Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Klaus a Al Gore se potkali v Brně

4. 8. 2008 - Dita Tesařová, Nadace Partnerství

Nelekejte se, neunikla vám žádná kontroverzní aktivita prezidenta ČR. Ani americký nositel Nobelovy ceny míru nenavštívil v naprostém utajení moravskou metropoli. Název tohoto článku jen využívá oba nositele velmi vyhraněných názorů k obraznému pojmenování dvou principů, které se potkaly v jednom zajímavém projektu. O jaký projekt se jedná a co je na něm tak zajímavého, že si zaslouží tento senzační titulek?

Václav Klaus a Al Gore reprezentují v dnešním světě dva pohledy na svět a společnost, které jsou až příliš často prezentovány jako nesmiřitelné protiklady. První, ekonomický pohled bývá prezentován jako pohled čísel, zisku, návratnosti investic, všemocného trhu a ničím neomezené svobody člověka při nakládání se zdroji pro uspokojení jeho potřeb. Druhý, environmentální pohled vnímá člověka i společnost jako součást přírody, připomíná myšlenku udržitelnosti lidské činnosti a vyzývá k ohledu na kvalitu života dalších generací i za cenu větších investic a jejich menší návratnosti.

Vzdělávací projekt Ekoinkubátor neboli Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů tuto zdánlivou nesmiřitelnost nabourává. Masarykova univerzita a Nadace Partnerství se jeho prostřednictvím rozhodly ukázat, že ekonomické a ekologické uvažování mohou jít ruku v ruce. Environmentálně šetrné řešení či technologie mohou být využity jako konkurenční výhoda a marketingové strategie a podnikatelé přitom nemusí rezignovat na zisk a návratnost investic.

Projekt spojil dohromady studenty ze dvou fakult Masarykovy univerzity – Ekonomicko-správní fakulty a Fakulty sociálních studií, reprezentanty dvou různých pohledů na svět. Potřebnost kombinovat aby přístupy zdůrazňuje i jeden z hlavních iniciátorů projektu Bohuslav Binka. „Říkali jsme si, že by bylo dobré, aby studenti ekonomie měli ve studijním programu nějaké předměty, které by zpochybnily jednorozměrný a poměrně sebejistý pohled neokonzervativní ekonomie, se kterým se na škole setkávají. A zároveň jsme měli pocit, že studenti environmentalistiky jsou v mnoha ekonomických otázkách hrozně naivní. Nabízí se tedy, aby se během společné výuky studenti navzájem obohatili o pohled té druhé strany,“ vysvětluje Binka hlavní myšlenku projektu.

Studenti ekonomie se mohli během tří měsíců věnovat základům environmentalistiky, jejich kolegové z Fakulty sociálních studií byli seznámeni se základními ekonomickými otázkami. Všichni dohromady pak získali informace týkající se rozjezdu vlastního podnikání a přípravy vlastního podnikatelského záměru s environmentální tematikou.

Tvorba environmentálních podnikatelských záměrů byla skutečným vyvrcholením třísemestrálního snažení studentů i pedagogů. Nejen proto, že byla pojata jako soutěž o nejlépe zpracovaný podnikatelský záměr, ale také díky finanční odměně, která studentům umožní uvést záměr do praxe či postoupit dále v jeho přípravě. A na jaké novinky v environmentálním podnikání v Brně se můžeme těšit? Mezi nejlépe hodnocené projekty patřil car-sharingový systém pro Brno, biofast-food či využití technologických novinek v energetice a automobilové dopravě. Podrobnosti jednotlivých záměrů neprozradíme, abychom autory nepřipravili o příležitost záměry realizovat. Dodáme snad je tolik, že oceněné projekty získaly celkem padesát tisíc a ceny jim byly předány v červenci roku 2008.

Ekoinkubátor je příkladem vzdělávacího programu budoucnosti, který bude kombinací teorie a praxe a zároveň studentům umožní vzdělání ve více oborech. Vedle teoretického základu umožnil studentům setkat se s lidmi z praxe a navštívit místa, kde environmentální funguje a prosperuje. „Na jiných univerzitách u nás podobný studijní program neexistuje, alespoň o tom nevíme. Ve světě se k tomuto směru výuky školy postupně přiklánějí,“ říká Binka.

Díky exkurzím do fungujících podniků, které organizovala Nadace Partnerství, se studenti mohli seznámit s tím, jak vypadá ekologické uvažování v praxi. Jednou z firem, kterou studenti navštívili, byla firma Barum Continental Otrokovice, největší evropský výrobce pneumatik. V roce 2005 přijala firma směrnice o ochraně životního prostředí, ochraně zdraví a ochraně společnosti a studenti mohli posoudit, jak tato směrnice funguje v praxi velké firmy. „Podniky, které studenti navštíví, jsme vybírali tak, aby se seznámili jak s fungováním menších ekologicky zaměřených firem, tak s fungováním velkých kolosů, které na ekologii myslí,“ popisuje Martin Nawrath z Nadace Partnerství.

Projekt byl podpořen z fondů Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se nyní nabízejí další možnosti získání prostředků na vzdělávání, chystají organizátoři podobně zaměřený projekt, který umožní dalším studentům získat cenné informace i zkušenosti.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
FSS MU - Ekoinkubátor

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz