Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Transparency International vydává globální zprávu o korupci

23. 9. 2009 - PRAHA [Econnect/TI]

Nová publikace Transparency International ukazuje, že korupční praktiky v soukromé sféře stojí miliardy a poškozují spotřebitele, hospodářskou soutěž a ekonomický rozvoj. Soukromý sektor musí bojovat proti korupci a podvodům v zájmu ekonomické udržitelnosti.

Masivní rozsah globální korupce představované úplatkářstvím, nekalými obchodními praktikami a ovlivňováním veřejné politiky stojí miliardy a představuje závažnou překážku na cestě k dosažení udržitelného hospodářského růstu, říká nová publikace Transparency International (TI).

Každoročně vydávaný sborník Transparency International nazvaný Zpráva o korupci (Global Corruption Report; GCR), se v roce 2009 zaměřil na korupci v soukromém sektoru. Publikace poukazuje na destruktivní účinky korupčního jednání, které nabourává férovou hospodářskou soutěž, brání ekonomickému rozvoji a v konečném důsledku ohrožuje samotnou existenci firem. Jen během posledních dvou let musely podniky zaplatit miliardové pokuty za korupční jednání. K těmto nákladům se přidává snížení zaměstnanecké morálky a ztráta důvěryhodnosti v očích spotřebitelů i potenciálních obchodních partnerů.

Sborník GCR popisuje řadu příkladů, kdy manažeři, majoritní akcionáři a další subjekty uvnitř podniků zneužívají svěřených pravomocí k osobnímu prospěchu, na úkor vlastníků, investorů, zaměstnanců a společnosti jako celku. Odborníci se v publikaci GCR shodují, že v nejméně rozvinutých zemích a tranzitivních ekonomikách vydávají podniky zapojené do korupčních vazeb s politiky a státními úředníky na úplatky až 40 miliard dolarů ročně.

Z průzkumů obsažených v publikaci dále vyplývá, že polovina dotázaných vedoucích pracovníků nadnárodních společností je toho názoru, že korupce zvyšuje náklady projektů nejméně o 10 procent. V konečném důsledku tyto náklady hradí občané, jako daňoví poplatníci nebo jako spotřebitelé. Prostřednictvím téměř 300 mezinárodních kartelů v soukromém sektoru, odhalených v letech 1990 až 2005, zaplatili spotřebitelé na celém světě navíc zhruba 300 miliard dolarů.

Další problematickou oblastí, které se publikace věnuje, je vysoká míra vlivu určitých společností na procesy politického rozhodování, která vyplývá z ekonomické síly těchto podniků a odvětví. Neschopnost regulovat tyto vlivy umožňuje vytváření klientelistických systémů a je překážkou růstu. Lobbistické aktivity jsou často netransparentní a obvykle nejsou zahrnuty do systémů kontroly, na něž firmy spoléhají při strategickém rozhodování. Například v roce 2008 jen necelá třetina společností zahrnutých do indexu Standard & Poor’s 100 žádala představenstvo o schválení výdajů na lobbistické účely.

Systém přecházení zaměstnanců ze státní sféry do soukromého sektoru (a zpět), což je další typ jednání popisovaný v publikaci GCR, umožňuje nekalé jednání v oblasti veřejných zakázek, kdy porušování pravidel volné soutěže a neprůhlednost postupů vedou k obrovskému plýtvání finančními zdroji a k poskytování nekvalitních výrobků nebo služeb.

Rozsah a mnohostrannost způsobů, jimiž se projevuje korupce v rámci soukromého sektoru, výrazně převyšují velmi nízký počet firem, které zavádějí systémy znemožňující takové zneužívání pravomocí k nezákonnému obohacování. Téměř 90 procent z předních 200 mezinárodních podniků má určité kodexy chování, ale jen méně než polovina z nich uvedla, že sledují jejich dodržování.

U firem se zavedenými protikorupčními programy, etickými pravidly a vnitřními systémy kontroly se vyskytuje o 50 procent méně případů korupčního jednání a je u nich menší pravděpodobnost, že přijdou o nové obchodní příležitosti, než u podniků, které takové programy a pravidla nemají. K dispozici je široká škála nástrojů pro podnikové protikorupční programy, ale podniky se musí zaměřit na jejich praktické uplatňování.

Etické chování v podnikání neznamená jen udržitelnost hospodářských výsledků nebo návratnost investic. Pokud se firmy zapojují do korupčních praktik, může to mít katastrofální následky a mohou způsobit obrovské škody – od nedostatku pitné vody, nepřijatelných pracovních podmínek či nelegální těžby dřeva přes léčiva pochybné kvality až po špatně nebo nelegálně postavené budovy, u nichž hrozí zřícení a ztráty na životech. Soukromý sektor by měl hrát klíčovou roli při předcházení těmto rizikům; měl by při veškerých svých aktivitách dodržovat zásady transparentnosti a odpovědnosti.

Řada zemí, které obsazují poslední místa na každoročním žebříčku CPI , trpí nejen v důsledku jednání bezskrupulózních vlád, ale také velkých firem, které s těmito vládami ochotně uzavírají korupcí ovlivněné dohody. Tyto spletité vztahy, v nichž jde o víc než o pouhé úplatky, mohou existovat díky tomu, že jsou podniky přesvědčeny o nepostižitelnosti takového zločinného jednání.

Informace o zprávě Global Corruption Report:

Sborník Transparency International (TI) nazvaný Global Corruption Report 2009: Corruption and the Private Sector (GCR) obsahuje příspěvky více než 75 odborníků, kteří se zaměřují na rozsah, projevy a devastující důsledky korupce v soukromém sektoru. Publikace obsahuje rovněž 45 hloubkových přehledů situace ve vybraných zemích, včetně představení nejlepších používaných postupů a praktických doporučení. Zprávu GCR vydává TI každoročně. Jde o souhrn odborných analýz a průzkumů z celého světa, pokaždé se specifickým tematickým zaměřením na vybranou oblast korupce. Publikace je zveřejněna na www.transparency.org a na www.transparency.cz.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz