Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Veřejné shromáždění na podporu barmských obětí cyklónu dne 17.5. 2008

15. 5. 2008
Christoph Amthor [Burma Center Prague, o.p.s.] -


Organizace Barmské centrum Praha, o.p.s. koná v sobotu dne 17. května 2008 od 15 do 17 hodin akci na podporu obětí cyklónu v Barmě. Veřejné shromáždění se uskuteční na Staroměstském náměstí v Praze u sochy Mistra Jana Husa. Další akce pořádaná ve spolupráci s Barmským centrem Praha se uskuteční rovněž v sobotu ve Vyškově na Moravě. Barmské centrum Praha se tak připojí k celosvětové kampani, která apeluje na vlády, aby neprodleně hledaly účinnější způsoby pomoci barmské populaci při řešení následků cyklónu Nargis. Několik mezinárodních humanitárních organizací, které již v Barmě pomáhají, potvrdilo, že se v sobotu k naší akci připojí a využijí ji k propagaci svých cílů a vybírání příspěvků.

Ti obyvatelé Barmy, které cyklón Nargis postihl, velice naléhavě potřebují mezinárodní pomoc. Barmský vojenský režim však omezil dodávky pomoci do té míry, že bezprostředně hrozí epidemie nemocí a hlad. Cyklón zemi zpustošil již před dvěma týdny, avšak pomoc zatím přichází po kapkách. Nejméně 1,5 milionu lidí hrozí smrt, pokud se jim nedostane rozsáhlé a razantní pomoci. Svět nečinně přihlížel, když ve Rvandě zemřelo 800 000 lidí, a neměl by se stejně nečinně dívat, jak barmský vojenský režim blokuje příliv
tak potřebné pomoci obětem cyklónu.

Barmské centrum Praha proto vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby podnikla všechny potřebné kroky k přijetí rezoluce, která by umožnila dodávky pomoci barmskému obvyvatelstvu i bez souhlasu barmské vlády. Kromě toho je třeba přitvrdit aktuální sankce ve vztahu k obchodní spolupráci mezi barmským režimem a západním světem, a vyvíjet tlak na země, které režim i nadále podporují, jako jsou např. Čína, Rusko, Indie, Thajsko a Jihoafrická republika.

Organizace Barmské centrum Praha je přesvědčena, že pokračujícímu zhoršování se všeobecné situace v Barmě a dalším ničivým krizím lze zabránit pouze změnou režimu. Organizace odmítá současné referendum, které nesplňuje ani ta nejzákladnější demokratická kritéria a které namísto toho barmským diktátorům zaručuje trvalou vládu. Christoph Amthor

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Děsivý rozsah katastrofy po úderu cyklónu Nargis je důsledkem špatného řízení barmského státu

Organizace Burma Center Prague o.p.s. (Barmské centrum Praha) chce tímto vyjádřit svůj hluboký zármutek nad děsivými ztrátami na životech v Barmě po úderu cyklónu Nargis, který zasáhl několik oblastí v zemi, včetně největšího barmského města Rangúnu a barmského pobřeží. Barmská komunita a přívrženci Barmy v České republice soucítí s rodinami obětí.

Organizace vítá rozhodnutí Evropské unie, vlády České republiky i vlád dalších zemí o okamžitém vyčlenění prostředků na okamžitou pomoc, a doufá, že barmský režim brzy a bezpodmínečně umožní mezinárodní pomoci vstoupit do země.

Organizace Barmské centrum Praha by v souvislosti s aktuálními událostmi chtělo upozornit na skutečnost, že při dodržení preventivních opatření nemusel být počet obětí tak velký. Řada zainteresovaných mezinárodních subjektů již celá léta upozorňuje, že Barma směřuje k humanitární krizi, ať již by taková krize nastala postupně a plíživě, nebo byla vyvolána nějakou katastrofickou událostí. Václav Havel a arcibiskup Desmond Tutu již v roce 2005 ve své zprávě "Hrozba míru” poukazovali na skutečnost, že humanitární krize v Barmě je vzhledem k nekvalitnímu řízení země ze strany vojenské junty nevyhnutelná. Ve zprávě apelují na Radu bezpečnosti OSN, aby zasáhla. Čína a Rusko však bohužel pomoc Barmě při hlasování vetovaly.

Organizace Barmské centrum Praha vyzývá mezinárodní společenství, aby si uvědomilo, že humanitární pomoc nemůže nikdy nahradit řádnou prevenci. Dopad neštěstí typu tohoto cyklónu lze minimalizovat pouze v zemi s fungující státní správou. Barmská vláda vkládá zhruba polovinu rozpočtových prostředků do armády, zatímco do zdravotnictví plynou pouhá 3%. V demokratickém státě navíc mohou média podávat zprávy o problémech ještě dříve, než přerostou v kalamity. Pouze v diktátorském režimu typu barmského se může stát, že opakovaná varování NASA o blížící se bouři byla ignorována, takže v okamžiku, kdy cyklón udeřil, se mnoho lidí nacházelo na ostrovech či dokonce na lodích. Svobodné sdělovací prostředky je byly bývaly mohly varovat.

Za současnou katastrofu proto nese odpovědnost i řada zemí, které otevřeně podporují barmský režim nebo mu prostě umožňují nadále praktikovat nehumánní politiku. Organizace Barmské centrum Praha o.p.s. by chtěla připomenout, že po Šafránové revoluci svět rychle ztratil zájem o osud barmského obyvatelstva. Mezinárodní společenství se místo toho spokojilo s ujištěními režimy, který je notoricky známý svými falešnými sliby již od násilného potlačení mírumilovných protestů v roce 1988, kdy bylo zabito několik tisíc protestujících. Až v roce 2008 režim vyhlásil referendum konané za nedemokratických podmínek, které by legalizovalo současné vedení a dodalo mu pečeti trvalosti. I mnohé demokratické vlády přivítaly referendum a připravovanou ústavu, které permanentně vyloučí jakoukoli demokratickou opozici v Barmě, jako krok směrem k demokracii. Evropská unie dlouho nedokázala přitvrdit sankce proti Barmě a vyvinout tlak na Čínu, Indii, Thajsko a jiné země podporující barmský režim. Pokud se generálům umožní, aby zemi nadále špatně spravovali, ignoruje se tím i přetrvávající nebezpečí katastrof. Organizace Barmské centrum Praha proto apeluje na demokratické země, aby poskytly tolik potřebnou pomoc trpícímu barmskému obyvatelstvu, a pomohly zabránit vzniku podobných situací v budoucnu formou všech dostupných kroků k nastolení změn režimu v Barmě. V opačném případě je pouze otázkou času, kdy udeří další přírodní katastrofa, vypukne epidemie nakažlivé nemoci, nastane hladomor nebo se rozhoří ozbrojený konflikt. Náklady na nápravu škody na straně poskytovatelů mezinárodní pomoci budou vždy převyšovat náklady na prevenci. Nespočetné případy lidského utrpení však nebude nikdy možné zcela napravit.

Organizace Burma Center Prague byla založena v roce 2006 barmskou exilovou komunitou v České republice, aby se zabývala problematikou Barmy na místní a mezinárodní úrovni. Další informace naleznete na: www.burma-center.org, nebo kontaktujte: info@burma-center.org.

Rok po loňské "Šafránové revoluci": Situace se zhoršila

Víkend kolem 26. a 27. září přináší první výročí loňské "Šafránové revoluce" v Barmě, která byla krvavě potlačena barmským režimem. Exilové organizace podporující změny k demokracii, jako Barmské centrum Praha (Burma Center Prague, o.p.s.), s lítostí konstatují, že se situace v Barmě od té doby ještě zhoršila. Dohled a zastrašování státními orgány značně zesílily a systematicky se zaměřují i na mnichy. Světová veřejnost se mezitím spokojuje se sliby a oficiálním líčením okolností vojenským režimem. Nedokázala ani vyjádřit odmítavý postoj k referendu v květnu, kde souhlas s návrhem vlády byl donucen falšováním voleb a vyhrožováním voličů trestem vězení.

Ohledně nedávného propuštění 9000 barmských vězňů varuje Barmské centrum před chybným závěrem, že se jednalo o projev vstřícnosti režimu. Mezi propuštěnými vězni je totiž jen kolem 7 vězňů svědomí. Celkový počet politických vězňů však činí přes 2000. Jen v průběhu letošního srpna zatkla junta 39 osob kvůli jejich opozičním aktivitám, v prvních deseti dnech v září zavřela dokonce 20 osob. Ve srovnání s tímto počtem je jasné, že i nadále převládá protidemokratická praxe režimu a jeho projevy odhalují, jak velice je pochybný.

Experti poukazují naopak na souvislost se zahájením 63. valného shromáždění OSN, kde USA znovu zvolily Barmu jako jedno z hlavních témat a mnohé země se chystají sledovat její vývoj. Barmská junta pod tlakem pokračuje na cestě předstírané demokratizace, ale zároveň stále potlačuje opozici. Jedná se o strategii, kterou úspěšně používala už od devadesátých let.

Na začátku týdne, přesně jeden rok od počátku protestů mnichů, dosáhl tento boj nového rozměru, když hackeři z různých míst světa zastavili na několik dnů webové stránky tří opozičních exilových médií. Webové stránky jsou zatím obnovené, počítá se však s dalšími obdobnými útoky.


Nabídka textu očitého svědka
Barmské centrum Praha na vzpomínku události loňského září přeložilo příběh očitého svědka v Rangúnu. Text v anglickém originálu vyšel už před měsícem, práva k otisknutí české verze jsou k dispozici s uvedením Barmského centra jako překladatele a zpravodajské agentury Mizzima jako vydavatele. Knihu, z které byla vybírána kapitola, je k dostání na adrese www.mizzima.com.

Text je k dispozici na adrese: www.burma-center.org/prazdniny-v-barme.doc

Související články

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz