35 dospelých a 26 detí. Ubytovňa má byť podľa plánov mesta zbúraná a na jej mieste sa má realizovať investičná výstavba.

Sudkyňa Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši sa stotožnila s argumentmi právnika Nadácie Milana Šimečku, že k zmene nájomných zmlúv došlo v rozpore s dobrými mravmi, keďže k ich podpísaniu boli nájomcovia donútení pod nátlakom, v časovej tiesni a účelovo. Skutočným dôvodom zmeny nájomných zmlúv bolo vytvoriť podmienky pre vysťahovanie nájomcov z ich bytov a zbavenie sa zodpovednosti za poskytnutie náhradného ubytovania. Súd preto žalobe mesta na vypratanie bytov nevyhovel.

Sudkyňa svoj výrok odôvodnila najmä ustanoveniami § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nesmie byť výkon práv v rozpore s dobrými mravmi, a § 39 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú právne úkony priečiace sa dobrým mravom neplatné.

Nadácia Milana Šimečku zároveň podala na súd žalobu o neplatnosť nových nájomných zmlúv uzavretých s nájomníkmi na dobu určitú a podala návrh na predbežné opatrenie pre prípad, ak sa mesto voči rozsudku odvolá.

Projekt Obhajoba práv Rómov na bývanie sa realizuje v spolupráci a s finančnou podporou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. -red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz