Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Neziskové organizace celého světa volají po zásadních reformách globální ekonomiky

2. 4. 2009 - PLZEŇ [Econnect/Glopolis]

Právě skončený summit skupiny G-20 je zklamáním pro neziskové organizace z ČR, střední Evropy a zejména z chudých zemí. Kusé regulace a masivní sumy pro Mezinárodní měnový fond a podporu světového obchodu bez požadavků na reformu nijak neřeší příčiny globálních krizí. Bilionová injekce pro světové hospodářství, včetně dvacetiny pro nejchudší
země, může dočasně zachránit některá pracovní místa a zabránit nejhorším sociálním dopadům. Ale nezakládá na novou tržní ekonomiku, kterou nutně potřebuje svět zmítaný důsledky dramatického selhání neregulovaných trhů, klimatických změn a rostoucí chudoby a nerovností.

Londýnský summit G-20 sice přinesl lepší výsledky než většina dosavadních setkání skupiny G-8, v žádoucích změnách mezinárodní politické a finanční architektury však pokročil jen velmi nepatrně. Vzletnou rétoriku nedoplňují dostatečná reflexe situace, ani důsledná a konkrétní opatření.

Chudé země dostaly příslib pomoci ve výši 50 miliard dolarů. Tato částka je sice vyšší než skeptické odhady před summitem, ale stále mnohem menší než ztráty, které nejchudší země utrpěly v důsledku krize, na jejímž vzniku
nemají sebemenší podíl.

Adekvátní hodnocení si konečně odnášejí daňové ráje. Konkrétních mechanismů, které by přesvědčivě ukončily éru bankovního tajemství a omezily výnosný průmysl daňových úniků, však G-20 nabízí jako šafránu. Černé listiny i další kroky hrozí daleko přísnějším zásahem do činnosti malých a chudších daňových rájů, zatímco velká a mocná finanční centra v bohatých zemích rázným reformám unikají.

Opatření z komuniké učiní jen málo pro zastavení nelegálních úniků kapitálu z rozvojových zemí přes daňové ráje či jinými kanály. Změna mezinárodních účetních standardů pro nadnárodní firmy je stále v plenkách. Závěry summitu nezmiňují žádnou snahu o řešení krize v co nejreprezentativnějším okruhu zemí. Obrovské částky pro MMF nejsou nijak
podmíněny jeho reformou. Skupina G-20 nevzala na vědomí práci expertních komisí OSN k finanční krizi.

V závěrečném komuniké pak zejména chybí jasná kritika stávajícího ekonomického modelu. Největší světové ekonomiky nenaplnily sliby před loňským summitem G-20 ve Washingtonu o tom, že "finanční systém postaví na nových základech".

ALTERNATIVY NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ

Právě na obrysech nového systému se ale včera v Praze na konferenci "Svět v krizi - jaké reformy globální politiky a ekonomiky?" dohodly zhruba dvě desítky nevládních organizací z celého světa. Hlavní poselství světovým politikům a zejména evropským ministrům financí před jejich neformálním zasedáním v Praze 3. a 4. dubna zachycuje závěrečná deklarace.

Petr Lebeda, ředitel neziskové organizace Glopolis, která konferenci pořádala, říká: "Představitelé občanské společnosti, kteří se sešli v Praze ze střední a východní Evropy, těžce zasažené krizí, i z jiných částí světa, se navzdory odlišné historické zkušenosti shodují v názoru na řešení ekonomické krize. Opatření navrhovaná největšími světovými vládami, přinesou pouze rychlou úlevu a kosmetické úpravy. Krize přitom narůstá do obrovských rozměrů. Každým dnem je zřejmější, že globální kasino, v nějž se světové hospodářství proměnilo za poslední čtvrtstoletí, se musí transformovat. To nebude možné provést přes noc, půjde o náročný a nákladný proces. Nové paradigma a reformy klíčových institucí jsou však nadosah více než kdykoliv předtím. Potřebujeme odvážné reformy, založené na principech sociální a ekologické
spravedlnosti, nikoliv pokračování dlouhodobé nezodpovědnosti světových politiků."

Pražská deklarace vyzývá hlavy světových mocností a ekonomické a finanční ministry k tomu, aby (se):

- zasadili o efektivní regulaci trhů a ekonomiky, které zohledňují veřejný
zájem, zejména zájmy nejchudší obyvatel a planety

- zrušili dominantní postavení financí nad skutečnou ekonomikou a
eliminovali možnosti finančního sektoru a konkrétních finančních společností
vydírat celé státy

- zaručili, že řešení finanční a ekonomické krize neodvrátí pozornost od
klíčových jednání o klimatických otázkách, která tento rok proběhnou

- zajistili spravedlivé zdanění zejména kapitálových příjmů, velkých firem a
emisí CO2 na mezinárodní i národní úrovni

- zasadili o větší průhlednost, reprezentativnost a odpovědnost
mezinárodních a regionálních finančních institucí - zejména Mezinárodního
měnového fondu, Světové banky, Světové obchodní organizace a regionálních
rozvojových bank.

- podpořili rozvojové země v realizaci jejich národních rozvojových cílů a
přestali je tlačit k hlubokému, rychlému a plošnému otvírání jejich ekonomik

- zajistili, že všechny záchranné balíčky podpoří spravedlivou zelenou
ekonomiku


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz