Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

EKS zahájila nový vzdělávací projekt pro migranty a migrantky

26. 2. 2009 - PRAHA [Econnect/ Evropská kontaktní skupina]

Cílem projektu je přispět k odstranění znevýhodnění či diskriminace cizinců/ek, a to především pomocí vzdělávacího kurzu, který zvýší jejich informovanost v oblasti sociálně-právní, občansko–právní a společensko-kulturní; dále jejich začleněním do místních komunit a zmírněním stereotypů a předsudků panujících v české společnosti.

„Příchozím často chybí základní informace a orientace v České republice,“ říká socioložka a lektorka EKS Hana Víznerová. „Obecný přehled a nezbytné znalosti týkající se například systému sociálního zabezpečení, trhu práce, zdravotní péče či systému školství jim usnadní proces integrace. Sami migranti a migrantky vyslovují přání dozvědět se o nové zemi co nejvíce potřebných informací, stejně tak o svých právech a povinnostech. Stávají se tak více samostatnými a dokáží se bránit nerovnému zacházení a diskriminaci.“

„Při realizaci seminářů a worshopů jsou zohledňovány také genderově specifické potřeby a problémy účastníků/nic. Společně diskutujeme a řešíme situace či problémy, které se týkají specificky jen žen nebo mužů. Dále je zde možnost hlídání dětí. Péče o děti často znevýhodňuje spíše ženy migrantky, a to i při vzdělávání, chybí jim v nové zemi původní rodinné vazby a podpora členů širší rodiny,“ uvádí dále lektorka kurzu Hana Víznerová.

Během dvou let proběhnou 3 vzdělávací cykly. Každého cyklu se zúčastní 12 příchozích (cizinců a cizinek). Již o první cyklus, který byl zahájen v lednu 2009, byl velký zájem (přihlásilo se téměř 30 osob). Mezi účastníky jsou lidé z Prahy, Plzně, Hradce Králové a dalších měst České republiky.

Kurzy se skládají z přednášek, workshopů a diskuzí. Výhodou kurzu je, že účastníci/e získají vedle informací i praktické dovednosti. Pomocí modelových situací se naučí zvládat přijímací pohovor, jednání na úřadech a další situace, které je při vyřizování bydlení, zdravotního pojištění či při získání zaměstnání čekají.

Mezi další výhody vzdělávacího projektu patří doba konání kurzu, která je stanovena tak, aby vyhovovala jak zaměstnaným, nezaměstnaným, tak matkám na mateřské či rodičovské dovolené. Kurzy jsou bezplatné. Pracovním jazykem je čeština, proto je pro účast nutná její minimální znalost.

Hlavními tématy kurzu jsou:
1) Institucionální, legislativní a právní systém ČR (hlavní instituce českého státu – president, parlament, senát, vláda, ombudsman; Ústava, Listina základních lidských práv a svobod, soudní systém, občanský, trestní a obchodní zákoník)
2) Společenský systém (kulturní a společenské normy, hodnoty, systém genderových rolí, příbuzenských a rodinných vztahů a s nimi spjaté vzory jednání a norem atd. )
3) Systém státní sociální podpory a zabezpečení (sociální a důchodové zabezpečení, dávky státní sociální podpory, příspěvky na dítě, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti)
4) Pracovní trh (zákoník práce, pracovní podmínky, formy zaměstnání a pracovních smluv, povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci, činnosti Úřadu práce, podpora při hledání zaměstnání, rekvalifikace)
5) Zdravotnictví (zdravotní systém ČR, zdravotní pojištění, zajištění lékařské péče, rychlá zdravotnická pomoc, povinné a nepovinné platby u lékařů)
6) Školství (vzdělávací systém ČR, povinná školní docházka, vzdělávací instituce a úrovně vzdělání, nostrifikace dosaženého vzdělání ze země původu, doklady o vzdělání vydávané Českou republikou, rekvalifikace a vzdělávání dospělých, kurzy a zájmové kroužky).
7) Politický systém ČR (politické strany, instituce státní, veřejné a místní správy, volby, pasivní a aktivní volební právo, občanská angažovanost)
8) Historie (klíčové historické události českého státu, významné osobnosti v dějinách)
9) Kultura (významné kulturní události, osobnosti působící v kultuře, důležité kulturní instituce, tradice, zvyky, svátky, které se slaví v průběhu roku)
10) Geografie (významná česká města, pohoří, vodní toky, státní hranice, vízová povinnost a bezvízový styk v rámci Schengenského prostoru).


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz