Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Arnika podal žalobu kvůli vykácení aleje

20. 8. 2009 - PRAHA [Econnect/Arnika]

Sdružení Arnika podalo žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kterým potvrdil povolení k vykácení aleje v Komenského sadech. V červnu tohoto roku totiž krajský úřad zamítl odvolání Arniky proti rozhodnutí ostravského magistrátu o vykácení 153 stromů.

„Součástí žaloby je i návrh na přiznání odkladného účinku žaloby, protože hrozí, že k pokácení desítek vzrostlých stromů dojde dříve, než bude soudní proces uzavřen,“ doplnila mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Vykácení aleje požaduje Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a ostravský magistrát tomuto požadavku letos v březnu vyhověl. Podle Arniky nebylo povolení ke kácení vydáno v souladu se zákonem, protože podle zákona o ochraně přírody a krajiny je lze vydat jen ze závažných důvodů a po vyhodnocení funkčního a estetického významu stromů.

„Správní orgány nikterak řádně a přezkoumatelně nezjišťovaly naplnění těchto zákonných podmínek pro povolení kácení dřevin, tj. nevyhodnotily funkční a estetický význam dřevin na straně jedné a závažné důvody na straně druhé, natož aby došlo k relevantnímu porovnání těchto zjištěných skutečností,“ uvedl žalobní důvody JUDr. Ondřej Tošner, který Arniku v této záležitosti zastupuje.

Důvody ke kácení musejí navíc existovat a být prokázány v době vydání rozhodnutí. Například z vyjádření RNDr. Věry Koutecké nebo znaleckého posudku RNDr. Boženy Gregorové, CSc. vyplývá, že stromy jsou perspektivní i v horizontu desítek let. Nyní by tedy jen kvůli zamýšlené rekonstrukci parku zbytečně padly vzrostlé stromy, které plní důležitou funkci pro ostravské životní prostředí.

Arnika již dříve upozornila, že z hlediska celkové koncepce obnovy parku by bylo vhodnější, aby se nyní dokončily náhradní výsadby v jiných částech parku, které zde byly potvrzeny náhradou za likvidaci stromů jinde v Ostravě. Kácení uvedené aleje, které dle posudků - a to i těch, které kácení schvalují - není akutní, by bylo lepší odložit do doby, kdy tyto náhradní výsadby začnou plnit svou funkci.

„V zásadě lze z rozhodnutí úřadů vyčíst, že celá alej v Komenského sadech má být pokácena kvůli údajnému ohrožení osob v parku případným pádem větví nebo celých stromů. Takovou hrozbu ale nepotvrdil žádný z odborných posudků,“ uvedla mluvčí Arniky. Krajský úřad opřel své rozhodnutí o znalecký posudek Botanického ústavu AV ČR. „V něm se sice uvádí, že bezpečnostní rizika jsou "zřetelně neúnosná," ale tento závěr není nijak zdůvodněn ani podložen. Posudek je z hlediska správních řízení nepoužitelný,” dodala mluvčí Arniky Zora Kasiková.

„Pokud by se prokázalo, že některý ze stromů je nebezpečný pro návštěvníky parku, například z důvodu poškozených kořenů nebo narušené statiky, proti jeho pokácení bychom nevystupovali,“ říká Vendula Krčmářová, vedoucí ostravské pobočky Arniky. „Rozhodně však není možné označit za havarijní všech 153 stromů v aleji, havárie se vždy mohou týkat pouze jednotlivých dřevin,“ dodala Krčmářová.

Vzrostlá čtyřřadá alej stromů je jedním z klíčových kompozičních prvků utvářejících estetické působení Komenského sadů, které jsou registrovány jako významný krajinný prvek. Skutečnost, že předmětné stromy jsou esteticky významné, vyplývá i z odborných podkladů pro rozhodnutí, včetně znaleckého posudku Botanického ústavu AV ČR, jemuž správní orgán přikládal největší váhu.

Proti plánovanému kácení se již dříve vyjádřili i občané v petici, kterou podepsalo více než 2600 lidí. Ostravsko je jedním z nejvíce znečištěných regionů v České republice i celé Evropské unii. Význam stromů a zeleně je pro zachycování škodlivin z ovzduší nepochybný, jak potvrzuje i stanovisko Komise životního prostředí Akademie věd ČR.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz