Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rozvoj území v teorii a praxi

27. 7. 2009 - Miroslav Patrik, Děti Země

Úřednická vláda schválila Politiku územního rozvoje, která má jednak chránit vymezené plochy a koridory pro další výstavbu a jednak zajistit rovnoměrný udržitelný rozvoj různých oblastí státu. Na první pohled se zdá, že se politicko-stavební lobby nepodařilo jednoznačně prosadit všechny své bohulibé záměry pro další betonování české krajiny, neboť řada sporných dopravních staveb má nejméně dvě řešení, z nichž se ještě může dále za účasti veřejnosti vybírat ve prospěch přírody a životního prostředí.

Ovšem tato právní teorie silně pokulhává za právní praxí. Čeští politici a úředníci mají totiž již asi padesátileté bohaté zkušenosti, jak během přípravy úspěšně prosadit právě ty 'správně' vhodné varianty v rozporu se zákonem či na jeho hranici. Tato praxe se bohužel v demokratickém režimu ještě zdokonalila.

Nejviditelnější jsou někteří úředníci Ministerstva životního prostředí, kteří v rámci rozhodování o posuzování vlivů variant velkých dopravních staveb na životní prostředí dokážou dělat roztodivy. Správně a logicky by se měly strategickým hodnocením vlivů posoudit různé koridory (proces SEA), a pak v navazujícím projektovém hodnocení v tomto koridoru posoudit různé varianty (proces EIA).

Při těchto procesech má veřejnost poprvé a naposledy možnost ovlivnit konečné umístění těchto staveb. Pokud by oba tyto procesy byly skutečně transparentní a objektivní, pak by mnohdy nebylo vůbec nutné provádět 'zákopové boje' v dalších fázích, neboť by se už doladily detaily na ochranu přírody a zdraví obyvatel. V opačném případě se pak samozřejmě prostě v boji pokračuje a investorům nastávají velké časové a finanční potíže.

Příkladem může být dálnice D8 přes České středohoří do Německa, u níž byl proces SEA o výběru koridoru MŽP před veřejností utajen a v navazujícím procesu EIA už nebylo přípustné nějaké nové varianty navrhovat. Tento nezákonný postup je popsán ve zprávě ombudsmana z roku 2003. Nyní se ale díky tomu může stát, že Evropská komise nám za toto porušení zákona nedá z Operačního programu Doprava na tuto dálnici žádné peníze.

Při schvalování silničního spojení Brna s Vídní rozhodovalo MŽP zase časově nelogicky. Sice se za účasti veřejnosti formálně uskutečnil proces SEA o koridorech a EIA o variantách, ale obráceně, a navíc se posuzovaly jen koridory a varianty jen přes Mikulov, a ne kolem Břeclavi. Tento nezákonný postup v červnu 2009 tvrdě zkritizoval NKÚ.

A jak tento exkurz do české právní reality souvisí se schválenou Politikou územního rozvoje? Její konečná verze se překvapivě přiblížila kritickým připomínkám Ekologického právního servisu a dalších spolupracujících občanských sdružení, podle kterých nelze ještě přesně stanovit dopravní koridory. Vláda se dokonce přiblížila i obsahu nesouhlasného stanoviska SEA, vydaného MŽP v lednu 2009, které upozornilo na zásadní procesní a věcné rozpory, zejména na významný negativní vliv kanálu Dunaj - Odra - Labe na chráněná území NATURA 2000. O této dopravně zbytečné a obrovsky drahé stavbě se má ještě za půl roku jednat, nicméně není součástí Politiky územního rozvoje.

Lobbisté silových ministerstvech zřejmě první kolo prohráli, neboť u mnoha sporných dopravních staveb jsou stále ještě různé možnosti řešení. Nicméně výše popsaná právní praxe o D8 a R52 ukazuje, že je nutná další fáze, kterou je schvalování krajských Zásad územního rozvoje, kde už se o variantách skutečně rozhoduje.

Konflikty se jen prostě posunuly o patro níže. Bude proto zajímavé, zda opravdu nakonec dálnice D3 do Českých Budějovic neprojde Posázavím, zda silniční okruh Prahy R1 neprojde přes Suchdol, zda se R55 na Slovácku vyhne ptačí oblasti, zda se bude stavět jen dvoupruhová rychlostní silnice I/35 v jižní variantě mimo CHKO Český ráj, zda R43 obejde Brno Boskovickou brázdou a skončí ve Svitavách, zda se na Vídeň nejprve postaví R55 kolem Břeclavi, a pak R52 přes Mikulov, a zda dokonce bude upuštěno od ochrany území pro kanál D-O-L.

Krátce řečeno, z celostátní PURky je nutné se přesunout na krajské ZURky. Navíc tu ještě čeká boj proti snaze rozšířit pražské letiště o paralelní dráhu směrem na obyvatele Prahy. Tak prostě uvidíme v dalších kolech.

Autor je předsedou občanského sdružení Dětí Země.

(Článek vyšel jako Úvodník v Literárních novinách dne 27. 7. 2009.)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz