Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V metru se můžete seznámit s Naturou 2000

20. 12. 2004
-red- [Econnect / Arnika] -


V těchto měsících rozhoduje vláda o ptačích územích, která mají být chráněna v rámci soustava chráněných území evropského významu Natura 2000. V blízké budoucnosti bude rozhodovat také o stanovištích. Sdružení Arnika proto připravilo výstavu v pražském metru, která přibližuje hlavní principy a cíle Natury 2000. Výstavu najdete ve vestibulu stanice metra Karlovo náměstí - u východu na Palackého náměstí do konce ledna 2005. Poté bude putovat po dalších městech a obcích České republiky. Sdružení Arnika se také chystá v příštím roce koordinovat Koalici nevládních organizací pro Naturu 2000. Koalice bude prosazovat, aby soustava Natura 2000 byla v České republice vytvořena v souladu s požadavky evropských směrnic. Rok 2005 bude totiž klíčový z hlediska dokončení návrhu území pro tuto soustavu.

Soustava Natura 2000 chrání nejcennější části evropské přírody a podle jednotných kritérií ji vytvářejí všechny členské státy Evropské unie, včetně České republiky. „Česká republika byla povinna schválit návrh chráněných území do 1. května 2004. Tuto povinnost jsme však dosud nesplnili,“ uvádí autor výstavy a také koordinátor Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000, Vlastimil Karlík z Arniky.

Arnika také upozorňuje na problematické schvalování jednotlivých území vládou. Jednou z posledních mediálně sledovaných kauz bylo rozhodování vlády o ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší nedaleko Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji. Vláda zde nakonec místo vyhlášení chráněného území Natury 2000 dala přednost výstavbě průmyslové zóny a podle České společnosti ornitologické také výstavbě dálnice D47, a porušila tak evropské zákony. Proti výstavbě průmyslové zóny se stavěla řada občanských sdružení, místních občanů i odborníků. Pod petici se podepsalo … lidí.

Vlastimil Karlík vysvětluje smysl působení Koalice NNO pro Naturu 2000: “Silný politický tlak na vyřazení i dalších cenných území ukazují, že bez společného úsilí nevládních organizací a odpovědných institucí na celostátní i evropské úrovni hrozí při vyhlašování soustavy Natura 2000 závažné porušení evropských směrnic.”

Dalším úkolem Koalice bude podle Karlíka prosazení příznivých podmínek pro financování péče a trvale udržitelného rozvoje v lokalitách soustavy Natura 2000. Směrnice zavazují Evropskou unii, aby finančně přispívala na tyto účely, dosavadní návrhy Evropské komise však vzbuzují obavy, že tohoto cíle nebude dosaženo.

"Silný hlas a odborně podložené argumenty nevládních organizací mohou přispět k tomu, aby Natura 2000 pomohla splnit cíl, který Evropská unie přijala jako vůbec první nadnárodní společenství zemí na světě – a sice zastavit pokles biologické rozmanitosti na svém území do roku 2010. Vymírání druhů a mizení přírodních stanovišť patří k nejzávažnějším ekologickým globálním problémům. Natura 2000 je prvním krokem k zastavení tohoto trendu, alespoň na evropském kontinentě. Nechceme, aby tento cíl byl obětován dílčím ekonomickým a politickým zájmům," uvádí Vlastimik Karlík z Arniky.

Podle návrhu MŽP má v České republice vzniknout 41 ptačích oblastí, z nichž vláda dosud schválila 38. Neschváleny tak zůstávají rybník Dehtář na jihu Čech, Českobudějovické rybníky, u kterých vláda rozhodnutí odložila, a Heřmanský stav - Odra – Poolší, které vláda zamítla a dala tak přednost průmyslové zóně. Vláda také již zahájila diskusi o národním seznamu evropsky významných lokalit, kterých má být dle odborného mapování koordinovaného MŽP celkem 883. Jsou to území pro konkrétní typy přírodních stanovišť a živočišné a rostlinné druhy, chráněné směrnicí EU a zaujímají cca 9,3% území státu. Navrhovaná ptačí území mají rozlohu přibližně 8,6 % území ČR. Rozloha chráněných území v ČR se tak reálně zvýší jen o 3,1% území.

„Zkušenosti z Evropy dokazují, že Natura 2000 znamená šanci pro rozvoj regionů. Přítomnost přírodovědně cenných území, která jsou zajímavá z celoevropského pohledu, významně podporuje rozvoj turistického ruchu“, uvádí k významu Natury 2000 ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Sdružení Arnika vzniklo v roce 2001 a věnuje se dlouhodobě třem programovým oblastem – ochraně přírody, prevenci znečištění prostředí toxickými látkami a odpady, a podpoře účasti veřejnosti při rozhodování o životním prostředí. Arnika má dnes 6 místních poboček a 3 programové sekce. V oblasti ochrany přírody se věnuje především ochraně vodních toků a snaze o zachování a obnovu jejich přírodního charakteru, a naplňování evropských směrnic v oblasti ochrany přírody.

Průběh schvalování Natury 2000 v tiskových zprávách Ministerstva životního prostředí:

16.12.04 - Vznikne dalších deset ptačích oblastí, rozhodla vláda
8.12.04 - Vláda dnes rozhodovala o dalších ptačích oblastech
9.11.04 - Natura 2000: MŽP připravilo národní seznam stanovišť
27.10.04 - Vláda dnes rozhodovala o dalších ptačích oblastech
29.9.04 - Vláda schválila první ptačí oblasti

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz