Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Budúcnosť dropov je u nás neistá

28. 10. 2007 - BRATISLAVA [Changenet / Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko]

-foto-
-foto-
Či u nás prežije tento pôvodne stepný druh vtáka je stále neisté. Napriek tomu, že hniezdnu populáciu u nás tvorí už len niekoľko sliepok, na jeseň a počas zimy pravidelne navštevujú naše územie početnejšie kŕdle zo susedného Maďarska a Rakúska.

S blížiacou sa zimou sa dropy začínajú zhromažďovať do väčších kŕdľov, ktoré sa presúvajú na miesta s dostatkom potravy a bezpečia. Jedným z tradičných miest sú i Sysľovské polia pri Bratislave. V týchto dňoch tu ornitológovia pozorovali približne 80 jedincov. V celej pohraničnej oblasti možno niekedy pozorovať spolu aj 150 – 200 jedincov.

Ako povedal Boris Maderič zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko: „O tom, že drop patrí na naše územie svedčia údaje z minulosti. V rokoch 1890-1900 bola početnosť odhadovaná na 2400 jedincov, v roku 1956 na 1165 a v roku 1973 už len na 410 až 693 jedincov. Po roku 1975 došlo k výraznému rozdrobeniu populácie na málopočetné kŕdle, vyskytujúce sa najmä v oblasti Podunajskej roviny. Do polovice 80-tych rokov bol zaznamenaný výskyt pri Kvetoslavove a Lehniciach. Pozorovania v 90-tych rokoch potvrdili kritický stav populácie na našom území, pričom výskyt jedincov bol zaznamenaný v Trnavskej pahorkatine a na Podunajskej rovine. Početnosť hniezdnej populácie bola koncom 90-tych rokov odhadovaná na 5 až 10 samíc. V posledných rokoch je situácia ešte kritickejšia. Dôvodom tohto neuspokojivého stavu je predovšetkým realizácia nevhodných poľnohospodárskych postupov na Sysľovských poliach, ktoré sú kľúčovou lokalitou pre návrat dropa ako hniezdiča na Slovensko.“

Marek Brinzík zo SOS/BirdLife Slovensko dodáva: „Sysľovské polia sa aj vďaka výskytu celosvetovo ohrozeného dropa fúzatého stali súčasťou európskej siete chránených území - NATURA 2000 po tom, ako boli v roku 2006 vyhlásené za Chránené vtáčie územie. Ochrana dropa fúzatého pred vyhynutím vyústila do realizácie veľkého projektu podporeného Európskou úniou. Štátna ochrana prírody SR, Ochrana dravcov na Slovensku, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Poľovné združenie Lehnice a obec Lehnice vytvorili partnerský tím, ktorého cieľom je nielen zabrániť vyhynutiu dropa na našom území, ale aj napomôcť jeho šíreniu do ďalších oblastí juhozápadného Slovenska. No a v neposlednom rade je snahou všetkých zainteresovaných priblížiť dropa aj širokej verejnosti a to prostredníctvom vybudovania náučného chodníka a informačného centra na Sysľovských poliach. Drop fúzatý je totiž plachý a na vyrušovanie citlivý druh, možnosti pozorovať jeho kŕdle je preto potrebné usmerňovať pod dohľadom odborníkov“.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související komentáře

Informační partneři Zpravodajství ECN

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz