Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ombudsman bude kontrolovat povolení pro ArcelorMittal

1. 7. 2009 - BRNO [Econnect/EPS]

Právníci Ekologického právního servisu, programu Garde (GARDE-EPS), vyzvali Veřejného ochránce práv Otakara Motejla (VOP), aby přezkoumal zákonnost
rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ) a Ministerstva životního prostředí, kterými bylo povoleno společnosti ArcelorMittal Ostrava
(AMO) znečišťovat ovzduší na Ostravsku. Úřadům je v podnětu vytýkáno především to, že v povolovacích řízeních nezohledňují nadlimitní znečištění ovzduší v okolí hutního komplexu ArcelorMittal a zároveň upírají dotčeným občanům možnost hájit jejich práva v povolovacích procesech.

Cílem podnětu je upozornit na nezákonný postup KÚ při stanovování podmínek provozu pro zařízení AMO. KÚ především nezpřísnil podmínky provozu tak, jak to bylo nutné vzhledem ke skutečnosti, že se provozy AMO nacházejí v oblasti s extrémně znečištěným ovzduším. V rozporu se zákonem také ignoroval povinnost použití tzv. nejlepších dostupných technik. Navíc celý proces včetně vydání rozhodnutí o povolení probíhal v řadě případů "potajmu" bez možnosti dotčené veřejnosti do procesu jakkoli zasáhnout.

GARDE-EPS upozorňoval na protiprávní postupy KÚ např. v řízení o změně integrovaného povolení, kterým byla navýšena kapacita ocelárny ArcelorMittal
Ostrava o téměř půl milionu tun oceli ročně. Touto změnou přitom došlo k významnému nárůstu povoleného absolutního ročního množství emisí škodlivin ze závodu.

I díky těmto pochybením úřadů dochází v ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice, který bezprostředně sousedí s hutěmi ArcelorMittal Ostrava, k překračování zákonných limitů znečištění ovzduší o desítky až stovky procent. V důsledku této situace jsou místní občané vystaveni desetinásobně vyššímu riziku onemocnění rakovinou než ostatní Ostravané. Právníci GARDE-EPS se domáhají, aby VOP prohlásil uvedené postupy úřadů za nezákonné a navrhl zrušení vadných rozhodnutí a zahájení nových řízení, kde by již byly zákonné požadavky plně zohledněny.

"Pochybení KÚ mají v těchto případech přímý vliv na kvalitu ovzduší v oblasti dotčené provozy společnosti ArcelorMittal. Nezodpovědný přístup úřadu vede k
situacím, kdy provozovatelé sice mají řádně vydaná povolení, avšak koncentrace mnohých látek dlouhodobě a mnohonásobně překračují zákonnou míru. KÚ tak místo hájení veřejného zájmu sám přispívá k poškozování životního prostředí a k zásahům do základních lidských práv." uvádí právník GARDE-EPS Josef Karlický.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz