Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dopis vlastníků a ekologických organizací ministru Gandalovičovi

19. 12. 2008 - Kateřina Ptáčková, Zelený kruh

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jménem níže podepsaných nevládních organizací a sdružení s návrhem změn a úprav v oblasti myslivosti. Praxe i legislativní prostředí vymezené zákonem č. 449/01 Sb. hluboce zaostaly za proběhlými změnami posledních 20 let.

Nejrozsáhlejší množina problémů se vztahuje k praktickému potlačování vlastnických práv a tím i odpovědností spojených s výkonem práva myslivosti jako je zakládání, činnost a hospodaření honebních společenstev, přečastý a narůstající rozpor mezi příjemci užitků z lovu a nositeli nákladů v podobě škod na svých polních a lesních porostech nebo zřizování a provozování doprovodných zařízení a činností bez souhlasu vlastníků. Nezanedbatelným důsledkem je také rozsáhlé poškozování životního prostředí. Ročně tak vznikají škody čítající řádově stamilióny, možná miliardy korun.

Tyto problémy vlastníků ještě výrazně zhoršuje nepříznivá atmosféra v organizačních složkách MZe a nereformovaném poradním orgánu ministra, myslivecké radě, které řídí a ovlivňují předmětnou problematiku.

Podepsaní zástupci organizací a sdružení pociťují propastný rozpor mezi jedním ze čtyř nedávno vyhlášených pilířů zemědělské politiky (úcta k vlastnictví) a nečinností MZe na úseku myslivosti.

Za nejnaléhavější považujeme problém přemnožené spárkaté zvěře a poškozování práv vlastníků pozemků způsobem utváření honiteb a činnosti honebních společenstev, které je třeba okamžitě řešit jak na úrovni novely citovaného zákona, tak na úrovni exekutivy.

Střednědobě však bude třeba předefinovat i dnešní statut myslivosti a zvěře jako přírodního bohatství, snížit minimální velikost honitby, zvážit věrohodnost a potřebu stanovování normovaných a minimálních stavů zvěře, zjednat praktickou nápravu v metodice výpočtu škod způsobených zvěří včetně zjednodušení cesty k dosažení náhrady a řešit otázku daňových úniků z komerčního využívání myslivosti.

Bezprostředně by pak bylo možné změnit přístup všech úrovní exekutivy, pokud by se odhodlala nahlížet zmíněné i další problémy především v souvislosti s dnes opomíjeným statutem vlastnictví a z něho plynoucí odpovědnosti, zakotveným v Ústavě ČR.

S pozdravem


Za Asociaci soukromého zemědělství ČR
Ing. Stanislav Němec

Za Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Ing. František Kučera

Za Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v lesním hospodářství ČR
Ing. Jan Novák

Za Svaz vlastníků půdy
Ing. František Janda

Za Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR
MVDr. Jaromír Bláha

Za Sdružení vlastníků honebních pozemků
Mgr. Věra Petrová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz