Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie – výrazný posun vpred

19. 3. 2009 - BRATISLAVA [Econnect/Za matku Zem]

O.z. Za matku Zem víta prijatie zákona o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie Vládou SR. Zákon je výrazným posunom vpred oproti pôvodnému návrhu z júla 2008, má však stále niekoľko ustanovení, ktoré sú v podmienkach Európskej únie neštandardné. O.z. Za matku Zem sa bude snažiť presvedčiť poslancov parlamentu o prijatie pozmeňovacích návrhov, ktoré by tieto bariéry odstránili.

Povinnosť výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stúpla z pôvodne navrhovaných 12 rokov na 15 a takisto aj zodpovednosť za odchýlku prenesená na distribučné spoločnosti za zvýšila na inštalácie do 4 MW. Zákon ani neplánuje vykrývať rozdiel trhovej ceny elektriny a ceny elektriny z OZE zo štátneho rozpočtu, ale cena elektriny z OZE bude zahrnutá v cene pre konečných spotrebiteľov. Ako ukazuje príklad z Českej republiky, tak konečná cena elektriny pre spotrebiteľov stúpla kvôli OZE iba o 0,5% a to v situácii keď bolo z 4 roky, čo je zákon v platnosti, inštalované desiatky megawattov v OZE.

„Schválený zákon je výrazný posun vpred a vítame jeho schválenie Vládou SR,“ uviedol Pavol Široký, koordinátor programu energia o.z. Za matku Zem. „Stále sú však v zákone ustanovenia, ktoré sú neštandardné v iných krajinách EÚ, kde sú podobné zákony v platnosti už roky. Za takýto neštandardný považujeme aj návrh zodpovednosti za odchýlku vo výrobe elektriny prenesenú na plecia distribučných spoločností iba pri inštaláciách menších ako 4 MW. Podobné ustanovenie nenájdeme v žiadnej inej krajine EÚ,“ dodal Široký.

Viaceré organizácie a firmy takisto požadovali garantovanie výkupu elektriny z OZE nie iba na 15 ale 20 rokov, tak ako je to napr. v Nemecku, Španielsku, Rakúsku alebo v Dánsku. Obnoviteľné zdroje majú veľký potenciál aj na Slovensku a v prípade seriózneho záujmu zo strany zodpovedných orgánov by mohli pokrývať v roku 2020 až 70% spotreby elektriny (v súčasnosti 14-18% z veľkých vodných zdrojov). Podiel vodnej energie by mohol stúpnuť na 22-25%, veterná energia by mohla pokrývať 6%, slnečná a geotermálna energia 4% a biomasa okolo 30% spotreby elektriny.

Ak by sme v plnej miere realizovali programy efektívneho využívania energie a programy úspor energií (25-30% súčasnej spotreby elektriny) je viac ako reálne dosiahnuť 100% spotreby elektriny na Slovensku z obnoviteľných zdrojov energie už v roku 2030.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz