Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vyhlasovanie Chránených vtáčích území sa pohlo

31. 1. 2008 -, Changenet

-foto-
-foto-
Prvého februára nadobudne účinnosť ďalších štrnásť z dlho očakávaných vyhlášok chránených vtáčích území. Celkovo bude teda na Slovensku vyhlásená polovica z vládou schváleného zoznamu tridsiatich ôsmych území. Chránené vtáčie územia sú súčasťou európskej sústavy chránených území, známou pod názvom Natura 2000.

„Výrazný posun vyhlasovania chránených vtáčích území považujeme za veľmi pozitívny signál vzhľadom na skutočnosť, že v júni 2007 začala Európska únia konanie voči Slovenskej republike (tzv. infringement) práve za nevyhlásenie chránených vtáčích území. Je preto dôležité, aby tento proces pokračoval, až do vyhlásenia všetkých území. Ochrana niektorých druhov nie je doteraz vyhlásenými územiami zabezpečená. Napríklad viac ako 90 % populácie u druhov orol skalný a sokol sťahovavý, ktorých ochrana mala byť zabezpečená navrhovanými chránenými vtáčími územiami, sa nachádza v územiach, ktoré ešte neboli vyhlásené a platí pre ne len predbežná ochrana,“ povedal Rastislav Rybanič zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Z devätnástich území, ktorých vyhlášky budú čoskoro v platnosti je väčšina (63 %) situovaná v nížinných oblastiach Slovenska. Na týchto územiach je plne zabezpečená ochrana u vzácnych druhov ako je chochlačka bielooká, strakoš kolesár alebo krakľa belasá. Doteraz nevyhlásené sú najmä územia ležiace v horských oblastiach Slovenska ako sú Vysoké a Nízke Tatry, Malá Fatra alebo Strážovské vrchy.

Boris Maderič zo SOS/BirdLife Slovensko dodáva: „Chceme zdôrazniť, že cieľom vyhlásenia chránených vtáčích území je predovšetkým zachovať prírodné hodnoty v podobe rôznorodosti vtáčích druhov, ale aj iných živočíchov. To však neznamená, že hospodárske aktivity nebude možné vykonávať. Práve naopak, tie formy hospodárenia v poľnohospodárskej krajine alebo v lesoch, ktoré zachovávajú doterajší ráz krajiny a tým aj ekologické požiadavky výberových druhov vtákov sú veľmi potrebné.

V najbližšom období sa pre poľnohospodárov a lesníkov, ktorí hospodária vo vyhlásených územiach ponúka obrovská príležitosť zapojiť sa do environmentálnych opatrení v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013, ktorý nedávno schválila Európska komisia. Ide o platby v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodárskej a lesnej pôde a takzvané agroenvironmentálne a lesnícko-environmentálne platby na ochranu biotopov ohrozených druhov vtákov. Uvedené finančné nástroje spájajú ochranu prírody s jej trvalo udržateľných využívaním a obhospodarovaním.“

Cieľom sústavy Natura 2000 nie je vytvoriť územia pre človeka neprístupné. Práve naopak, cieľom je zabezpečiť rozumné a k prírode citlivé využívanie krajiny, popri ktorom je možné zachovať prírodné hodnoty, jedinečné nielen z pohľadu Slovenska, ale z pohľadu celej Európy.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Informační partneři Zpravodajství ECN

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz