Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Šestnáctiletému Íránci hrozí poprava

10. 12. 2004
Jana Sobotková [Econnect] -


Nebezpečí okamžité popravy hrozí devíti mladistvým Íráncům. Uvedla to Amnesty International, která vyzývá veřejnost, aby se o případ zajímala a pomohla tak popravám zabránit. Šestnáctiletý Vahid a osm dalších mladistvých bylo zřejmě odsouzeni na smrt soudem v Teheránu v Íránu a všem podle dostupných informací hrozí nebezpečí okamžité popravy. Íránský deník Shargh uvádí, že Vahid byl k smrti odsouzen za vraždu svého kamaráda, který se ho údajně pokusil sexuálně zneužít.

Další zprávy z Íránu naznačují, že v nebezpečí popravy je i dalších osm mladistvých provinilců, ačkoliv jejich jména nebyla zveřejněna. Tři z nich, odsouzení k smrti za vraždy spáchané ve věku patnáct a šestnáct let, budou údajně popraveni, až dovrší 18 let. Dalších pět mladistvých, jejichž jména rovněž nejsou známa, je drženo v nápravném zařízení v Teheránu (nazvaném "Sdružení pro reformu a vzdělávání"). Všech pět čeká na to, jestli jejich rozsudky smrti potvrdí nejvyšší soud.

Rozsudky smrti pro nezletilé nejsou výjimkou

V Íránu se údajně uvažuje o prvním návrhu na zvýšení minimálního věku pro popravu na 18 let, ale detaily legislativního statutu návrhu jsou nejasné. K rozsudkům smrti uděleným v Íránu je navíc dostupných jen velmi málo podrobností, tresty smrti musí před provedením popravy potvrdit nejvyšší soud. Podle informací Amnesty International bylo od roku 1990 z Íránu hlášeno nejméně 10 poprav dětských provinilců.

Amnesty upozorňuje na další znepokojivý případ z tohoto roku. Atefeh Rajabi, šestnáctiletá dívka, byla údajně veřejně oběšena 15. srpna 2004 na ulici v centru města Neka, v severoíránské provincii Mazandaran, za činy "neslučující se s cudností" (amal-e manafe-ye ‘ofat). Dívka byla údajně duševně nemocná, jak v době zločinu, tak soudních jednání. Během soudního procesu, zhruba tři měsíce před její popravou, kritizoval údajně soudce opakovaně její šaty a důrazně ji za ně káral. Její rozsudek smrti byl později potvrzen nejvyšším soudem. Podle novin Peyk-e Iran soudce, který jako první rozhodl o jejím trestu, strčil její hlavu do oprátky po cestě k šibenici.

Mezinárodní organizace bránící lidská práva proto vyzývá veřejnost, aby se obrátila na představitele země a pokusila se tak přispět ke změně rozsudků. Amnesty International je proti trestu smrti a považuje ho za trest jednoznačně krutý, nelidský a ponižující, který je v rozporu s Všeobecnou deklarací lidských práv a Mezinárodní dohodou o občanských a politických právech, schválené Íránem. V článku 6 této dohody přitom stojí, že k trestu smrti nesmí být odsouzena osoba mladší osmnácti let.

Urgentní apely fungují

O tom, že mezinárodní nátlak může být účinný, svědčí i jeden z případů z poslední doby, kterým se Amnesty International zabývá. Dva nepálští muži, Ishwori Kumar Shrestha (ve věku 27 let) a Rabi Dahal (38 let), byli 30. května tohoto roku v Číně odsouzeni k trestu smrti za převážení drog do Číny. Rodiny těchto mužů neměly s odsouzenými žádné kontakty a nebylo ani jisté, zda byl v tomto případě zajištěn řádný soudní proces. O několik měsíců později, 13. října, byl však s oběma muži zahájen nový soudní proces, což je pro čínský soudní systém velmi neobvyklé, a stalo se tak pravděpodobně právě na základě mezinárodního tlaku. V případě Rabi Dahala byl potvrzen rozsudek trestu smrti; proti tomuto rozsudku může být ještě zahájeno odvolací řízení, ale pokud nebude úspěšné, bude s největší pravděpodobností Rabi Dahal záhy po jeho ukončení popraven. V případě Ishwori Kumar Shrestha byl výkon trestu smrti odložen na dva roky s reálnou možností, že jeho trest bude změněn na doživotní vězení.

Jak systém urgentních apelů funguje? "Poté, co Amnesty International obdrží zprávu o někom, kdo je vystaven nebezpečí, příslušný výzkumný tým Mezinárodního sekretariátu připraví text urgentní akce, který obsahuje konkrétní informace o vězni a také informace, které mají přiblížit situaci v dané zemi. Na základě těchto informací mají být zasílány faxy, telegramy, dopisy členům vlády a dalším politikům v zemi, ve které je vězeň zadržován," vysvětluje Lenka Blahetová z české pobočky Amnesty International. K rozhodujícím faktorům této metody patří rychlost: v některých případech obdrží vláda apely do čtyřiadvaceti hodin od zatčení, tedy v době, kdy je velké riziko možného mučení. V dalších případech dochází apely po uplynutí několika dnů od zatčení.

Dalším rozhodujícím faktorem úspěšnosti urgentních akcí je zapojení lidí z mnoha zemí do práce na stejném případě - v současné době tvoří síť UA více než 80 zemí. "Existují pádné důkazy o tom, že urgentní akce mají na vlády často významný vliv. Podle odhadu Amnesty International ve více než v jedné třetině případů, o které se naše organizace ročně zajímala, došlo ke zlepšení situace vězně. To znamená, že byl vězen propuštěn, vězeň vedený jako "zmizelý" byl nalezen, trest smrti byl nahrazen trestem mírnějším, nemocnému vězni byla poskytnuta potřebná léčba, která mu byla odepírána, neoprávněné zadržování skončilo a nebo byl příbuzným a právníkům povolen přístup k vězni," říká Lenka Blahetová.

Dopisy íránským představitelům

Jak pomoci v případě šestnáctiletého Vahida a dalších mladistvých, kterým hrozí poprava? Posílejte apely co nejrychleji, vyzývá Amnesty International. Možné je použít běžnou poštu, e-mail nebo fax, použitým jazykem by pak měla být perština, angličtina, francouzština nebo vlastní jazyk autora dopisu. Apely je třeba zaslat čelným představitelům země, kteří mohou vývoj případu ovlivnit (adresy následují za článkem), a diplomatickým zástupcům Íránu ve vlastní zemi.

Organizace doporučuje následující kroky. V dopise
- uveďte, že Amnesty International považuje za právo a zodpovědnost vlád přivádět viníky před soud, ale jasně se staví proti trestu smrti, protože jde o trest, který je jednoznačně krutý, nelidský a ponižující;
- žádejte, aby byl trest smrti pro Vahida a pro ostatní, kterým hrozí okamžitá poprava, okamžitě zmírněn;
- se dožadujte podrobností o případu Vahida a ostatních, kterým hrozí okamžitá poprava;
- žádejte, aby úřady zajistily, že rodiny obětí budou znát své právo vycházející z islámských zákonů udělit odsouzenému milost;
- připomeňte íránským představitelům jejich závazky vyplývající z Všeobecné deklarace lidských práv, především článku 3: “Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost“.


Vůdce islámské republiky
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: + 98 21 649 5880 (prosím uveďte: For the attention of the Office of His Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom)
E-mail: info@wilayah.org NEBO webmaster@wilayah.org (do předmětu napište: For the attention of the Office of His Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom)

Vrchní soudce
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran
E-mail: irjpr@iranjudiciary.org (označte 'Please forward to HE Ayatollah Shahroudi')

Prezident
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
E-mail: khatami@president.ir (pokud se zprávu nepodaří poslat napoprvé, pošlete ji znovu)
Oslovení: Your Excellency Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Nejnovější Názory a komentáře
Další názory a komentáře... Vyjádřete se také!
Stránky organizací a hnutí z oblasti lidských práv hostujících na serveru Econnectu
Most pro lidská práva
Nesehnutí
Konsorcium organizací zabývajících se uprchlíky
Terezínská iniciativa
Tolerance
Běloruské fórum "Obrození"
Osvětový a vzdělávací spolek Skaryna
Lungta
Nadační fond Potala
Nadační fond obětem holocaustu
Profem
Ateliér práv
e-Law - Auxilium legis
IT právo

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz