Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Situácia v Tatrách vyžaduje okamžité riešenie

22. 12. 2004
[Nevládní výbor Naše Tatry / ChangeNet] -


Mimovládny výbor Naše Tatry (MVNT) upozornil listom predsedu vlády Mikuláša Dzurindu, ktorý je zároveň predsedom vládneho výboru pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier na to, že v národných prírodných rezerváciách, teda na územiach s najprísnejším stupňom ochrany, ťažia Štátne lesy TANAPu drevo bez udelenia výnimky ministerstva životného prostredia.

V záujme operatívneho a transparentného riešenia tejto podľa MVNT neprijateľnej situácie navrhol výbor spoločnú obhliadku na posúdenie situácie a návrh riešenia priamo na mieste za účasti zástupcov oboch výborov - vládneho aj mimovládneho.

Keďže členovia MVNT na nebezpečenstvo neoprávnenej ťažby upozorňovali už na osobnom stretnutí s premiérom minulý týždeň (14. 12.), mimovládny výbor opakovane žiada o splnenie vtedy predložených zásadných požiadaviek, ako aj o ďalšie nevyhnutné kroky na zamedzenie súčasného neudržateľného stavu.

MVNT žiada bezodkladne zastaviť ťažbu kalamitného dreva na celom území TANAPu až do prijatia rozhodnutia o celkovom postupe a zabrániť ďalším škodám na prírode; zabezpečiť monitoring aktivít prebiehajúcich na dotknutom území, prešetriť konanie zodpovedných činiteľov a vyvodiť dôsledky z nelegálnych postupov a neplytvať ľudskými kapacitami a finančnými prostriedkami na nežiadúce aktivity, ale sústrediť ich do miest, kde sú legálne a potrebné.

"V liste premiéra upozorňujeme aj na to, že súčasná situácia v TANAPe pritiahla už pozornosť Európskej únie," uviedol člen mimovládneho výboru Adrian Rajter. "Medzinárodné záväzky Slovenska v oblasti ochrany životného prostredia, ale aj právo prístupu verejnosti k informáciám a spoluúčasti na rozhodovaní si vyžadujú konať urgentne, efektívne a transparentne."

Podobne ako na osobnom stretnutí 14. decembra, členovia mimovládneho výboru vyzvali premiéra uskutočniť opatrenia na systémové riešenie následkov veternej smršte.

MVNT navrhuje predovšetkým prijatie navrhovanej zonácie TANAPu, ktorú vypracovali a predložili odborníci Štátnej ochrany prírody SR - Správy TANAPu už v roku 2003; zachovanie súčasnej výmery lesného pôdneho fondu v plnom rozsahu a neuvažovať o jeho prevode do kategórie nelesných plôch a prevedenie kompetencie v spravovaní štátneho majetku na území TANAPu z rezortu pôdohospodárstva na rezort životného prostredia, keďže ochrana prírody je v kompetencii ministerstva životného prostredia.

MVNT sa pritom odvoláva na premiérov prísľub transparentného a zodpovedného prístupu k riešeniu situácie, ktorý Mikuláš Dzurinda deklaroval na stretnutí. Na základných princípoch navrhovaného riešenia sa mimovládny výbor zhodol s environmentálnymi odborníkmi, čo potvrdzujú stanoviská celého radu renomovaných odborných inštitúcií (pozri zoznam v poznámke).

"V porovnaní s celkovou postihnutou plochou môžu ŠL TANAPu pokojne ťažiť drevo mimo najprísnejších rezervácií. Aj tak stihnú do jari vyťažiť len malú časť popadaných stromov. Je preto veľmi problematické, keď začínajú práve v ekologicky najcennejších územiach, ktoré však svojou činnosťou výrazne poškodzujú,“ povedala členka MVNT Ľubica Trubíniová. „Navyše ide aj o hazardovanie s ľudskými zdrojmi a o nelegálnu činnosť pod záštitou štátnej inštitúcie.“

=========================================================
Mimovládny výbor Naše Tatry vo významnej miere reprezentuje tieto súčasti spoločnosti:
- mimovládne organizácie podpísané pod výzvou Nové Tatry, ktorú doteraz podporuje 93 občianskych organizácií a vyše 1100 občanov,
- podporovateľov vyhlásenia Nad Tatrou sa blýska..., ktoré dosiaľ podporuje vyše 200 občanov a osobností kultúrneho a spoločenského života,
- nezávislých odborníkov so zameraním na problematiku ochrany životného prostredia, udržateľného cestovného ruchu a i.

Argumenty a riešenia navrhované MVNT podporujú aj tieto inštitúcie:
- Snem Slovenskej akadémie vied,
- Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV,
- Akademický senát a vedecká rada Prírodovedeckej fakulty UK,
- Akademický senát Lekárskej fakulty UK,
- Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave,
- Slovenská zoologická spoločnosť,
- účastníci konferencie predstaviteľov špičkových slovenských vedeckých zoologických a ekologických inštitúcií 10. Feriancove dni,
- WWF - celosvetová organizácia zameraná na ochranu prírody,
- Helsinské občianske zhromaždenie.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz