Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sdružení Ekodomov upozorňuje na využití bioodpadu

2. 9. 2009 - PRAHA [Econnect/Ekodomov]

Skládky v České republice jsou doslova zaplaveny bioodpadem. Bioodpad, jako jsou různé kuchyňské zbytky, větve, listí a tráva z údržby zeleně, tvoří až 40% směsného komunálního odpadu uloženého na skládkách. Skoro polovinu skládkovaného odpadu bychom tedy mohli odbourat pomocí správného nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Občanské sdružení Ekodomov na tento stav reaguje projektem Bioodpad není odpad.

Že je bioodpad surovinou k dalšímu využití, budou na vlastní kůži zjišťovat studenti z pěti středních škol Středočeského kraje. Cílem projektu je nejenom zvýšení povědomí studentů o ekologicky odpovědném nakládání s bioodpady, ale zejména podpora separace a zpracování tohoto druhu odpadu ve školách. „Naším záměrem je, aby se studenti ve výuce nejenom seznámili s odpovědným nakládáním s bioodpady, ale aby měli zároveň možnost uskutečňovat praktické kroky vedoucí ke snížení jejich množství. Cílem je tedy návaznost konkrétních činností na teoretické studium. Chceme dosáhnout toho, aby environmentální výchova nebyla jen suchopárným učivem, ale stala se praktickým nástrojem rozvoje znalostí, dovedností a především postojů mladých lidí,“ vysvětluje koordinátorka projektu Ing. Iva Maršíková z Ekodomova.

Ekodomov bude v rámci projektu v průběhu školního roku realizovat řadu vzdělávacích aktivit nejenom pro studenty, ale i pro pedagogy. Prvním z nich byl vstupní odborný seminář, který se uskutečnil již v srpnovém přípravném týdnu. Učitelé byli příjemně překvapeni odborností a praktickými metodickými návody k výuce. „Po delší době jsem se zúčastnila akce, která byla dobře připravená a stála za to,“ uvedla Oldřiška Kosařová z Obchodní akademie v Kolíně.

Účastníci semináře získali informace z oblasti nakládání s bioodpady a seznámili se s harmonogramem projektu a vzdělávacími materiály, které jim pomohou začlenit téma bioodpadů do výuky. Jádrem celého projektu je pak vlastní práce zapojených škol, která povede k separaci bioodpadů a jejich kompostování na pozemku školy. Fakt, že školy budou bioodpad zpracovávat nezávisle na systému nakládání s odpady v obci a studenti uvidí na vlastní oči přeměnu bioodpadu v organické hnojivo – kompost, představuje největší přidanou hodnotu projektu. Aby byla separace úspěšná, Ekodomov školám pořídí potřebné vybavení.

Projekt Bioodpad není odpad není jedinou aktivitou zaměřenou na nakládání s bioodpadem, kterou o.s. Ekodomov realizuje. Veškeré vzdělávací aktivity sdružení Ekodomov, které je přední nevládní neziskovou organizací v oblasti enviromentální výchovy zaměřené na nakládání s odpady, směřují k osvětě a vzdělávání nejen žáků a studentů základních a středních škol, ale i nejširší veřejnosti. Velký zájem například vzbudila celonárodní mediální kampaň Dejte šanci bioodpadu!, kterou organizuje právě Ekodomov. Osvětou, zaváděním kompostování v domácnostech a zakládáním komunitních kompostérů tato nezisková organizace přispívá k naplnění závazného Plánu odpadového hospodářství ČR, podle něhož musí být množství bioodpadu do roku 2020 sníženo o 65% oproti stavu z roku 1995.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz