Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Svoboda zvířat nabízí Průvodce etického spotřebitele

22. 12. 2008 - PLZEŇ [Econnect/Svoboda zvířat]

Etické spotřebitelství je pojmem, který získává v posledních letech na významu. Stále více lidí si uvědomuje závažnost problémů spojených se vztahem světové produkce a sociální situací lidí v zemích třetího světa, narušenou ekologickou
rovnováhou či nevyhovujícími životními podmínkami různých druhů zvířat.

Mluvčí projektu Průvodce etického spotřebitele Tomáš Popp k tomu říká: "Tyto problémy si většina z nás uvědomuje právě v období Vánoc. Ne každý toto období může prožít tak klidně a spokojeně, jak jej patrně prožijeme u nás my. Jako
spotřebitelé však máme možnost tyto skutečnosti ovlivnit cíleným výběrem výrobků, při jejichž produkci byl brán větší ohled např. na sociální situaci pracovníků ze zemí třetího světa. Ti vyrábí většinu výrobků u nás prodávaných, a to často ve velmi nevyhovujících podmínkách a za minimální mzdu."

V současné době ale existují i výrobci, kteří mají k těmto problémům etičtější přístup a snaží se je aktivně svým přístupem měnit. Sociální problematika ale není zdaleka jedinou oblastí, kterou etické spotřebitelství -- tedy způsob, jak podpořit výrobce v tomto přístupu z pozice spotřebitele - zohledňuje, doplňuje dále Tomáš Popp: "Mnoho certifikátů dnes už existuje i v oblasti environmentální či co se týče životních podmínek zvířat - i to jsou oblasti, které jsou produkcí výrazně negativně ovlivňovány a zatěžovány. Výrobky tak mohou pocházet z ekologického zemědělství nebo mohou být deklarovány jako netestované na zvířatech."

Nástrojem zajišťujícím spolehlivost informací o chování výrobce v těchto ohledech jsou v současné době právě různé certifikační systémy. Ty velmi přesně vymezují podmínky, za jakých mohou být výrobky produkovány a obsahují také
vnitřní systémy kontroly dodržování všech kritérií.

Souhrn základních certifikačních systémů týkajících se etického přístupu producentů vůči lidem, zvířatům i přírodě nabízí projekt Průvodce etického spotřebitele, který byl zpracován za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Vedle těchto, základních informací o jednotlivých oblastech, nabízí také seznam restaurací, prodejen a internetových obchodů podporujících v různé míře zásady zmiňovaného etického přístupu (tyto informace se zatím týkají pouze hlavního města Prahy).

Tištěná verze je k dispozici ve veřejných prostorách města Prahy (městské úřady, knihovny, mateřská centra), prodejnách, restauracích a centrech informací pro turisty, a to i v anglickém jazyce. Vyžádat si ji lze také na emailové adrese info@etickyspotrebitel.cz, kam lze zasílat také podněty, připomínky a žádosti o zařazení do dalšího ročníku. Webovou verzi lze najit na www.etickyspotrebitel.cz.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz