Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Energetická [r]evoluce ušetří Evropě miliardy ročně. V eurech i v tunách emisí

18. 5. 2009 - PRAHA [Econnect/Greenpeace]

Evropané mohou do roku 2030 ušetřit 55 miliard euro ročně a zároveň snížit své emise oxidu uhličitého téměř o polovinu. Návod, jak na to, se jmenuje „Energetická [r]evoluce“. České vydání této trvale udržitelné energetické koncepce pro Evropu dnes v Praze představil na mezinárodním semináři jeden z jejích autorů Dr. Wolfram Krewitt z německého Ústavu pro letectví a kosmonautiku a další zahraniční i čeští odborníci.

„Energetická revoluce jasně a na konkrétních číslech vyvrací mýtus, že podpora čistých technologií je ekonomicky nevýhodná. Pokud začneme místo do fosilních paliv a uranu investovat do zvyšování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů, bude to výhodnější pro energetickou bezpečnost Evropy, klima i naše peněženky,“ uvedl dnes v Praze Ing. Sven Teske z Greenpeace International.

Právě zvyšování energetické účinnosti a mohutný rozvoj obnovitelných zdrojů představují základní pilíře energetické [r]evoluce. Do roku 2050 tak můžeme pokrýt 56 % spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a snížit naše emise oxidu uhličitého téměř o 80 %. Koncepce nepočítá s využitím žádných „zázračných“, dosud neobjevených technologií, ale výhradně z dnes známých a technicky dostupných řešení. Je proto pravděpodobné, že v důsledku dalšího vědeckého vývoje by byl podíl čistých technologií ještě vyšší.

Greenpeace vydalo český překlad Energetické [r]evoluce v tisíci kusech a zároveň jej zveřejnilo na internetu na stánkách www.energetickarevoluce.cz. Chce tak mj. ovlivnit odbornou i veřejnou debatu o přípravě nové státní energetické koncepce, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu, a která počítá s pokračováním masivní těžby hnědého uhlí a novými jadernými reaktory.

Vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský dnes uvedl: „Evropské energetické trhy jsou silně propojené a Evropa má společnou politiku ochrany klimatu. Nemá proto smysl hrát si na vlastním pískovišti a plánovat, že půjdeme opačným směrem než všichni ostatní. Pokud budeme dnes stavět nové uhelné a jaderné elektrárny, odkážeme našim dětem energetický skanzen Evropy. Životnost elektráren se počítá na desetiletí a emise skleníkových plynů působí na klima další desítky let. Pomyslnou výhybku k čisté energetice proto musíme přehodit teď.“

Pět hlavních principů energetické [r]evoluce:

I. Respektování přirozených limitů – ukončení používání fosilních paliv do konce století
Musíme se naučit respektovat přirozené limity. Atmosféra může absorbovat jen konečné množství uhlíku. Každý rok vypouštíme 25 miliard tun CO2; doslova jím plníme atmosféru. Geologické zdroje uhlí mohou poskytnout palivo na několik dalších století, nemůžeme je ale spálit a přitom se držet v bezpečných mezích. Rozvoj postavený na ropě a uhlí musí skončit.Scénář energetické [r]evoluce má za cíl omezit emise spojené s výrobou energie na maximálně 10 Gt (gigatun) do roku 2050 a úplně odbourat fosilní paliva do roku 2085.
II. Spravedlnost a férovost
Je důležité, aby byly zisky a náklady v globální společnosti rozděleny spravedlivě. Na jedné straně třetina populace světa nemá vůbec přístup k elektřině, na druhé straně nejprůmyslovější země spotřebovávají víc, než je jejich spravedlivý díl.
Vlivy klimatických změn na nejchudší společnosti jsou zvýšeny obrovskou globální energetickou nerovností. Pokud se máme vypořádat s klimatickou změnou, jedním z principů musí být spravedlivý a férový přístup, aby energetické služby,, jako je osvětlení, elektřina, teplo a doprava, byly dostupné všem – na severu i jihu, chudým i bohatým. Jedině tak zajistíme opravdovou energetickou bezpečnost a podmínky pro prosperitu lidstva.
Scénář energetické revoluce má za cíl dosáhnout energetické spravedlnosti, jak jen to bude technicky možné. Kolem roku 2050 by měly být průměrné emise CO2 na hlavu mezi 1 a 2 tunami.
III. Zavedení čistých, obnovitelných řešení a decentralizace energetických systémů
V Evropě netrpíme žádným nedostatkem energie. Vše, co musíme udělat, je využít existující technologie a využívat s jejich pomocí energie efektivně a úsporně. Obnovitelné zdroje energie a opatření ke zvýšení energetické účinnosti jsou dostupné, realizovatelné a stále více konkurenceschopné. Podíl větrné a solární energie (a dalších obnovitelných energií) na trhu se za poslední dekádu zdesetinásobil.
Tak jako je reálná změna klimatu, je zcela reálný obnovitelný energetický sektor. Trvale udržitelné decentralizované energetické systémy produkují méně emisí uhlíku, jsou levnější a vyžadují menší závislost na dovozu paliva. Vytvářejí více pracovních příležitostí a posilují místní komunity.
Decentralizované systémy jsou bezpečnější a efektivnější. Vytvářet takové systémy musí být cílem energetické [r]evoluce. A by se klimatická změna nevymkla kontrole, většina fosilních paliv –uhlí, ropa, plyn – musí zůstat v zemi. Naším cílem je, aby lidstvo žilo v rámci přírodních možností naší malé planety.
IV. Oddělení ekonomického růstu od spotřeby fosilních paliv
Počínaje rozvinutými zeměmi musíme přestat spojovat ekonomický rozvoj s využíváním fosilních paliv. Je omylem tvrdit, že ekonomický růst závisí na míře jejich spotřeby.
Musíme energii, kterou produkujeme, užívat mnohem účinněji a musíme přejít k obnovitelným energiím – tedy opustit fosilní paliva – pryč od fosilních paliv. Jedině tak zajistíme čistý a trvale udržitelný rozvoj.
V. Postupné omezování špinavých a neobnovitelných energií
Musíme odstavit uhelné a jaderné elektrárny. Nemůžeme pokračovat ve stavbě uhelných elektráren v době, kdy emise představují reálné nebezpečí jak pro přírodu, tak pro lidstvo. A nemůžeme ani nadále živit obrovské množství jaderných hrozeb a předstírat, že jaderná energie může pomoci v boji s klimatickými změnami. V energetické [r]evoluci není místo pro jadernou energii.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz