Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář byly schváleny

27. 10. 2009 - PRAHA [Econnect]

Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila vládní nařízení vymezující ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář. Byly to poslední z navržených ptačích oblastí soustavy Natura 2000, jež nebyly v České republice stále vymezeny.

Návrhy na vyhlášení ptačích oblastí Českobudějovické rybníky a Dehtář zpracovala v souladu s odbornými kritérii Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V únoru 2003 byl návrh obsahující 41 ptačích oblastí předložen MŽP, na jehož základě po vstupu ČR do Evropské unie vláda většinu navržených ptačích oblastí od září do konce roku 2004 schválila. Navržené ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář však tehdy zůstaly neprojednány a jejich vyhlášení vládou bylo po dlouhých 5 let odkládáno z důvodu přetrvávajících rozporů mezi rezorty MŽP a MZe o konečné podobě vládních nařízení.

Česká společnost ornitologická se v následujících letech opakovaně obracela na příslušná ministerstva i vládu s požadavkem vyhlásit navržené ptačí oblasti dle předloženého návrhu a splnit tak závazky členského státu Evropské unie vyplývající ze Směrnice o ochraně volně žijících ptáků č. 79/409/EHS. Jelikož navržené ptačí oblasti zůstávaly nadále vládou neprojednány, zaslala ČSO v roce 2006 stížností k Evropské komisi, ve které na tento postup poukazuje. Ta se případem začala zabývat.

Ptačí oblast Českobudějovické rybníky je významným hnízdištěm kvakoše nočního, rybáka obecného a slavíka modráčka a dále je využívána jako letní až podzimní shromaždiště husy velké a jarní tahová zastávka kopřivky obecné. V Ptačí oblasti Dehtář hnízdí početně významná populace rybáka obecného, rybník je též významným shromaždištěm husy velké. „Zmíněné druhy zde z hlediska početnosti dlouhodobě splňují kritéria pro vymezování ptačích oblastí a pro příznivý vývoj jejich populací je nezbytné zajistit odpovídající ochranné podmínky, jež jsou zohledněny ve vládních nařízeních vymezujících obě oblasti“ vysvětluje Tomáš Brinke z České společnosti ornitologické.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz