Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tisková zpráva k projektu Centra ochrany lidských práv jižní Čechy „Naši kamarádi Romové a svět kolem nás“

12. 12. 2004 - Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov

V průběhu roku 2004 uspořádalo v rámci projektu Centrum ochrany lidských práv na základních školách v Českém Krumlově cyklus čtyř seminářů o romské kultuře, o původu a historii Romů v České republice, o jejich tradičních zvycích, hodnotách atp. Projekt, jenž byl podpořen Open Society Fund Praha a Nadačním fondem Jihočeské univerzity, měl především dětem nabídnout více informací o Romech a přiblížit jim odlišné kulturní prostředí mnoha jejich romských spolužáků či kamarádů. Přestože ve čtrnáctitisícovém Českém Krumlově žije okolo 800 příslušníků romské národnostní skupiny (většina z nich jsou potomci Romů, kteří přišli do Českého Krumlova v rámci dosídlení po roce 1945), i zde se často setkáváme s naprostou neznalostí romské kultury, historie, nepochopením romských zvyků a odlišností. Právě schopnost pochopit a tolerovat kulturní odlišnosti toho druhého, ať reprezentují kulturu většinovou čí menšinovou, je předpokladem k bezproblémovému soužití a k předcházení mnohým problémům vyvěrajícím z neznalosti druhého. I proto bylo mottem celého projektu – poznáním k porozumění.

Na přípravě i realizaci seminářů o romské kultuře (uskutečnily se v šestých ročnících základních škol) se velkou měrou podílela i českokrumlovská etnografka a romistka PhDr. Eva Davidová. Pro zpestření seminářů připravila velké množství video ukázek, fotografií, především však ke kvalitě jednotlivých setkání s dětmi přispěla vyprávěním čerpajícím z bohatých zkušeností její dlouholeté vědecké práce. Jednotlivé semináře doprovázelo i živé vystoupení českokrumlovského písničkáře Františka Čarného. V jeho provedení děti slyšely několik tradičních i současnějších romských písní.

Součástí jednotlivých seminářů byla mj. i výtvarná a literární soutěž „Romové a svět kolem nás, v níž mohly žáci základních škol v Českém Krumlově popsat či výtvarně ztvárnit svůj zážitek, zkušenost nebo nějaké zajímavé setkání s romskou kulturou, spolužáky, či svůj pohled na Romy kolem sebe, jednoduše co se dětem vybaví, když se řekne Rom. V rámci projektu byla též vydána brožura, která by měla sloužit především jako doplňkový materiál pro výuku o romské kultuře na základních školách. V publikaci obsahující základní přehled romské historie, romské kultury i současné situace této nejpočetnější národnostní menšiny v ČR i v Českém Krumlově, je kladen důraz především na přehled doporučené literatury a nejrůznějších odkazů na informace o romské menšině, ať už se jedná o romské časopisy či rozhlasové vysílání, nebo internetové servery provozované romskými neziskovými organizacemi.

Projekt, jehož primárním cílem bylo přiblížit romskou kulturu jinak než jsou děti (i širší veřejnost) navyklé, bude slavnostně zakončen Vánočním koncertem, na němž vystoupí hudebník František Čarný s českokrumlovským dětským souborem Terni Giľori. Hlavní náplní večera ale bude vyhlášení a ocenění nejzdařilejších prací z výše zmiňované výtvarné a literární soutěže. Koncert se uskuteční v pátek 17. prosince t.r. od 17 hodin ve volnočasovém klubu Bouda (Špičák 114, Český Krumlov), kde budou také vystaveny (nejen oceněné) výtvarné i literární práce, jež vznikly v rámci projektu na základních školách v Českém Krumlově.

Více se o celém projektu „Moji kamarádi Romové a svět kolem nás“ můžete dozvědět na internetových stránkách o.s. ICOS Český Krumlov, zřizovatele Centra ochrany lidských práv jižní Čechy, www.icos.krumlov.cz.

Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související články

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz