Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zrušené přechody v Praze se opět obnovují

31. 8. 2009 - PRAHA [Econnect]

Sdružení Oživení, Pražské matky a Auto*mat od dubna tohoto roku systematicky usilují o obnovu desítek přechodů pro chodce v místech s provozem tramvají, které byly před prázdninami narychlo a bez jakékoli náhrady rušeny. Rušení, případně náhradní vyznačování dotčených přechodů probíhalo bez jasných pravidel, což ohrožovalo a uvádělo ve zmatek jak chodce, tak i řidiče.

Po řadě jednání občanských sdružení s pražským magistrátem, Ministerstvem dopravy ČR a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a díky snažení úředníků i trvalému zájmu médií se nakonec podařilo z větší části přechody před zahájením školního roku obnovit.

„Rušení přechodů jsme zaznamenali již v únoru 2008, kdy jsme se dozvěděli, že podle § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb. (viz příloha Vyhláška MD ČR 30/2001 Sb. s navrženými změnami) mají být na doporučení odboru dopravy pražského magistrátu zrušeny všechny přechody pro chodce vedoucí přes kolejiště tramvají, které nebudou opatřeny světelnou signalizací,“ uvádí Jarmila Johnová z o.s. Pražské matky. Následkem těchto opatření se zvedla vlna neuskutečnitelných požadavků městských částí (které kvůli bezpečnosti chodců často s rušením nesouhlasily) na instalaci světelných signalizací a s přechody pak bylo nakládáno různými způsoby. Někde byl přechod přes kolejiště ponechán, jinde natřen modrou barvou nebo začerněn, velké množství přechodů bylo vyfrézováno v místě kolejiště nebo úplně.

„Sepsali jsme proto dopis pražskému radnímu pro dopravu Radovanu Šteinerovi s prosbou, aby zajistil stanovisko Ministerstva dopravy ČR jak v této neúnosné situaci postupovat. Navrhovali jsme z důvodu bezpečnosti ponechat přechody tak, jak jsou, dokud magistrát stanovisko nezíská, a přitom usilovat o změnu ministerské vyhlášky, která zmatek způsobila,“ vysvětluje Petra Lukešová z o.s. Oživení.

„Upozornili jsme na to, že zrušení několika set přechodů přes kolejiště tramvají, kterých by se změny týkaly, by přineslo zásadní zhoršení bezpečnosti a komfortu chodců a nezlepšilo by ani situaci řidičů, kteří by nevěděli, kde jim někdo neočekávaně vběhne pod kola. Děti, starší občané a matky s kočárky se mimo vyznačené přechody obávají vozovku přecházet, protože řidiči je často nerespektují. Pro vozíčkáře a nevidomé je vozovka bez vyznačeného přechodu nepřekonatelnou překážkou,“ dodává Lukešová.

Více než po roce, v dubnu 2009, začalo přechodů rychle ubývat. Celkem bylo vydáno 79 stanovení ke zrušení přechodů a téměř šedesát jich skutečně zmizelo. Sdružení znovu zahájila jednání, tentokrát nejen korespondenční, ale i osobní, s pražským magistrátem a Technickou správou komunikací, dvakrát prezentovala problém členům Výboru dopravy ZHMP a navázala i kontakt s Ministerstvem dopravy ČR. „Iniciovali jsme společné setkání zástupců magistrátu i ministerstva, informovali média, dotazovali se na názory městských částí – úředníků i zastupitelů – a získávali ohlasy občanů,“ popisuje zdlouhavou cestu k nápravě Johnová.

Ministerstvo dopravy dostálo svému slibu ze společného setkání a v červnu konečně vydalo své stanovisko (viz příloha Stanovisko MD), které říká, že „vodorovná dopravní značka (zebra) nesmí být bez doplnění světelnou signalizací užita pouze v takových případech, kdy tramvajový pás je výškově či jinak (např. za pomoci vodicích prahů, které nelze vozidly přejíždět) oddělen od ostatních částí komunikace…“. V praxi to znamená, že tam, kde je společný provoz tramvají a automobilů, může být přechod vyznačen zebrou po celé délce komunikace, a tam, kde je tramvajový pás oddělen, bude vodorovné značení buď vynecháno, nebo přechod řízen světelnou signalizací. „V každém případě chodec nikdy nemá přednost před tramvají (na což ho upozorní nápis na vozovce POZOR TRAM) a musí i na vyznačeném přechodu provoz tramvají bedlivě sledovat,“ varuje Lukešová.

Občanská sdružení se s odborem dopravy pražského magistrátu shodla na prioritách obnovy s výjimkou několika lokalit (křižovatka Ječná x Ke Karlovu, kde podle odboru dopravy neexistuje technické řešení; ulice Seifertova u č. 24, kde s navrácením nesouhlasí městská část, přechod na Smetanově nábřeží u Národního divadla, kde zjistí odbor dopravy potřebnost podle počtu přecházejících, a křižovatka Vinohradská x Čáslavská, kde MHMP argumentuje blízkostí SSZ do 100m). Do 31. srpna je tak podle zdrojů pražského magistrátu obnoveno 43 přechodů, 4 byly zachovány s tím, že jsou pouze vymazány na kolejích, 16 se bude stavebně upravovat v delším časovém horizontu a 16 se většinou z důvodu malé využívanosti obnovovat nebude (viz příloha 79 zrušených přechodů a stav jejich obnovy).

Díky aktivnímu snažení mnoha lidí bude tedy z velké většiny namalováno to, co bylo smazáno, s tím rozdílem, že značení přechodů přes kolejiště bude jednotné (viz příloha Stanovisko Ministerstva dopravy). Nicméně je ještě třeba upravit § 19 zmíněné vyhlášky tak, aby neobsahoval ustanovení, v němž se říká, že „na tramvajovém pásu lze značku č. V 7 (zebru) vyznačit jen při současném stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích světelnými signály…“. Jedině tak totiž správci komunikací nebudou nést zodpovědnost v případě, že dojde ke kolizi chodce s tramvají.

Pokud by pražský magistrát efektivněji komunikoval s ministerstvem dopravy a s veřejností, občané a řidiči by nebyli uvedeni ve zmatek a sdružení i úředníci by si mohli ušetřit čas a námahu. Tento strastiplný příběh však především ukazuje, že hlavní město dosud nemá pro podporu chodců jasnou koncepci, respektive že představitele města chodci většinou příliš „neberou“. Před prezentací problému občanskými sdruženími na červnovém Výboru dopravy radní pro dopravu Šteiner a někteří další členové odešli a Výbor dopravy nepřijal návrh usnesení, ve kterém měl být radní Šteiner požádán, aby „zajistil co nejkratší obnovu přechodů s termínem září letošního roku.“ Ředitel odboru dopravy pražského magistrátu Jan Heroudek se naštěstí přesto zavázal, že bude s Ministerstvem dopravy ČR hledat co nejrychlejší způsob jak většinu přechodů obnovit a zajistit bezpečné cesty pro pěší zvlášť s ohledem na začátek nového školního roku.

Nejde však jen o přechody, ty skutečně nejsou nezbytné úplně všude. Je třeba koncepčně zklidňovat dopravu ve městě všude tam, kde je pěší provoz, aby chodci nebyli v neustálém ohrožení a podřadném postavení. „Nezapomínejme, že ten, kdo jde po svých, nepřispívá k zatěžování dopravních komunikací, a to je nakonec dobré i pro tramvaje a automobily. Město by si pěšáky mělo předcházet, namísto toho je často žene do podchodů, nadchodů a odklání od nejkratší cesty. I proto naše sdružení dlouhodobě usilují o přijetí tzv. Zásad rozvoje pěší dopravy, které umožní zpracování dopravní koncepce ve prospěch nejohroženějších účastníků silničního provozu,“ dodává Johnová.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz