Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Největší zahraniční investice u nás: Toyota a Peugeot Citroën musí nést odpovědnost i v ČR

30. 11. 2004
-red- [Ekologický právní servis / Econnect] -


Podjatost, střet zájmů a nedostatečné posouzení negativních dopadů na okolí doprovází největší zahraniční investici v České republice - závod na výrobu automobilů u Kolína firmy TPCA - Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o, ve které se sdružily společnosti Toyota M.C. a PSA Peugeot Citroën. Odhaluje to právní studie, kterou zpracoval Ekologický právní servis - nevládní organizace právníků. Obě společnosti jsou přitom významnými světovými lídry při propagaci a aplikaci tzv. společenské odpovědnosti korporací. Místní občané a nevládní organizace se proto včera na Toyotu i Peugeot Citroën obrátily a vyzvaly je k jednání o konkrétních návrzích, které by napravily jejich dosavadní nezodpovědné chování.

Automobilové společnosti si pro svoji investici v ČR, která má dosáhnout výše 45 miliard korun a je dosud největší zahraniční investicí u nás, vymohly u vlády a města Kolína závazky, z nichž některé jsou podle EPS na samé hranici uvěřitelnosti a legálnosti. Závazky zakládají závažné pochybnosti o nestrannosti zodpovědných pracovníků, kteří vydávali dále uvedená povolení. Vyplývá to ze vstupní právní analýzy EPS. Mezi závazky a podmínky hladkého průběhu investice patří podle analýzy například:
- Povinnost vyvlastnit pozemky v závazném termínu pod hrozbou mnohamiliónových sankcí.
- Zákaz vydat územní rozhodnutí a stavební povolení, které by obsahovalo podmínky nepřijatelné pro stavebníka - tedy Toyotu M.C. a PSA Peugeot Citroën.
- Vedoucí stavebního úřadu, zodpovědný za kvalitu a nezávisle vydané územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu, je v realizačním týmu této stavby a je zodpovědný za hladký průběh její realizace a zahájení výroby.

Z analýzy dále například vyplývá, že nebylo dostatečně zpracováno posouzení vlivů na životní prostředí, které je dnes jedním ze základních standardů a požadavků práva Evropských společenství u rozsáhlých investičních záměrů. Nebyly také posuzovány kumulativní vlivy nákladní a osobní dopravy, které vyvolá provoz závodu TPCA a jeho souvisejících provozů v průmyslové zóně. Místní obyvatelé bezprostředně sousedící se závodem budou přitom vystaveni nadměrnému hlukovému zatížení, stejně jako obyvatelé žijící u přístupových komunikací k závodu. Přestože postižení obyvatelé již jednali se zástupci závodu TPCA, veškerá jednání podle EPS doposud nevedla k žádnému výsledku.

Toyota M. C. stejně jako PSA Peogeot Citroën jsou přitom významnými světovými lídry při propagaci a aplikaci tzv. společenské odpovědnosti korporací (corporate social responsibility); obě automobilové společnosti mají vypracovaný systém a pravidla této své odpovědnosti. Toyota M. C. dokonce jako první společnost svého druhu získala v roce 1999 cenu "Global 500 Award" udílenou Programem životního prostředí Spojených národů (UNEP). Toyota i Peugeot Citroën také veřejně deklarují, že právě posouzení vlivů na životní prostředí je jedním z prvních kroků, jenž musí být učiněn při výstavbě jejich výrobních závodů. Proto i česká veřejnost očekává plnění těchto závazků řešení negativních dopadů investice v ČR.

Společenská odpovědnost korporací je založená na dobrovolných závazcích, které jdou nad rámec zákonných povinností. Odpovědné společnosti berou při svém podnikání a činnosti ohled na sociální a enviromentální problematiku, tyto ohledy promítají i do všech svých vnějších vztahů. Respektování a dodržování právních předpisů země, ve které provozují své aktivity, je přitom pro společensky odpovědnou firmu samozřejmostí a základním standardem.

"Toyota M. C. i PSA. Peugeot Citroën veřejně deklarují své dobrovolné závazky a měly by se proto podle nich chovat. V opačném případě jde pouze o prázdné deklarace," komentuje situaci právník Pavel Franc z EPS a jeho kolega Jiří Nezhyba dodává: "Samozřejmostí je dodržování zákonů. Jak ovšem vyplývá z právní analýzy, především nedostatečné posouzení vlivů na životní prostředí a smlouvy se státem zakládající podjatost úředníků, kteří o stavbě závodu TPCA rozhodovali rozhodně nevyhovuje vnitrostátním předpisům."

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním se včera více než třicet nevládních organizací včetně sdružení zastupujících místní postižené občany a dalších jednotlivců obrátilo na prezidenta společnosti TPCA pana Masatake Enomoto s konkrétními návrhy, jak by mohla jeho firma naplnit dobrovolné závazky svých mateřských společností a zmírnit dopady svého provozu na obyvatele a životní prostředí a navrhují jednání. Mezi požadavky uvedenými v "Návrhu realizace společenské odpovědnosti pro Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o." například patří:

· Splnění standardů EMAS II. ve smyslu nařízení 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.
· Vytvoření programu podpory občanského sektoru a místních komunit v souladu veřejně deklarovanými závazky společností Toyota M.C. a PSA Peugeot Citroën.
· Pořízení nezávislé studie externích dopadů závodu TPCA a jeho subdodavatelů s akcentem na dopravní zátěž.
· Aktivní snižování dopravní zátěže.
· Zpětvzetí žádosti o udělení výjimky z omezení jízdy nákladních automobilů v době pracovního klidu.
· Finanční spoluúčast na nákladech spojené s nezbytnou úpravou přístupových komunikací k závodu TPCA, která vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích.
· Protihluková a reparační opatření pro obyvatele postižené nárůstem dopravy ze závodu TPCA a bydlících v jeho blízkosti.

"V žádném případě nejde o snahu zmařit významnou zahraniční investici. Pouze vyzýváme Toyotu a PSA Peugeot Citroën k zodpovědnosti, ke které se nakonec samy zavázaly" říká právník Pavel Franc z EPS.

Ekologický právní servis je nevládní organizace právníků zabývající se ochranou životního prostředí a lidských práv skrze právo.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz