Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ozvěny Ekofilmu Olomouc 2009: Mezi nepříjemnou pravdou a velkým podvodem

13. 11. 2009 - OLOMOUC [Econnect]

Nedávno zakončený festival dokumentárních filmů Ekofilm zanechává za sebou ještě pozdní plody. Jsou to „Ozvěny Ekofilmu“ pořádané v řadě míst, pro diváky, kteří se z nejrůznějších příčin nemohli zúčastnit hlavní soutěže. Olomoucký Ekofilm (18. - 20. 11.) nabízí letos na malé ploše velmi pestrý a svébytný program. Neopakuje pouze to nejzajímavější z hlavního festivalu, jde mu spíše o „ozvěny“ tématu vztahu člověka a světa, který různým způsobem zabydluje.

Rozhodně však nebude chybět vítězný, velkou cenou odměněný, snímek letošního festivalu. Tím se stal již proslulý „Architekt odpadu“ Olivera Hodge (st 20:00). Jde o uchvacující příběh architekta Michaela Reynoldse, který „proti všem“ zvykům staví levné a energeticky úsporné domy, navíc ze starých pneumatik a jiného odpadu. Tsunami zničené Adamanské ostrovy poskytovaly hodně stavebního materiálu a levné domy tam byly velmi potřebné.

Čtvrtek bude věnován jednomu z nejčastěji probíraných celospolečenských témat. Globální problematika klimatických změn bude zdůrazněna nejprve „Nepříjemnou pravdou“ s charismatickým a Nobelovou cenou odměněným leaderem klima chránících aktivistů Al Gorem (16:00). Hned následný dokument „Velký podvod s globálním oteplováním“ se bude snažit všechny apokalyptické vize vyvrátit (18:00). Oba filmy představují nejsilnější argumenty, často vědecky zaštítěné, dvou nesmiřitelných táborů. Oba dokumenty bývají uváděny často, ale možná ještě nikdy ne společně. Po skončení projekce obou filmů bude následovat beseda, která bude na oba výklady problematiky reagovat (20:00). Besedy se zúčastní zástupce ekologických hnutí, archeobiolog a archeolog krajiny Petr Pokorný, ekonom a bývalý ekonomický poradce prezidenta Klause Petr Mach a klimatolog a meteorolog UP v Olomouci Miroslav Vysoudil. Pořad je určen všem lidem, kteří o problému jakýmkoliv způsobem přemýšlejí a chtějí si na něj udělat svůj vlastní názor.

V pátek bude festival zakončen programem o tvorbě jednoho z nejoriginálnějších filmových tvůrců na světě Andreji Tarkovském. Jeho umění s ohledem na poslední film Oběť představí v komentovaném pásmu s ukázkami jeden z největších znalců Tarkovského díla u nás Vladimír Suchánek (15:30). Potom osobně uvede jeden ze svých nejzajímavějších dokumentů Krajina s ohněm režisér Ivan Vojnár (18:00). Film je o pobytu výtvarníka a sochaře Petra Kavana v Malé Lhotě s několika starousedlíky, kde se s praskáním ohně zastavuje čas a tak vzniká prostor pro sváteční přemítání o nejednoznačném životě člověka. Diváci mohou po promítání učinit totéž s režisérem a jeho hostem Petrem Kavanem, který pracoval pět let v jižní Indii.

Olomoucký program bude zakončen jedním z nejpodstatnějších dokumentů, které kdy vznikly. Je to „Darwinova noční můra“ Huberta Saupera (20:00). Umělecký dokument o bezvýchodné situaci lidí v Africe. Žádná apokalyptická vize katastrofy, která na lidstvo někde číhá. Je to záznam apokalypsy tady a teď. Výpověď tak silná, že je těžké ji objevit nejen v televizi a kinech, ale také dokonce i ve filmových klubech.

Středa 18. 11.

16.00
Auto*mat (90´, ČR), režie Martin Mareček
Inspirující, emotivní a vtipný dokumentární příběh režiséra Martina Marečka hledá hravým způsobem odpovědi na otázky související s životem ve městě, civilizací v pohybu a dobrodružnou cestou ke změně. Mottem filmu je slogan „Ráno vstanu a změním svoje město“.
18.00
Kamenolom boží (88´, ČR), režie Břetislav Rychlík
Ďábel mává s lidma, ale krystalinikum je věčné. O hledání štěstí v nešťastné krajině Severních Čech.

20.00
To nejlepší z Ekofilmu 2009
Architekt odpadu (86´, 2007, GB), (Garbage Warrior), režie Oliver Hodge
Architekt Michael Reynolds, osamělý běžec a pro mnohé podivín, staví své stavby pouze z odpadu, z pneumatik, plechovek, sklenic. Jeho domy jsou levné, mají vlastní zdroje energie, vody a tepla. O vizionáři, kterého nikdo nebere vážně. Vítězný snímek letošního Ekofilmu.

Čtvr tek 19. 11.

16.00 Nepříjemná pravda (100´, USA, 2006), režie Davis Guggenheim
Bývalý americký viceprezident Al Gore zaníceně varuje před klimatickými změnami. Všichni sedíme na časované bombě. Pokud mají pravdu pesimistické hlasy, máme přibližně deset let na to, abychom odvrátili ekologickou katastrofu nedozírných rozměrů, kterou by doprovázelo extrémní počasí a jež by nenávratně změnila tvář naší planety a život na ní. Hit filmového festivalu v Sundance.

18.00
Velký podvod s globálním oteplováním (74´, GB, 2007), režie Martin Durkin
Globální oteplování hýbe světem. Zdá se, že většina odborníků se shoduje v názoru, že za růstem teplot stojí oxid uhličitý produkovaný průmyslovou výrobou, spalovacími motory a konečně i mnoha domácnostmi. Tento názor sdílí také mnoho politiků, publicistů a patrně i většina veřejnosti. Najdou se ale i vědci, kteří jsou pevně přesvědčeni o tom, že změny klimatu mají jinou příčinu. Nesouhlasit s většinou ale nebývá jednoduché ...

20:00
BESEDA OZVĚN EKOFILMU, nejen o dvou filmech, které se sice promítají, ale asi nikdy pohromadě.
KLIMATICKÉ ZMĚNY MEZI NEPŘÍJEMNOU PRAVDOU A VELKÝM PODVODEM.
Dva tábory, v obou skuteční odborníci, stojící nesmiřitelně proti sobě v názoru na aktuální proměny klimatu na jedné planetě.
Komentář a beseda:
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Je zástupcem vedoucího Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie Archeologického ústavu v Praze a členem mezioborové Paleoekologické pracovní skupiny. Zajímá se o paleoekologii, environmentální archeologii, pylové analýzy, vývoj vegetace v holocénu a vznik kulturní krajiny. Pracuje na projektech: Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny středních Čech jako koevoluce lidských vlivů a přírodních procesů a Výzkum egyptské Západní pouště. Je autorem celé řady odborných článků a publikací a také spoluautorem knihy Krajina a revoluce.
Ing. Petr Mach, Ph.D.
V roce 2003 získal na Vysoké škole ekonomické v Praze doktorát v oboru finance. Absolvoval kurz makroekonomie na London School of Economics ve Velké Británii. Na VŠE v Praze získal akademický titul v oboru finance a v oboru statistika ekonometrie. Je autorem řady odborných studií a článků zejm. v oblasti daňové a měnové, zabýval se také klimatickými změnami. Petr Mach pracoval jako poradce prezidenta republiky Václava Klause pro ekonomiku, pracoval jako výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku. Na VŠE přednášel kurz Evropská měnová integrace a Daňová teorie a politika. V roce 2009 založil Stranu svobodných občanů a stal se jejím předsedou.
Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Pracuje na katedře geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje meteorologii a klimatologii, environmentální geografii, základy fyzické geografie a dálkového průzkumu Země. Je autorem učebnic a celé řady odborných prací z klimatologie a meteorologie. Ve své habilitační práci se zabýval výsledky klimatologických výzkumů pro vědu a praxi.
V jednání zástupce ekologických hnutí.

Pátek 20. 11.

15.30 Režisér Andrej Tarkovskij a jeho poslední Oběť
Výukový program věnovaný poslednímu filmu Andreje Tarkovského, který byl vynucenou, ale vědomou tečkou za jeho dílem (Stalker, Zrcadlo a další). Vladimír Suchánek říká, že film má zvláštní dramatickou strukturu, která připomíná průchod pokřiveným zrcadlem vlastního vědomí, které se nemůže ztotožnit s realitou posvátné skutečnosti představující věrohodnost bytí. Hluboká duchovní a velmi osobní meditace, modlitba srdce velkého tvůrce. V závěru filmu poprvé promluví
syn: „Na počátku bylo slovo,a proč tati?“ Výukovým programem provádí Vladimír Suchánek.

18.00
Krajina s ohněm (60´, ČR), režie Ivan Vojnár
Zapadlá obec, prolínání pohledů na svět mezi sochařem Petrem Kavanem a zbylými starousedlíky v krajině s ohněm.
Režisér Ivan Vojnár a výtvarník Petr Kavan se zúčastní besedy po filmové projekci.

20:00
Závěr Ozvěn ekofilmu Olomouc
DARWINOVA NOČNÍ MŮRA (107´, Rak., Bel., Fr., Kan.,), režie Hubert Sauper
Mimořádně silný dokument a zapomenutém světadílu, rybách, zbraních, letadlech a lidech. Oceněn na mnoha festivalech. Noční můra o moci a z ní pramenící absolutní bezmoci. Klimatické změny? Ekologická krize? Neobyčejně silná výpověď o hmatatelné, konkrétní, skutečné krizi v našem světě.

Ozvěny Ekofilmu Olomouc 2009 budou po tři dopoledne určeny také školám. Program připravilo Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a Ministerstvem životního prostředí.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz