Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Spor o šumavský přechod Zadní Zvonková

15. 12. 2004
Alena Mejstříková [Econnect] -


1. prosince se otevřel hraniční přechod Zadní Zvonková na Šumavě také pro běžný automobilový provoz a celoročně. Proti tomu se však staví celkem 13 národních i místních ekologických organizací, které jsou zároveň překvapeny obratem ve stanoviscích Ministerstva životního prostředí i Správy NP Šumava. Ekologové se obávají, že hluk a výfukové plyny poškodí jednu z nejklidnějších částí národního parku. Povolení bylo podle nich vydáno bez odborného posouzení, ke kterému by se mohla veřejnost a odborníci vyjádřit. Jako kompromis navrhují zavedení ekobusů, které již jezdí v jiných částech parku. Ministerstvo i Správa shodně doufají, že se otevřením přechodu sníží tlak na vybudování lyžařského střediska na cenné oblasti Smrčina.

Přechod leží na hranici národního parku a chráněné krajinné oblasti. Přístupová komunikace vede po hranici první zóny NP a přírodní památky Úval Zvonková, v CHKO k ní přiléhá přírodní památka Prameniště hamerského potoka, další zvláště chráněná území jsou v blízkosti. Přechod byl otevřen již v roce 1992 - ovšem pouze pro pěší, cyklisty a motocykly do 50 ccm od 8 do 20 hodin od dubna do října. Nyní je otevřen celoročně od 8 do 20 také pro osobní automobily, nákladní automobily do nosnosti 3,5 tuny a autobusy.

Proti otevření přechodu se ostře postavily ekologické organizace, které se obávají nevratného poškození jedné z nejklidnějších částí parku. Jejich obavám dává za pravdu i před rokem vydané nesouhlasné stanovisko ministerstva ŽP, ve kterém se např. říká: "Otevření hraničního přechodu pro motorová vozidla by bylo v dané lokalitě nevhodným zásahem z důvodu zvýšení především dopravního zatížení pravého břehu Lipna, který by měl zůstat klidovým územím CHKO. Došlo by k vážnému zásahu vedoucímu k devastaci přírodního prostředí pravého břehu Lipna". Celá oblast je podle MŽP přírodně cenná a mezi její hlavní hodnoty patří vzácná rostlinná společenstva s řadou chráněných druhů rostlin a mnoho ohrožených druhů živočichů, chráněných v kategorii kriticky a silně ohrožených.

Smrčina jako důvod obratu

MŽP nyní ustoupilo podle své mluvčí Karolíny Šůlové z tohoto svého zamítavého stanoviska především proto, že by se měl otevřením této cesty snížit tlak na výstavbu sjezdovek v cenném území Smrčina. Cesta přes Zadní Zvonkovou totiž zkracuje cestu do Rakouska k největšímu lyžařskému středisku v oblasti Šumavy Hochficht z původních 2 hodin na 30-40 minut. Také Správa NP Šumava přistoupila na otevření přechodu kvůli snížení tlaku na výstavbu nových sjezdovek na Smrčině. "Prioritou je pro nás vyřešení problému, který uvádí Jihočeský kraj a obce, tedy neexistenci sjezdovek a lanovek na Šumavě. Zpřístupněním největšího šumavského areálu - Hochficht kousek za hranicemi se podle nás tento problém řeší," odpovídá mluvčí parku

Pralesy Smrčiny jsou součástí I. zóny Národního parku Šumava a patří k nejcennějším na Šumavě. Ekologické organizace se proti sjezdovkám na Smrčině staví od počátku, v roce 2001 se pod petici proti sjezdovkám a lanovce podepsalo na 1700 občanů. Podle ekologů však plány na Smrčině rozhodně nejsou důvodem k tak vážnému zásahu do ochrany přírody v národním parku, jakým je otevření cenné klidné zóny pro automobilový provoz bez jakéhokoli omezení.

Místo odborného posouzení rovnou zkušební provoz

Na přechodu je nyní zkušební provoz. "V jeho průběhu se budou zvažovat dopady na přírodu," říká Karolína Šůlová. Radovan Holub, mluvčí správy NP Šumava, upřesňuje: "Zkušební provoz bude trvat během zimní sezóny. Po jejím skončení bude provedena komplexní biologická studie, která provoz a jeho dopady zhodnotí a určí, zda je potřeba jej regulovat např. kyvadlově." Ministerstvo zároveň již nyní předpokládá, že přechod bude sloužit především pro obce v jeho okolí a ne pro tranzit.

Podle ekologických organizací je však takové otevření komunikace v centrální dosud klidné části národního parku v naprostém rozporu s dosavadní strategií v šumavském parku, kde je provoz záměrně na mnoha místech omezován. Podobně je tomu i v mnoha dalších evropských parcích. "Dalším problémem je, že přechod byl otevřen bez jakéhokoli předchozího odborného jednání, ve kterém by se mohla vyjádřit odborná i laická veřejnost. Zkušební provoz, který byl zaveden, je velmi netradiční řešení, bez odborného podkladu," říká Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Proti otevření přechodu se organizace ohradily otevřeným dopisem určeným ministrům životního prostředí a vnitra. V dopise žádají, aby otevření přechodu předcházelo zpracování dopravní studie, která propočte dopravní zátěž a znečištění národního parku a sousedních přírodních rezervací.

Kompromisem jsou ekobusy

Jako kompromis navrhují ekologické organizace provoz ekobusu, který by zajistil přepravu lyžařů na sjezdovky v rakouském Hochfichtu i dopravu místních lidí. Zároveň upozorňují, že v jiných částech Šumavy již ekobusy běžně jezdí. Podle nich je především chybou, že byl přechod otveřen bez omezení rovnou i pro osobní automobily. Budoucí intenzivní automobilový provoz, který očekávají především v létě, může zhoršit podmínky pro šetrnou turistiku a sníží tak rekreační atraktivnost prozatím jedné z nejkvalitnějších částí jižních Čech, například pravého břehu Lipna.

"Rozumíme požadavku majitelů ubytovacích zařízení na pravém břehu Lipna, kteří chtějí, aby se jejich klienti mohli v zimě snadno dopravovat na lyžařský areál Hochficht v Rakousku. Rozumíme také tomu, že přechod chtějí otevřít i obyvatelé místních obcí, aby mohli snadněji navštěvovat své sousedy v Rakousku. Věříme však, že také oni rozumí, že není možné tuto klidnou a tichou část národního parku a chráněné krajinné oblasti křižovat osobními automobily," vysvětluje Jaromír Bláha.

Podle Pavla Pešouta, předsedy Českého svazu ochránců přírody Správa NP a CHKO Šumava vynakládá každoročně statisíce korun na provoz ekobusů právě proto, aby omezila osobní automobilovou dopravu v národním parku a chráněné krajinné oblasti. Na ekobusy přispívá i Jihočeský kraj. Obdobně je tomu také v jiných evropských národních parcích.

Podle Radovana Holuba, mluvčího parku, závisí zavedení autobusové kyvadlové dopravy do lyžařského střediska Hochficht na soukromnících. Na výtku, že Správa podporuje ekobusy jinde odpovídá: "Správa podporuje pouze letní provoz autobusů, v zimě je to po celé Šumavě záležitost soukromých dopravců". Mluvčí parku také upozorňuje na skutečnost, že kyvadlová doprava do největšího Šumavského lyžařského střediska Hochficht již jednou zavedena byla: "Před dvěma lety však byla pro nezájem zrušena. Pokud jednou byla taková doprava zrušena bude velmi těžké ji znovu obnovit".

Jaromír Bláha ale upozorňuje, že jde jen o podporu a využití podnikatelské příležitosti. Stačila by snaha obce takový ekobus zavést. "Kdo přijde první, bude mít velký náskok a výhodu. Nelze čekat, až jim někdo autobus zařídí," říká.

A silnice vedoucí k přechodu?

Úzká silnice, která nyní vede na přechod, velký provoz neunese. Plány kraje v této souvislosti jsou zdá se jasné. Vyjádřil je v polovině listopadu na serveru BudNews.cz ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Jan Stráský. Kraj již nyní plánuje novou silnici spojující Zadní Zvonkovou se Želnavou. "Tím bychom pak definitivně vyřešili problém dopravní propustnosti na poměrně úzké komunikaci k přechodu Zadní Zvonková - Schöneben". Podle Radovana Holuba však správa s novou silnicí nesouhlasí. Podle ekologů by právě rozšíření silnice znamenalo poslední kapku pro to, aby se celý dosud jen málo dotčený pravý břeh Lipna bez problémů zpřístupnil i pro podnikatelské záměry, kterých zatím zůstal ušetřen.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz