Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ministr životního prostředí má v krvi DDT a PCB. Pomoci by měla nová chemická politika EU

19. 10. 2004
-red- [Econnect / Arnika / MŽP] -


Ministr životního prostředí Libor Ambrozek má z nebezpečných látek ve své krvi především polychlorované bifenyly (PCB) a pesticid DDT. Ukázaly to dnes zveřejněné výsledky rozborů krve, které si jako jeden ze 14 ministrů či jejich náměstků v Evropské unii nechal udělat, aby na vlastním příkladu dokumentoval, jaký vliv má znečištění prostředí na zdraví člověka. Vyslyšel tak výzvu sdružení Arnika a mezinárodní ekologické organizace Worldwide Fund for Nature (WWF) u příležitosti přípravy nového evropského systému nakládání s chemickými látkami, známého pod zkratkou REACH.

Krev ministra byla testována na přítomnost pěti skupin nebezpečných perzistentních organických látek: organochlorovaných pesticidů (jako je DDT, jehož používání bylo u nás zakázáno v roce 1973, či hexachlorbenzen), polychlorovaných bifenylů (PCB) - jejichž výroba byla u nás zakázána v roce 1984, dodnes jsou však přítomny především v transformátorech a kondenzátorech a jsou nejspíše nejproblematičtějšími látkami v odpadech; bromovaných zpomalovačů hoření (PBDE a dalších), ftalátů či polyfluorovaných látek.

Ukázalo se, že krev ministra je kontaminovaná především látkami jako PCB a DDT. To svědčí o vyšším výskytu těchto látek v bývalém Československu. Pesticid DDT se používal především v zemědělských oblastech. "K těm patří i jižní Morava, kde jsem prožil většinu života," říká ministr Ambrozek. Na jihu Moravy se také v chemických provozech používaly ve zvýšené míře PCB.

V krvi ministra Ambrozka rozbor odhalil také látku, která se používá jako zpomalovač hoření (PBDE) v kobercích, záclonách, potahových tkaninách anebo v krytech počítačů. "Na rozdíl od PCB anebo DDT se tyto látky i nadále vyrábějí a jejich celosvětová spotřeba roste," poznamenává Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení Arnika. Naopak nízké hodnoty byly v ministrově krvi naměřeny u ftalátů.

Podobně jako český ministr životního prostředí výzvu WWF vyslyšelo dalších 13 ministrů či náměstků ministrů z 12 zemí Evropské unie. Celkově se v krvi ministrů našlo 55 ze 103 sledovaných látek. "Všichni ministři jsou kontaminovaní průmyslovými chemickými látkami, jejichž důsledky pro lidské zdraví ještě nebyly úplně prozkoumány," komentoval celkové výsledky Karl Wagner, vedoucí kampaně DetoX ve WWF. Všechny tyto látky ale spojuje to, že se jejich obsah v krvi a tkáních kumuluje a tělo je nedokáže nijak odbourat. U řady z nich se prokázalo, že mohou vést k hormonálním poruchám. "REACH by měl pomoci do budoucna takovým rizikům předejít. Pokud se ovšem podaří prosadit jeho dostatečně přísnou podobu," doplňuje Petrlík.

Nová chemická politika EU (tzv. REACH) předložená Evropskou komisí loni v říjnu sjednocuje pravidla pro chemické látky, které jsou již na trhu i pro ty, které jsou zatím ve fázi vývoje. Zavádí systém registrace všech chemických látek vyráběných v množství nad 1 tunu ročně. Podle produkovaného množství či stupně možné nebezpečnosti pak část chemických látek bude muset být vyhodnocena z hlediska svých vlivů a v případě škodlivosti schválena k používání. REACH by tak měl odstranit dnešní stav, kdy o více než 90% látek používaných v EU neexistují údaje o jejich vlivech na zdraví a životní prostředí.

Ministr Libor Ambrozek stručně vysvětluje: "REACH by měl zabezpečit, aby se minimalizovala rizika pro zdraví lidí a zároveň dopady na životní prostředí. Používání nejnebezpečnějších látek by mělo být povoleno jen do určitého data, což by mělo stimulovat hledání méně rizikových alternativ."

"Z desetitisíců dnes používaných chemických látek máme dostatečné informace o jejich vlivech na zdraví jen u zlomku z nich. To by měl REACH změnit. Arnika usiluje o prosazení požadavků evropských nevládních organizací, které prosazují dostatečně účinný REACH," zdůrazňuje Petr Hrdina ze sdružení Arnika.

V loňském roce podstoupila obdobný test také evropská komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová. Její krev se tehdy testovala na přítomnost 77 toxických látek a rozbor ukázal, že její krev jich obsahuje 28. "Za pár generací jsme v sobě nahromadili tisíce chemických látek, které naši dědové neznali. Nikdo z nás neví, co všechno v sobě má a jaké účinky může od tohoto koktejlu očekávat," komentovala Wallströmová tehdy smutný výsledek testu.

Další informace: * Budoucnost bez jedů - kampaň sdružení Arnika - http://bezjedu.arnika.org
* Kampaň WWF DETOX - Toxic chemicals - a threat to wildlife and humans - http://www.panda.org/detox
* Chemical Reaction - společná kampaň EEB, Friends of the Earth a Greenpeace http://www.chemicalreaction.org
* REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals)- stránky Evropské komise http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm
* Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí - stránky Centra hygieny životního prostředí - http://www.szu.cz/chzp/monitor

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

19. 10. 2004

-

Související tisk. zprávy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz