Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

EPS představilo návrhy reformy na zvýšení zodpovědnosti korporací

3. 6. 2008
-red- [Econnect/EPS-GARDE] -


Konference na půdě Evropského parlamentu minulý týden představila právní studii programu GARDE Ekologického právního servisu představující návrhy právní reformy na zvýšení odpovědnosti korporací. Konference pořádaná Evropskou koalicí pro odpovědnost korporací zahajuje nové kolo jednání o korporátní odpovědnosti.

Právní studie programu GARDE Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) obsahuje tři základní návrhy možné právní reformy, které by umožnily obětem neodpovědného chování nadnárodních korporací z celého světa domáhat se spravedlnosti před evropskými soudy. Právní struktura nadnárodních korporací totiž omezuje odpovědnost mateřských společností za své dcery. Dle zjištění Evropské koalice pro odpovědnost korporací (European Coalition for Corporate Justice - dále "Koalice") je tato skutečnost přímou příčinou, proč nadnárodní korporace profitují na porušování lidských práv a ničení životního prostředí v zemích s nízkými standardy. Příklady jako otravy dělníků rtutí v Jižní Africe nebo zneužívání dětské práce v Indii odhalují systematická selhání ve způsobu fungování Evropské korporací, což vede k nenávratným sociálním a environmentálním škodám.

"V podmínkách globalizace je současná [právní] situace zcela nedostatečná. Rozvojové země mezi sebou soutěží o přímé zahraniční investice. Přitom z různých důvodů ignorují zájmy svých vlastních občanů, včetně komunit přímo dotčených investicemi nadnárodních korporací," říká Olivier de Schutter, nově jmenovaný Zvláštní zpravodaj OSN, který na konferenci prezentoval jeden ze tří návrhů GARDE-EPS. "Ba co více, domovské státy těchto korporací nejsou ochotné poskytnout obětem prostředky nápravy nebo uložit mateřským společnostem povinnost dodržovat lidská práva ve svých mezinárodních operacích."

Právník GARDE-EPS Filip Gregor, jenž je autorem právní studie k tomu dodává: "Důsledky "soutěže" o zahraniční investice jsou známé i v České republice. Stát pravidelně nerespektuje a nevynucuje právo, protože jedná s investorem jako s obchodním partnerem. Příslušné úřady a jejich úředníci se dostávají do složité situace -- mají posuzovat, zda není porušováno právo, zároveň jsou pod politickým tlakem, aby investice proběhla bezproblémově. Analogické důvody stojí i za neochotou Evropských států regulovat mezinárodní operace "svých" nadnárodních korporací."

K řešení této situace Koalice vyzvala Evropskou unii k přijetí tří návrhů reforem popisovaných v právní studii:

1.) Rozšíření přímé odpovědnosti mateřských společností nadnárodních korporací, které operují v Evropě. Toto nařízení by zajistilo, že mateřské společnosti nebudou pouze profitovat z operací svých dceřinných společností, ale budou nést i přímou odpovědnost za škody, které tato činnost způsobuje obyvatelům a životnímu prostředí.

2.) Ustanovení povinnosti pro mateřské společnosti předcházet a zabraňovat porušováním lidských práv osobami, kteří jsou pod jejich ekonomickým vlivem. To by znamenalo, že korporace budou povinny učinit všechny rozumné kroky, aby zajistily, že v rámci jejich dodavatelských řetězců a dalších subjektů náležejících do jejich "sféry odpovědnosti" nedochází k porušování lidských práv nebo devastaci životního prostředí.

3.) Zavedení povinnosti pro velké společnosti podávat zprávy o sociálních a environmentálních dopadech své činnosti a o rizicích porušování lidských práv a poškozování životního prostředí, jež souvisí s jejich aktivitami. Model vyvinutý Koalicí by umožnil Evropské unii zvýšit transparentnost obchodních aktivit, produktů a služeb, tak aby investoři, spotřebitelé a místní komunity mohly činit ve vztahu k daným korporacím informovaná rozhodnutí. Zároveň by přijetí tohoto návrhu vedlo k nastavení "rovného hracího pole" pro všechny společnosti fungující v Evropské unii.

Tyto tři návrhy by vedly k tomu, že podniky operující v Evropské unii a ty nadnárodní korporace, které se snaží ve svých mezinárodních operacích dodržovat vysoké standardy nebyly nadále znevýhodňovány v hospodářské soutěži. Za stávající situace je pro ně stále více složitější konkurovat výrobkům, jejichž nízká cena je vykoupena např. zneužíváním dětské práce nebo absolutním nerespektováním životního prostředí a práv původního obyvatelstva.

"Koalice věří, že tyto návrhy povedou ke koherentnímu a harmon! izovaném u přístupu k regulaci obchodních aktivit a ukončí pokřivenost hospodářské soutěže, kterou způsobují společnosti, které profitují na zneužívání lidských práv a poškozování životního prostředí," říká Ruth Casals, koordinátorka Evropské koalice pro korporátní odpovědnost, sítě organizací, do které patří mimo GARDE-EPS mezinárodní organizace Friends of the Earth Europe, Fédération Internationales des ligues des droits de l'Homme a Corporate Europe Observatory a plaformy sdružující organizace prosazující odpovědnost korporací v jednotlivých evropských zemích.

Návrhy reforem, které byly odhaleny konzistetně navazují na nedávnou zprávu Speciálního zpravodaje OSN pro obchod a lidská práva, Johna Ruggieho. Ruggie vyzval národní státy, aby zvýšily své úsilí chránit občany před zneužíváním ze strany korporací, a korporace k dodržování lidských práv.

Evropská koalice pro odpovědnost korporací je celoevropskou iniciativou, která zastupuje více než 250 občanských organizací, odborů a akademických institucí. Cílem Koalice je vyvinout a prosadit kvalitní právní regulaci nadnárodních korporací, která by zaručovala jejich odpovědnost za porušování lidských práv a poškozování životního prostředí. GARDE-EPS zastupuje Českou republiku v Koalici a je členem jejího výkonného výboru -- sedmičlenného orgánu řídícího její činnost. GARDE-EPS také předsedá Právní pracovní skupině Koalice, jejímž úkolem je vytvořit návrhy nové právní regulace.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost v EU - návod k použití
http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Související odkazy
 • EPS-GARDE
 • O Autorech

  -red-

  (Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz