Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ekologové žádají začlenění vojenského prostoru Boletice do soustavy NATURA 2000

13. 12. 2004
-red- [Calla/Econnect] -


Petiční výbor zastupující osm nevládních ekologických organizací odeslal druhou část petice proti výstavbě Střediska zimních sportů Chlum ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. „ Po první části petice s 1 750 podpisy občanů vyjadřujících nesouhlas s projektem podporovaného krajem předáváme dnes dalších 160 petičních archů s 2 772 podpisy,“ uvedl zástupce petičního výboru Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. Snahu zabránit realizaci tohoto projektu podporuje k dnešnímu dni 4 552 občanů.

Petici podporující vyhlášení evropské soustavy NATURA 2000 obdrží ministři životního prostředí, obrany a zemědělství před středečním jednání vlády, která má na programu návrh nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice a návrh, kterým se vyhlašuje národní seznam evropsky významných lokalit nacházejících se na území České republiky. Nevládní ekologické organizace požadují, aby vojenský újezd Boletice byl chráněn v plném rozsahu dle zpracovaných odborných návrhů.

Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník již dříve v odpovědi na petici prohlásil: "Zcela jistě jde o cennou přírodní lokalitu a zároveň o území s velkým potenciálem pro rozvoj Jihočeského kraje. V zákoně o ochraně přírody je uvedeno, že účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem ES v ČR soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry."

Petici obdrží prostřednictvím hejtmana Jana Zahradníka také nové krajské zastupitelstvo. „S odpovědí odstupujícího zastupitelstva na petice nemůžeme být spokojeni, neboť snaha prosadit tento projekt do rozvojových a územně plánovacích dokumentů kraje pokračuje,“ uvedla členka petičního výboru Jaroslava Brožová. Z těchto důvodů petice dále pokračuje.

Náměstek ministra životního prostředí Ladislav Miko plně souhlasí s tím, že oblast vojenského výcvikového prostoru Boletice představuje z přírodovědného hlediska mimořádně cenné území, a to v rámci celé republiky. Ministerstvo životního prostředí nemůže akceptovat požadavky Ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje, jelikož by se jednalo o čistě účelovou změnu hranice ptačí oblasti, která by byla v rozporu s právem EU.

„Ke konkrétnímu záměru výstavby lyžařského centra "Chlum" uvádím, že pro posouzení možnosti jeho realizace bude nejprve nutno zpracovat komplexní hodnocení záměru. Tento postup považuji za zásadní především z důvodu vyvarování se situace, kdy by mohlo na základě ukvapených závěrů dojít k nevratnému poškození přírodovědně vysoce hodnotného území,“ uvedl Miko.

Česká společnost ornitologická, která je také iniciátorem petice, předala již v loňském roce Evropské komisi návrh ptačích oblastí a upozornila zároveň na konflikty s tzv. rozvojovými projekty, mezi něž Středisko zimních sportů Chlum patří. Dle Jana Hory z ČSO by výstavba střediska v jakémkoliv rozsahu znamenala velmi vážný zásah do navržené ptačí oblasti. „Nesouhlasíme s účelovou změnou hranice ptačí oblasti Boletice ve jménu prosazování nereálného a bez nepřiměřených zásahů do přírodního prostředí proveditelného projektu a požadujeme její vyhlášení v navrhovaném rozsahu“, zdůrazňuje petiční výbor.

Petici podpořili někteří pracovníci státní ochrany přírody, vědci a pedagogové. Jmenovitě například profesor Zdeněk Veselovský. Svůj podpis připojili občané Boleticka, novináři, někteří pracovníci redakce, publicistiky ČT, kulturní osobnosti i někteří zastupitelé.

„V případě, že ptačí oblast Boletice nebude vyhlášena v navrhovaném rozsahu,budeme postupovat stejným způsobem jako v případě ostatních nepřijatých návrhů a podáme oficiální stížnost Evropské komisi do Bruselu“, uvedl David Lacina z České společnosti ornitologické.

Ptačí oblast Boletice je jedním ze 41 návrhů těchto oblastí v ČR vymezených dle směrnice o ptácích EU jako součást soustavy Natura 2000. Přesto, že vyhlašování probíhá v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, přetrvává podle Vladimíra Molka ze strany kraje nesouhlas s rozsahem tohoto území. Ve vojenském prostoru Boletice hnízdí dvě desítky druhů evropsky chráněných ptáků z nichž vlastním důvodem ochrany je pět z nich - chřástal polní, kulíšek, nejmenší, jeřábek lesní, datlík tříprstý a skřivan lesní.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz