Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ekoporadna sdružení Calla – práce neubývá

6. 2. 2009 - ČESKÉ BUDĚJOVICE [Econnect/Calla]

Šestsetšedesátčtyři vyřízených dotazů, to je výsledek ekologické poradny Cally v roce 2008. Nejvíce, celých 35 procent poradenské činnosti, tvořila pomoc lidem, kteří se chtějí bránit záměrům ohrožujícím životní prostředí v blízkosti jejich domovů. Často v tomto případě jde o dlouhodobější právní poradenství věnované konkrétním případům. Většina dalších otázek se týkala problematiky ochrany přírody a energetiky, kterým se Calla věnuje dlouhá léta, avšak otázky přicházely i k tématice zemědělství, odpadů, ochrany zvířat apod. S prosbou o pomoc se na ekologickou poradnu neobrací jen jednotliví občané, ale i nevládní neziskové organizace, podnikatelé, veřejné instituce či studenti.

Jednou z dlouhodobých kauz, které se Calla věnuje, je procesně-právní poradenství místnímu občanskému sdružení Modrý most, a to proti nesprávnému úřednímu postupu českobudějovického stavebního úřadu. Předmětem sporu je otevření tzv. Modrého mostu (dříve pro cyklisty a chodce) pro obousměrný automobilový provoz. Změna nebyla předmětem řádného územního řízení a občanskému sdružení nebyla přiznána ani účast v řízení stavebním. Jelikož i odvolání bylo ze strany krajského úřadu zamítnuto, sepsali jsme pro sdružení stížnost směřovanou ombudsmanovi. Ve svém stanovisku veřejný ochránce potvrdil naše námitky a ztotožnil se s naším právním názorem. V konečné zprávě o ukončení šetření ombudsman pochybení v postupu stavebního úřadu potvrdil. V současné době je již ve věci podána žaloba ke správnímu soudu.

Mnoho zájemců pak hledá v Calle rady ohledně využití obnovitelných zdrojů energie. Ať už se to týká jejich možností, úředního postupu při povolování nebo informací o jejich podpoře. V souvislosti s právě chystaným novým dotačním programem Ministerstva životního prostředí očekáváme v letošním roce nárůst zájmu o informace, kde a jak získat dotaci na solární systém, biomasový kotel ale také zateplení domů či přímo stavbu energeticky pasivních domů.
Ekologické poradenství, které Calla poskytuje zdarma, je podpořeno v rámci projektu „Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost“ z Finančních mechanismů EHP/Norska, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti. Sdružení nyní hledá cesty, jak činnost ekoporadny udržet v plném rozsahu i po červnu 2009, kdy tento projekt končí.

Sdružení Calla nabízí ekoporadenství ve svém českobudějovickém sídle Fráni Šrámka 35 ve formě celkem deseti otevíracích hodin během tří dnů v týdnu, rovněž vede internetovou poradnu a poradci jsou k dispozici i na e-mailu a telefonu. Calla je členem celostátní Sítě ekologických poraden STEP, která se snaží rozvíjet podmínky pro ekologické poradenství a garantovat jeho kvalitu. Na lepší nabídce a tematickém rozdělení poradenství pro veřejnost pak spolupracuje spolu s dalšími jihočeskými organizacemi v rámci jihočeské Krajské stě environmentálních center KRASEC.

„Poptávka široké veřejnosti po právním poradenství je dána především stavem české legislativy. Vyznat se v nesčetných novelách zákonů, které stabilitu právního systému zásadním způsobem devalvují, je náročné pro odborníka, natož pro laika.“ uvedla poradkyně sdružení Calla právnička Pavla Matějková.
"V posledních dvou letech nabízíme také specializované poradenství o ekologické obnově území narušeného těžbou surovin. Potěšil nás vzrůstající zájem o informace z tohoto oboru, především ze strany těžebních a rekultivačních firem, ale i odborné a laické veřejnosti," říká Jiří Řehounek, který se v ekoporadně Cally věnuje ochraně přírody a ekologické obnově. Podrobnosti k ekologickému poradenství sdružení Calla včetně otevíracích hodin a kontaktů jsou k dispozici na www.calla.cz/poradna.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Informační partner oblasti Životní prostředí

Ekolist
Deník o životním prostředí

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz