Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropská Ptačí směrnice slaví třicetileté jubileum

3. 4. 2009 - PRAHA [Econnect/ČSO]

Směrnice o ochraně volně žijících ptáků č. 79/409/EHS (zkráceně „Směrnice o ptácích, nebo Ptačí směrnice) oslavila 2. dubna 2009 již 30 let své existence. Česká společnost ornitologická využívá tohoto výročí, aby připomenula význam i sílu tohoto právního dokumentu Evropské unie, jehož dodržování je závazné bez výjimky pro všechny unijní státy.

Ptačí směrnice (, zkráceně „směrnice o ptácích”) je stěžejním právní nástrojem ochrany ptáků v Evropské unii. Stanovuje nejenom pravidla obecné ochrany ptáků, ale také klade členským státům unie za povinnost vyhlašovat pro vybrané a z evropského hlediska významné ptačí druhy tzv. ptačí oblasti (Special Protection Areas, SPA). Ptačí oblasti spolu s evropsky významnými lokalitami, které jsou vyhlašovány na základě Směrnice o ochraně přírodních stanovišť č. 92/43/EHS („Směrnice o stanovištích“), tvoří síť chráněných území Natura 2000.

Je zcela evidentní, že ochrana ptačích druhů vyžaduje efektivní mezinárodní spolupráci. Není proto náhodou, že Ptačí směrnice byla přijata jako vůbec první ze směrnic Evropské unie v oblasti ochrany přírody. Představuje pro členské státy Evropské unie výborný legislativní podklad, s jehož pomocí lze účinně prosazovat ochranu přírody. Bohužel mnozí členové EU ještě stále otálejí s vyhlašováním nových ptačích oblastí v rámci Natury 2000 a velmi málo také dělají pro změnu managementu a ochrany těchto území tak, aby z toho mohly těžit jak ptačí druhy, tak i lidé, kteří zde žijí.

Fakta hovoří jasně: pokud se státy legislativou Evropské unie skutečně řídí, projeví se to kladně na stavu přírody. Na tuto skutečnost upozornil v loňském roce i renomovaný vědecký časopis Science, který prokázal pozitivní vliv Ptačí směrnice na zlepšení situace mnoha ohrožených druhů ptáků.

Nyní se zdá, že snahy o ochranu ohrožené přírody v Evropě by konečně mohly dosáhnout tolik potřebné podpory ze strany vysoce postavených evropských úředníků. Při příležitosti setkání k oslavě třicetiletého výročí existence Ptačí směrnice, kterou uspořádala celosvětová organizace BirdLife International, vystoupil evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas s prohlášením o potřebě zintenzívnit úsilí, vyvíjené k zastavení poklesu biodiverzity druhů i jejich prostředí, které se opírá o existující legislativu Evropské unie o ochraně přírody.

Stavros Dimas podotkl: „Ptačí směrnice představuje jeden z velkých úspěchů politiky Evropské unie věnované ochraně přírody.“ S odkazem na diskuze o politice Evropské unie týkající se cíle roku 2010 (3) dále zdůraznil: „Ptačí směrnice je stejně významná dnes jako byla před 30 roky a bude hrát klíčovou roli v naší politice ochrany přírody i budoucích letech.“

BirdLife International rovněž využil oslav narozenin Ptačí směrnice ke spuštění nové kampaně k projektu na ochranu migrujících ptáků „Born to Travel“. Cílem této kampaně je přiblížit široké veřejnosti úžasný jev, kterým migrace ptačích druhů bezesporu je, a propojit tak úsilí věnované ochraně ptáků v Africe, Středním Východě a v Evropě, kudy většina migračních cest vede. I přes veškerou snahu jsou totiž migrující ptáci stále velmi ohroženi. Závěry vycházející z poznatků BirdLife ukazují, že početnost více než 48% druhů migrujících na velkou vzdálenost poklesla během tří posledních desetiletí a ani nyní bohužel v poklesu neustává. Tento úbytek se navíc týká jak vzácných tak i běžných ptačích druhů.

BirdLife proto vítá prohlášení komisaře Dimase ve prospěch Ptačí směrnice, především v souvislosti implementace chráněných území v rámci soustavy Natura 2000. Mylné představy některých investorů jsou již překonány - ptačí oblasti soustavy Natura 2000 nejsou plotem obehnané plochy, ale spíše formy „žijící krajiny“, kde může jít ochrana přírody i ekonomický rozvoj ruku v ruce.

BirdLife dále nabádá vedoucí představitele Evropské unie a její instituce k tomu, aby vnímali známky nebezpečí, hrozící ubývajícím druhům. Pouhý rok zbývá do termínu 2010. Proto je potřeba vynaložit velké úsilí na to, aby se ochrana přírody stala součástí politických rozhodnutí, která umožní dosažení trvalých pozitivních změn.

Clairie Papazoglou, ředitelka evropské divize BirdLife International, situaci shrnuje takto: „Nemáme zde několik oddělených krizových situací, ale jen jednu velkou, kterou musíme překonat – ekonomika, klima i biodiverzita jsou neodmyslitelně provázané. Potřebujeme dlouhodobě udržitelný záchranný plán pro celou naší planetu. Rok 2010 by měl být rokem obratu v nepříznivém vývoji změn biodiverzity.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz