Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Boj proti obchodu s lidmi by měl respektovat lidská práva

18. 11. 2009 - PRAHA [Econnect]

Obchod s lidmi je obvykle posuzován jako vážné porušení lidských práv. Přesto však současné politiky, které směřují k prevenci obchodu s lidmi a ochraně obchodovaných osob, mají často opačný efekt. Na tom se dnes shodli zástupci a zástupkyně organizací, kteří hovořili na konferenci „Chrání opatření proti obchodování s lidmi lidská práva?“. Setkání expertů a expertek různých národností organizovaly organizace La Strada Česká republika a Aim for human rights.

„Represivní politiky a omezení volného pohybu osob v důsledku vedou k porušování práv některých skupin“ říká Irena Konečná, ředitelka organizace La Strada Česká republika. Obchodované osoby jsou navzdory vysokému nebezpečí, kterému čelí, nedostatečně chráněny. Výzvou také stále zůstává jejich kompenzace. Mezi další rizikové skupiny patří například pracovníci a pracovnice v sexuálních službách a pracovní migrantky a migranti. Konečná dále uvádí konkrétní příklad: “V České republice začne od počátku roku 2010 platit nový Trestní zákoník. Ten nám ukládá ohlašovací povinnost v případě trestného činu obchodu s lidmi. Předpokládáme, že důvodem změny v Trestním zákoníku byla snaha o zvýšení počtu identifikovaných obchodovaných osob. Máme důvod se však domnívat, že ohlašovací povinnost bude mít přesně opačný efekt. Nalomí totiž již tak křehkou důvěru potencionální klientely vůči sociálním pracovnicím a pracovníkům.“

Účastníci a účastnice konference hovořili o negativních efektech, které celosvětově opatření proti obchodování s lidmi vykazují. Tyto efekty najdeme jak v zemích původu obchodovaných osob, tak v zemích tranzitních a cílových. Victoria Nwogu z organizace Global Alliance Against Trafficking of Women hovořila o situaci v západní Africe. „Národní politika, která byla v roce 2008 přijata v Nigérii, ukládá identifikovaným obětem trestného činu obchodu s lidmi povinnost podstoupit rehabilitační program, v důsledku čehož jsou pak drženy v těsném sousedství až šest týdnů.“

Ruth Morgan Thomas z International Commitee on the Rights of Sex Workers in Europe mluvila o ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovnic a pracovníků v sexuálních službách, ke kterému dochází díky tomu, že na sexuální průmysl často nasedá obchod s lidmi. „Ve Velké Británii se v současnosti navrhuje opatření, který by mělo v rámci boje proti obchodování s lidmi kriminalizovat poskytování sexuálních služeb za úplatu. Toto by mohlo vést k izolaci sexuálních pracovnic a pracovníků, která by pro ně znamenala vysoké riziko. Pravděpodobnost, že bude odhalen nátlak či donucení při poskytování sexuálních služeb, by pak byla velmi nízká.“

Organizace, které se dnes sešly, věří, že při tvorbě opatření proti obchodování s lidmi musí být brát ohled na ochranu lidských práv. Jedině tak mohou vzniknout politiky, které budou efektivně bojovat proti obchodu s lidmi na jedné straně a zároveň respektovat lidská práva na straně druhé. S tímto cílem společně postupují při tvorbě nástrojů, které mohou sloužit ostatním organizacím na celém světě při prosazování lepších opatření boje proti obchodu s lidmi.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz