Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Otevřený dopis primátorovi Prahy Pavlu Bémovi a členům Rady hlavního města

14. 4. 2008 - Tereza Vohryzková a Petra Lukešová, Auto*Mat

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hlavního města Prahy,

v srpnu loňského roku jsme se na Vás obrátili poprvé v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací, křižovatek a náplavek v Praze v posledních letech. Upozorňovali jsme Vás na to, že dochází k ignorování dřívějších slibů hlavního města, programového prohlášení Rady i usnesení Zastupitelstva HMP při celé řadě probíhajících investičních akcí.

Usnesením Rady HMP číslo 0544 ze dne 29.4.2003 uložila Rada Odboru městského investora MHMP a řediteli Technické správy komunikací hl. m. Prahy „zajišťovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu.“

Z naší nové analýzy situace s odstupem půl roku vyplývá, že citované usnesení Rady není v praxi ani nadále důsledně naplňováno. Nejenže stavby, které jsme v našem minulém dopise uvedli jako příklady nezvládnutých dopravních řešení, nebyly v naprosté většině případů upraveny ani nebyly zahájeny kroky k jejich nápravě, ale došlo k dalším fatálním selháním při přípravě nových projektů.

V příloze Vám zasíláme náš loňský seznam doplněný o aktuální informace. Jak je vidět, většina staveb zůstala beze změny a z hlediska rozvoje udržitelných druhů dopravy neznamenají žádný přínos. V druhé části seznamu naleznete přehled 12 dalších rekonstrukcí a novostaveb komunikací, které ignorují cyklistickou dopravu. Z pohledu městské cyklistiky jsou tato místa těžko průjezdná nebo dokonce nebezpečná. Opatření pro podporu cyklistiky by přitom nezpůsobila vůbec žádné zvýšení investičních nákladů, nebo vedla ke zvýšení pouze nepatrnému. Problém tedy není v nedostatku peněz, ale nedostatku dobré vůle na straně Hlavního města Prahy – to jsme Vám napsali již na podzim a musíme to bohužel opakovat.

Ze zkušeností měst západní Evropy vyplývá, že integrace prvků pro městskou cyklistiku do všech rekonstrukcí a oprav ulic, náměstí, náplavek, mostů a dalších prostranství je klíčovým krokem ke skutečné podpoře a rozvoji cyklistické dopravy. V centrálních částech měst totiž není možné ani žádoucí budovat oddělené cyklistické koridory. Spíše je nutné se soustředit na celkové zklidňování dopravy, bezpečnost křižovatek, úpravu zpomalovacích prahů a povrchů. Příslušné prvky k podpoře cyklistické dopravy realizované při rekonstrukcích ulic mají mnohem větší význam, než samostatné cyklistické „chodníčky“ na periferiích měst.

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hlavního města Prahy,

rádi bychom Vás tímto dopisem požádali o Vaše vysvětlení, proč nebylo výše citované usnesení Rady HMP do dnešního dne aplikováno na stavby, na jejichž nedostatečné řešení jsme Vás před půl rokem upozornili, proč se stejné chyby opakují také u většiny nově projektovaných a realizovaných úseků, a proč nejsou při řadě investičních akcí stále zohledněny potřeby cyklistické dopravy.

Jsme přesvědčeni, že do řady staveb uvedených v našem seznamu je zakomponování prvků pro cyklistickou dopravu ještě stále možné. V jiných případech lze s malými finančními náklady napravit chyby, k nimž došlo. Již před půl rokem jsem Vás žádali, abyste se zasadili a prosadili takovou úpravu projektů, aby město nepromeškalo žádnou další příležitost k levné a snadné podpoře cyklistické dopravy. Mohla by to být dobrá forma konkrétního naplnění programového prohlášení Vaší rady 2006 – 1010 v oddíle IV. Moderní a šetrná dopravní infrastruktura, bodě 5.1: „Zajistí výstavbu 80 km nových cyklostezek a 150 km značených cyklotras a naplní tak generel rozvoje cyklistické dopravy na území HMP“. Nezbývá nám, než tento náš požadavek a přání opakovat. Přestože vidíme, že se přístup Prahy k naplňování výzev udržitelné mobility pozvolna mění, musíme konstatovat, že se stále bohužel jedná o změny příliš váhavé.

Předem děkujeme za odpověď na tento náš dopis.

S pozdravem, za Auto*Mat – iniciativu pro lepší kvalitu života ve městě, Tereza Vohryzková. Za Oživení, Petra Lukešová.

V Praze, 14. dubna 2008

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz