Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nezletilé dívky v zařízeních ústavní výchovy jsou ohroženy prostitucí

28. 3. 2008 - PRAHA [La Strada / Econnect]

Nezletilé dívky v ústavní výchově v České republice a na Slovensku a jejich zkušenosti s prostitucí: takové je téma výzkumu, jehož výsledky publikovala obecně prospěšná společnost La Strada. Ta se zabývá problematikou obchodování s lidmi a vykořisťování. Výzkum je součástí publikace Cool je…vědět víc, která obsahuje rovněž doporučení v oblasti prevence.

„Realizovali jsme smíšený výzkum, který probíhal v letech 2006 a 2007 v celkem dvaceti ústavech v Čechách a na Slovensku,“ uvádí autor výzkumu Daniel Hůle z Demografického informačního centra. Jako nejohroženější skupina byly identifikovány romské dívky ze sociálně vyloučeného prostředí. Dle výsledků výzkumu je běžné, že zkušenost s poskytováním sexuální služby za odměnu mají dívky v ústavech v průměru mezi třináctým a čtrnáctým rokem a často s touto zkušeností do ústavu již přicházejí. Prostituce u těchto dívek často souvisí s užíváním návykových látek.

Některé výsledky výzkumu lze považovat za překvapivé. „Například se ukázalo, že - navzdory rozšířenému názoru - dívky, které prožily nějakou formu fyzického či psychického násilí, mají významně nižší pravděpodobnost, že budou mít v budoucnu zkušenosti s prostitucí,“ říká Daniel Hůle a dodává, že stejně tak jsou méně ohroženy dívky, které jsou příslušnicemi některé ze subkultur (punk, techno, anarchismus) - toto zjištění lze dle výzkumu při jisté míře interpretativnosti vysvětlit skutečností, že dívkám subkultura přináší vnitřní uspokojení a utváří jejich hodnoty.

Na základě výstupů z výzkumu byla sestavena typologie prostituce mezi dívkami v ústavní péči. Dívky v kontextu ústavní výchovy přicházejí do kontaktu s celou škálou forem prostituce: od formy tzv. „lehké“ prostituce (nabízení drobných sexuálních služeb za účelem dosažení nějakého cíle) až po nucenou organizovanou prostituci. Výzkum rozlišuje a podrobně popisuje na základě rozhovorů s dívkami a konzultací v odborném týmu šest typů prostituce.

V rámci výzkumu byla dále identifikována nejvážnější ohrožení, kterým jsou dívky v kontextu prostituce v ústavní výchově vystaveny. Jedná se jednak o ohrožení vnitřní, které v ústavech představují „problémovější“ klientky, a dále o ohrožení vnější reprezentované zejména kuplíři, kteří nové dívky oslovují nejčastěji přes internet nebo je kontaktují přes známé a kamarádky dívek. „Znalost těchto možných ohrožení je pro nás cenná. Víme, kam směřovat prevenci a případně jak formulovat doporučení pro systémové změny,“ říká Petra Burčíková, ředitelka organizace La Strada ČR.

Informace o prevenci vykořisťování v prostituci zatím mezi personálem v zařízeních ústavní výchovy chybí. Pracovníci a pracovnice uvedli, že mají zájem se v tomto směru vzdělávat.

Nutným prostředkem prevence prostituce nezletilých dívek v ústavní výchově je podle organizace La Strada ČR vzdělávání na prvním i druhém stupni všech typů škol, cílené posilování sociální kompetence dětí nutné k přecházení rizikových jevů a zpřístupnění preventivních materiálů pro pracovníky zařízení ústavní výchovy. „Na webových stránkách naší organizace www.strada.cz nabízíme metodické listy s kontakty na relevantní organizace a instituce, určené pro personál ústavní výchovy, a další informace a materiály, vhodné jak pro odborný personál ústavní výchovy, tak i další odbornou veřejnost,“ uvádí Petra Burčíková a dodává, že při koncipování a implementaci prevenčních strategií je třeba také věnovat speciální pozornost dětem cizincům, které pobývají na našem území bez doprovodu a jsou umístěny do ústavních zařízení.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz