Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tatrám a jejich lidem můžete pomoci také z ČR

23. 11. 2004
Alena Mejstříková [Econnect] -


Také lidé v České republice mohou pomoci slovenským Tatrám, které byly v pátek 19.11. postiženy přírodní katastrofou nebývalých rozměrů. Celonárodní sbírku na obnovení postižené přírody udržitelným způsobem organizuje Nadace Partnerství po dohodě se svojí partnerskou slovenskou nadací Ekopolis. Sbírkové konto na pomoc slovenským občanům postiženým řádění vichřice založila také Česká katolická charita.

Přispět do Sbírky pro Tatry Nadace Partnerství můžete snadno - přímo ze svého mobilního telefonu formou tzv. dárcovské SMS. Stačí odeslat SMS zprávu ve tvaru DMS TATRY na číslo 8 77 77. Cena této SMS je 30 Kč + DPH. Na obnovu Tater tak přispějete částkou ve výši 27 Kč. Dnes ve 14:00 bylo podle vyjádření Nadace na sbírkovém kontě téměř milion korun.

Konto obětem vichřice na Slovensku České katolické charity: 369-369369369/0800 u České spořitelny Praha 1, variabilní symbol 1631 (při platbě složenkou: 3690369369369/0800, VS 1631). "Finanční prostředky zašleme naší partnerské organizaci - Slovenské katolické charitě, která zajistí jejich využití na tento účel," uvedl generální sekretář SČKCH Jindřich Suchánek.

Při katastrofě bylo z celkové rozlohy 46 tisíc hektarů státních lesů TANAPu zničeno nebo poškozeno více než padesát procent. Většinu z postižených lesů tvořily smrkové monokultury.

Nadace Ekopolis ve spolupráci s Lesoochranárskym zoskupením VLK zabývajícího se obnovou přirozených lesů, neziskovou organizací A-projekt věnující se udržitelnému ekonomickému rozvoji, OZ Tatry zaměřujícího se na obnovu krajiny podtatranského regionu a práci s dobrovolníky, Společností pro trvale udržitelný život SR a Správou TANAP-u založila Nadační fond Tatry. Jeho účelem bude dlouhodobá podpora trvale udržitelné obnovy Tater pro budoucí generace. Zakladatelské organizace se všechny dlouhodobě věnují trvale udržitelnému rozvoji Tater a jsou proto garantem správného využití sebraných prostředků. Prostředky z fondu budou použity jednak na citlivou obnovu krajiny a lesů, ale také na osvětové a vzdělávací projekty.

Nadace Ekopolis zároveň vyzvala stát, samosprávy i soukromý sektor k pečlivému zvážení priorit a způsobů obnovy Tater. Při hledání nového užívání krajiny by měl být vytvořen co největší prostor pro zapojení veřejnosti do tvorby plánu užívání krajiny a péči o ni, stejně jako i do procesu samotné obnovy.

Ekologové na Slovensku se totiž obávají, že na obnovu Tater budou místo přirozených způsobů obnovy lesů použity chemické prostředky, celoplošná těžba v rezervacích a umělá obnova nepřirozených lesů.

Lesoochranárske zoskupenie VLK například nesouhlasí s vyjádřením ministra životního prostředí Miklóše, že ekosystémy jsou úplně zničené, a s jeho návrhem na povolení zpracování kalamity v nejpřísněji chráněných územích národního parku a přírodních rezervací a použití chemických prostředků. Les podle VLKa nejsou jen stromy, ale desetitisíce druhů rostlin a živočichů včetně těch, které pouhým okem jen těžko uvidíme. Ke zničení ekosystémů může dojít spíše důsledkem plánovaného totálního vyčištění 12 000 hektarů a aplikace chemického postřiku. "Musíme si uvědomit, že zdaleka nejsou zničené všechny stromy. Ty které přežily mohou založit novou generaci stromů pro Nové Tatry. Musíme jim však dát šanci," varuje VLK.

Na Slovensku vznikají i další sbírky a pomoc. Na pomoc lidem v Tatrách postižených katastrofou vyhlásil sbírku slovenský Červený kříž, sdružení Vysoké Tatry se sídlem v Tatranské Lomnici založilo fond, který by měl sloužit především na obnovu rostlin a živočichů Vysokých Tater a také pomoci subjektům postiženým přírodním živlem.

Přímým svědkem tatranské katastrofy byl i programový ředitel Nadace Partnerství Tomáš Růžička, který se účastnil pracovního jednání Karpatské iniciativy přímo na Štrbském plese: "Druhý den jsme se vydali pěšky na cestu do Štrby po silnici. Bylo to neuvěřitelné. Silnice prakticky neexistovala. Bez popadaných stromů bylo vidět jen krátké úseky v délce 10 až 30m. Všude jinde jsme museli překonávat pokácené stromy - bylo to jako po nějaké absurdní hromadné těžbě, nebo spíše jako po kobercovém náletu."

Více aktuálních informací o aktivitách NNO na Slovensku můžete získat na partnerském portále Econnectu - Changenetu.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partneři Zpravodajství ECN

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz