Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Aktivisté pro lidská práva kritizují navrhovanou reformu OSN

7. 12. 2004
-red- [Human Rights Watch/Econnect] -


Zpráva o budoucí reformě OSN, která byla zveřejněna uplynulý týden, správně analyzuje politováníhodný stav Komise pro lidská práva Spojených národů, avšak nenabízí adekvátní postup, jak tuto situace zlepšit. Oznámila to organizace pro lidská práva Human Rights Watch (HRW).

Zpráva mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že komise má problém se svojí věrohodností, což zpochybňuje celkovou pověst OSN. Zpráva nazvaná “A More Secure World: Our Shared Responsibility”, kterou připravil panel na vysoké úrovni (High Level Panel), si všímá toho, že nejvážnějším problémem komise je skutečnost, že většina z 53 členů je zodpovědná za vážné porušování lidských práv.

„Zpráva správně stanoví, že největší porušovatelé lidských práv jsou členy komise, aby se tak mohli sami bránit kritice,“ řekla Joanna Weschler, ředitelka sekce pro politiku OSN v HRW. „Avšak místo toho, aby se přijala kritéria pro členství v komisi v souladu se záznamy ohledně ochrany lidských práv, tak členové komise pouze navrhují rozšíření, které by zahrnulo všech 191 členských států OSN.“

Toto doporučení je navíc v rozporu s vlastní analýzou zprávy. V sekci týkající se Valného shromáždění OSN zpráva stanoví, že shromáždění ztratilo svoje zaměření a doporučuje, aby se přetvořilo v „menší a striktněji zaměřené výbory.“

Valné shromáždění stěží bylo kdy spolehlivým obráncem lidských práv. Právě nedávno rozhodlo o tom, že by nemělo dojít k žádné akci nebo vůbec diskusi o rozhodnutích namířených proti vysoce problémovým státům: Súdánu, kde dochází k etnickým čistkám a zločinům proti lidskosti v západní provincii Darfúr, Zimbabwe a Bělorusku. Přitom i komise se svými současnými členy byla již dříve úspěšná s kritikou Běloruska.

„Je velmi málo pravděpodobné, že by se 191 členů mohlo dohodnout během šesti týdnů vyhrazených na setkání komise. Přinejlepším se zde bude pouze prázdně diskutovat,“ řekla Weschler.

HRW naléhá, aby vlády chtějící být členy komise splnily kritérium členství a učinily specifické závazky týkající se práv ještě před jejich zvolením. Kromě toho by se Komise pro lidská práva měla stát stálou skupinou, která by byla akceschopná v případě krize místo toho, aby čekala na každoroční šestitýdenní setkání. Zpráva OSN doporučuje vytvoření Rady pro lidská práva v blíže neurčené budoucnosti, která by měla mít trvalý charakter.

HRW oceňuje, že zpráva doporučuje, aby Rada bezpečnosti byla připravena použít svoji autoritu v případech, které bude řešit International Criminal Court.

Stejně tak HRW oceňuje doporučení týkající se zodpovědnosti OSN na ochranu civilistů před krutostí a masovým vražděním jejich vlád. HRW podporuje 5 kritérií, které stanovila zpráva panelu, avšak kritizuje nedostatečný odkaz na mezinárodní humanitární zákony, které jsou nepostradatelným průvodcem každé vojenské akce. Stejně tak významné je, že zpráva žádá stálé členy Rady bezpečnosti, aby „upustili od užívání právo veta v případě genocidy nebo porušování lidských práv ve velkém rozsahu“, což HRW velmi silně podporuje.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Informační partneři oblasti Lidská práva
Infoservis společnosti Člověk v tísni
Infoservis
MOST PRO LIDSKÁ PRÁVA

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz