Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pomozte zastavit zabíjení vlků a medvědů na Slovensku i u nás

18. 11. 2004
Alena Mejstříková [Econnect / Hnutí Duha / VLK] -


Vlk i medvěd patří mezi celosvětově ohrožené živočichy. Přesto bylo loni na Slovensku legálně zastřeleno 113 vlků, letos se myslivci plánovali zastřelit 101 medvědů, povolení dostali na 80. Proti povolení lovu vlků a medvědů se však staví slovenské a také české i polské ekologické organizace a odborníci. České a polské organizace se například přidaly ke stížnosti Lesoochranarskeho zoskupenia VLK k Evropské komisi a Radě Evropy. V rámci měsíce protestů organizuje VLK spolu s Hnutím Duha demonstraci před slovesnkým velvyslanectvím také v Praze. Její součástí bude předávání plyšových medvědů slovenskému velvyslanci. Svoji podporu vlkům a medvědům a protest proti jejich zabíjení zde můžete vyjádřit i vy - 25. listopadu od 10:30. Tento víkend se můžete také naučit, jak velké šelmy, ohrožené pytláky, monitorovat v beskydských lesích, stát se tzv. Vlčí hlídkou a pomoci tak s ochranou šelem i u nás.

Vlk a medvěd jsou v Evropě chránění podle Bernské úmluvy o ochraně evropské fauny a podle Směrnice Rady Evropy 92/43/EEC o stanovištích. Slovenská republika však v případě obou dokumentů vyjednala výjimku pro vlka, a vydala ministerskou vyhlášku, podle které se vlk může střílet od 1. listopadu do 15. ledna bez omezení. V letech 2000 - 2002 bylo na základě této vyhlášky legálně zastřeleno 324 zvířat.

Medvěd hnědý zůstal chráněný na základě evropské směrnice a podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Letos však požádali myslivci slovenské ministerstvo životního prostředí o povolení lovu 101 medvědů. V osmdesáti případech souhlas - tedy výjimku ze zákona dostali, ovšem pouze v sedmnácti z nich jde podle sdružení VLK o medvědy, kteří působí škody a ohrožují lidi. Zastřelení 63 medvědů, většinou kvůli komerčnímu lovu, bude tedy jasným porušením mezinárodních dohod.

Lesoochranárske zoskupenie VLK vyzvalo v minulosti již několikrát Ministerstvo životního prostředí k zavedení celoroční ochrany šelem. Požádalo také o zveřejnění jména komerčních lovců a částky, které za odstřel zaplatili. Výzva však zůstala bez odezvy. VLK proto požádal o pomoc ochranářské organizace ze sousedního Polska a ČR, kterých se střílení vlků a medvědů bezprostředně týká. Například české populace vlků i medvědů jsou podle Hnutí Duha stále ještě závislé na dostatku zvířat migrujících ze Slovenska. Česká republika připravuje nákladný záchranný program, který má zajistit ochranu velkých šelem. Při pokračujícím lovu na Slovensku však tyto peníze přijdou zčásti nazmar. V Polsku pak známý polský zoolog profesor Henryk Okarma, vedoucí Institutu ochrany přírody PAN, vyzval polskou vládu k okamžitému zásahu, protože na Slovensku budou stříleni také polští medvědi - pokud totiž přejdou hranici.

Proti lovu vlka a medvěda protestují ekologové také v Česku a Polsku

Ke stížnostem a aktivitám sdružení VLK se připojilo v ČR především Hnutí Duha, v Polsku Institut ochrany přírody PAN. Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí Duha k tomu říká: "Povolení lovu celosvětově kriticky ohrožených šelem vlků a medvědů je absurdní anachronismus. Zdá se, že Slovensko místo do Evropy míří do středověku. Lovecká mafie na Slovensku vyřešila problém pytláctví po svém - jednoduše prosadila legalizaci lovu chráněných šelem. Odstřel bohužel poškozuje i populace na české straně hranice, zejména v Beskydech a Bílých Karpatech."

Na začátku listopadu se české i poslké ekologické organizace připojily ke stížnosti Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Radě Evropy na slovesnká ministerstva životního prostředí a zemědělství na porušení Bernské úmluvy a evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Hnutí Duha také dopisem z 9. listopadu požádalo českého ministra životního prostředí, aby u svého slovenského kolegy László Miklóse proti povolení odstřelu vlků a medvědů intervenoval. V Polsku, na Slovensku i v ČR nyní probíhají demonstrace před velvyslanectvím slovenské republiky. Protestní měsíc má vyvrcholit 1. prosince 2004 v Štrasburgu na zasedání Stálého výboru Bernské konvence.

V Praze se demonstrace koná ve středu 25. listopadu od 10:30 hodin. Všichni, komu není osud vlků a medvědů lhostejný jsou zváni. Slovenský velvyslanec by měl při demonstraci dostat celkem 63 plyšových medvědů jako akt symbolické výměny životů medvědů hnědých za životy medvědů plyšových. Hnutí Duha proto také vyhlašuje sbírku "Medvěd pro velvyslance". Medvědi se shromažďují v pražské, brněnské a olomoucké kanceláři Hnutí Duha. Sbírku plyšových medvědů vyhlásil také VLK. Medvídky věnuje ministrovi životního prostředí Lászlóvi Miklósovi jako symbolický dar s nabídkou výměny za životy 63 medvědů, jejichž smrt povolil.

Doplněním demonstrace v Praze bude také beseda "Vlk, medvěd, lesy a evoluce" s ing. Jurajem Lukáčem, terénním vlkologem a náčelníkem Lesoochranarského zoskupenia VLK z Prešova. Hnutí Duha ji pořádá v pondělí 22.listopadu od 19.00 v posluchárně č. 82 na Přírodovědecké fakultě UK. Mluvit se bude o vlcích a medvědech na Slovensku, o komerčním a zájmovém lovu šelem, o tom, co jsou evoluční lesy a proč je potřeba ponechat alespoň 20% rozlohy lesů bez lidských zásahů, o tom jak vznikají soukromé lesní rezervace a kdo chrání lesy - vlci a medvědi nebo myslivci a lesníci.

Vlčí hlídky v Beskydech

Velké šelmy, které byly na našem území v minulosti téměř vyhubeny, se v posledních letech vracejí do svých přirozených biotopů především v Beskydech. Přestože jsou celoročně zákonem chráněny, pytláci je ilegálně střílejí.

Stejně jako minulé zimy, bude i letos Hnutí Duha ve spolupráci s dalšími organizacemi i odborníky rozvíjet aktivity - tzv. Vlčí hlídky, které by měly zabránit zabránit ilegálnímu lovu vlka, rysa a medvěda na našem území. Ke sledování a monitoringu těchto šelem je vždy potřeba pomoc dobrovolníků. Máte-li zájem pomoci, první příležitost máte právě tento víkend.

Hnutí Duha Olomouc pořádá od pátku 19. do neděle 21.11. v údolí beskydských lesů na úpatí hory Vysoký Rykali úvodní setkání pro nové zájemce o vlčí hlídky - tzv. III. beskydské Zavýjení. Cílem setkání je seznámit nové dobrovolníky s problematikou ochrany velkých šelem, podat základní informace o terénním monitoringu, o ekologii velkých šelem a o rozpoznávání jejich stop a dokumentaci. Během víkendu je připraven program hlavně v terénu se zkušenými dobrovolníky z minulých let. Na podvečerní a večerní debaty jsou pozváni i odborníci: Leo Košťál (sdružení Beskydčan), Dana Bartošová (Správa CHKO Beskydy) a Ludvík Kunc (ZOO Ostrava).

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

22. 1. 2005
20. 7. 2010
20. 7. 2010

-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz