Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

STUŽ upozorňuje na kácení stromů kolem silnic

4. 3. 2009 - PRAHA [Econnect/STUŽ]

Společnost pro trvale udržitelný život se znepokojením sleduje zprávy o plánech silničářů odstranit od silnic v letošním roce přibližně 9 000 stromů – jak zjistila Česká inspekce životního prostředí dotazy na jednotlivé správy silnic. STUŽ upozorňuje na to, že při plánech na kácení stromů podél silnic je třeba brát na zřetel všechny okolnosti a posuzovat je komplexně.

· Aleje patří k českému kulturnímu a přírodnímu dědictví, stejně jako kostely, zámky, hrady, historické parky nebo chráněná území. Patří k obrazu české země, jsou součástí krajinného rázu, způsobu života a české duše, která spojuje minulost s budoucností.
· Při obecném úbytku živočišných a rostlinných druhů v důsledku civilizačních vlivů mají aleje podél silnic, spolu s remízy a živými ploty nezastupitelnou úlohu jako stanoviště mnoha živočichů a dalších organismů, obohacujících náš svět.
· Jízdní dráha vymezená alejovými stromy je dobrým vodítkem pro řidiče. Většina řidičů při jízdě podvědomě vyhledává jízdní dráhu právě podle stromů, zejména v mlze, za deště, v noci nebo v době, kdy celou krajinu pokryje sníh.
· Je prokázáno, že v místech, kde byla alej vykácena, jsou řidiči motivováni volným výhledem a sešlápnou plynový pedál
· Je prokázáno, že stromové aleje poskytují řidiči více vjemů na rozdíl od monotónního okolí bez stromů a přispívají tak k prevenci únavy a nebezpečí mikrospánků, častých příčin těžkých nehod.
· Podloží mnoha vozovek, často včetně silnic první třídy, nevyhovuje požadavkům současných potřeb a norem. Podloží silnic, zejména krajnice, se po deštích a mrazech rozpadá pod těžkými vozidly. Tento nepříznivý efekt je mírněn stromy, které odčerpávají vodu, vysušují základ silnice a zlepšují tím její nosnost.
· Díky zastínění vozovky stromy se snižuje teplota vzduchu v alejích v horkých dnech až o 5 stupňů C, ještě více se snižuje teplota vlastní vozovky – dochází proto ke snížení opotřebení vozovky i pneumatik.
· Podle statistik se aleje podílejí aktivně na méně než 1 % dopravních nehod; jedná se o případy, kdy dojde k dopravním nehodám vlivem pádu stromů na silnici (především při vichřicích atd.). V ostatních případech je vina na straně řidiče, především nedodržením přiměřené rychlosti nebo jinak nesprávným způsobem jízdy, nepřizpůsobené stavu a charakteru silnice, jak přikazují pravidla silničního provozu.
· Na druhou stranu je zřejmé, že pokud dojde k nárazu vozidla do stromu, zvláště pak staršího, bývají následky velmi vážné, často tragické a k nárazu může dojít nejen vinou řidiče, který nepřizpůsobil svoji rychlost stavu vozovky, ale i při nárazu dalšího účastníka nehody, který ji nezpůsobil.

K eliminaci negativních vlivů alejí doporučujeme provádět preventivní opatření, v první řadě taková, která si nevyžadují velké náklady, jako jsou bílení kmenů, opatření kmenů dostatečně velkými odraznými plochami, správné vodorovné značení krajnic, snížení nejvyšší povolené rychlosti. K nákladnějším, ale velmi účinným opatřením, chránícím jak účastníky silničního provozu, tak stromy, je instalace svodidel.

Samostatnou kapitolou a podmínkou „mírového soužití“ účastníků silničního provozu a stromů v alejích je vlastní údržba alejí – je třeba stromy řádným způsobem odborně prořezávat, kontrolovat a také, především v případě alejí ze vzácnějších dřevin, udržovat půdu v okolí stromů. Jedině ve vytipovaných krajních případech, kde znamenají stromy svým stavem ohrožení nebo skutečnou jiným způsobem neodstranitelnou překážku v provozu, lze přistoupit ke kácení stromů.

Naopak, je do budoucna třeba uvažovat o výsadbě alejí nových, samozřejmě v příslušné vzdálenosti od hrany vozovky a nejlépe až za odvodňovacím příkopem. Jsme přesvědčeni, že není žádný rozumný důvod, obhajitelný „veřejným zájmem“, aby se toto naše kulturní a přírodní dědictví české krajiny ničilo a podřizovalo nepřizpůsobivým, tzn. špatným řidičům.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz