Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Cen pro Velkého bratra přibývá

1. 12. 2004
Filip Pospíšil, Alena Mejstříková [Iuridicum Remedium / Econnect ] -


Podzim je obdobím vyhlášování výsledků soutěží o tzv. Velkého bratra - Big Brother Awards – BBA v řadě zemí. Tyto soutěže, organizované v jednotlivých státech nevládními organizacemi, spojuje především snaha upozornit na rizika spojená s porušováním ochrany soukromí občanů jak ze strany států, tak i jiných institucí či komerčních společností. Ceny pak získávají ti, kteří zásadním způsobem porušují lidské soukromí a právo na ochranu osobních dat. Od konce října do konce listopadu své BBA letos vyhlásili již v Rakousku, Německu, Španělsku, Nizozemí, Austrálii a Maďarsku. Celkem Velké bratry vyhlašuje nyní 17 zemí světa. V Čechách podobná soutěž zatím chybí. Její uspořádání pro příští rok však nyní začíná připravovat sdružení Iuridicum remedium. Zájemci o spolupráci jsou vítáni.

Vítězové soutěže jsou obvykle vybíráni na návrhy veřejnosti kvalifikovanými porotami, složenými z počítačových expertů, odborníků na ochranu dat, právníků a aktivistů.

Například ve španělské Seville byly 30. října rozdány ceny BBA oděvnické firmě Zara, která do svého zboží zašívá elektronické čipy RFID, a dosud neznámé vládě, která nařídila konfiskaci serverů alternativní mediální sítě Indymedia v Anglii.

Podle Privacy International - nevládní organizace se sídlem v Londýně, která sleduje dodržování lidských práv a soukormí vládami a korporacemi světa, bylo udělování BBA ve Španělsku od roku 1998 v pořadí 50. ceremonií tohoto druhu. Privacy International provozuje internetovou stránku www.bigbrotherawards.org, kde najdete přehled soutěží v některých zemích, a sama vyhlašuje britské BBA. Spolu s těmito anticenami navíc uděluje v Británii ocenění za největší přínos pro ochranu soukromí.

V Rakousku byly letos „oceněny“ pokusy energetické společnosti města Lince o cenzuru médií, nebo firma vyrábějící technologii „3Friendfinder“, která umožňuje lokalizaci osob využívajících přístroje GSM.

V Nizozemí dostal 24. října ocenění BBA komisař EU Frits Bolkestein za uzavření smlouvy s USA o předávání osobních údajů pasažérů letadel, dále národní střediska zaměstnanosti za monitorování elektronické komunikace uchazečů o zaměstnání a umístění jejich životopisů na internet, a dále také evropský návrh o povinném uchovávání telekomunikačních dat.

V Německu má soutěž o Velkého bratra hned několik kategorií – např. pro obchodní společnosti, státní instituce i jednotlivce. Ceny se zde letos rozdávali 29. října ve městě Bielefeld. „Oceněn“ byl obchodní řetězec Lidl za nadměrné sledování zákazníků i zaměstnanců a nápad českého managementu, který chtěl přinutit své zaměstnankyně, aby v době menstruace nosily červené pásky. Ty jim měly umožnit častější přístup na toaletu, který mají jinak zaměstnanci přísně omezen.

V kategorii Státní správa zde získal cenu Frank-Jürgen Weise, ředitel spolkového úřadu práce z Norimberka. Vítězství v této kategorii si zasloužil tím, že prosazoval nový dotazník pro získání podpory v nezaměstnanosti. Do tohoto dotazníku musí ti, kdo se ucházejí o státní sociální podporu, uvést podrobnosti nejen o svém majetku a finanční situaci, včetně údajů o vlastnictví cenných papírů či případném připojištění, ale i údaje o členech společné domácnosti, včetně například toho, zda je jejich partner schopen pracovat alespoň tři dny v týdnu, a důvody, proč této práce případně schopen není. Údaje z dotazníku jsou zadávány do celoněmecké databáze, k níž mají přístup všichni úředníci, kteří dávky mohou rozdělovat.

Další cenu dostala spolková ministryně spravedlnosti Brigitte Zypriesová za prosazování možnosti použití odposlechů v trestním řízení. Další z cen získala firma nabízející rodičům diskrétní zasílání informací o pohybu jejich dětí získaných ze signálu jejich mobilního telefonu.

25. listopadu vyhlásila výsledky soutěže o Velkého bratra Australian Privacy Foundation (APF) v australském Sydney, téhož dne byly výsledky národní soutěže oznámeny i v Maďarsku.

V Čechách podobná soutěž zatím chybí. Její uspořádání pro příští rok však nyní začíná připravovat sdružení Iuridicum remedium. Případní zájemci o spolupráci, nebo ti, kdo chtějí soutěž podpořit, se mohou ozvat e-mailem: iure@iure.org. Více informací najdete na stránkách www.iure.org.

Filip Pospíšil, Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

7. 12. 2004
Alča a Janča

-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz