Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nekonfliktně k úložišti? I po pětiletém moratoriu stále bez obcí

25. 11. 2009 - PRAHA [Econnect]

Starostové a zástupci občanských sdružení ze všech šesti lokalit ohrožených hlubinným úložištěm jaderných odpadů sbírají podpisy pod petici, kterou chtějí dosáhnout změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště. Požadují, aby byl respektován jejich názor a stali se pro státní orgány skutečnými partnery.

Základní podmínkou dalších jednání je nastavení otevřeného transparentního procesu s nepřekročitelným právem obcí a kraje odmítnout úložiště v daném regionu. Obce i veřejnost, v jejichž katastrálním území má být umístěno jaderné zařízení, dnes nemají možnost o takových záměrech účinně spolurozhodovat.

Petice je další reakcí na promarněnou příležitost, kdy stát nevyužil pětiletého moratoria na provádění geologických prací vyhlášeného vládou v roce 2004 k zásadní změně svého přístupu k obcím. Moratorium bylo vyhlášeno pro řadě místních referend, protestních akcí před úřadem vlády. Smyslem pozastavení prací mělo být nalezení konsensu mezi požadavky obcí na demokratický, plně transparentní proces s účastí obcí a zájmem státu – vybudování úložiště.

Sdružení Calla a Hnutí DUHA dlouhodobě prosazují novelu atomového zákona, která dá obcím a krajům právo spolurozhodovat o kontroverzních úložištích radioaktivních odpadů. Prozatím jsou z povolovací procedury vyloučeny. Upozornily, že paradoxně nejdále se s budováním úložiště radioaktivních odpadů dostalo Švédsko a Finsko, kde dotčené obce mají dokonce právo veta. Spolurozhodování totiž posiluje důvěru místních lidí ke státu.

U příležitosti končícího moratoria pořádá Správa úložišť radioaktivního odpadu konferenci „Nekonfliktně k úložišti.“ Cílem má být prohloubit dialog zainteresovaných stran a veřejně reagovat i na některé výzvy obcí ke změně současné podoby procesu hlubinného úložiště. Ekologické organizace i obce se však pozastavují nad podobou panelů konference, protože na něm překvapivě nedostávají prostor mluvčí těchto výzev.

Svůj postoj k současné podobě procesu již daly dotčené obce a lokální iniciativy najevo pomocí:

· Místních referend – od roku 2004 proběhlo 27 místních referend s průměrnou účastí 73 %, jejich výsledkem je jednoznačné odmítnutí úložiště místními občany
· Peticí, demonstrace před Úřadem vlády (výsledkem moratorium pozastavující práce)
· Memorand: v roce 2007 tři lokality (Pačejov, Božejovice-Vlksice, Lodhéřov) sestavily a odeslaly memoranda vyzývající vládu a poslance ke splnění slibu v programovém prohlášení vlády
· Božejovické výzvy: v roce 2009 se na společném setkání starostů napříč všemi lokalitami dohodla společná výzva adresovaná politickým představitelům, opět vyzývající ke změně procesu. Výzvu zaštítilo 15 obcí a 11 ekologických a místních organizací

Jiří Dvořák starosta obce Lodhéřov řekl: „Minulá vláda sice slíbila respektovat názor obcí, ale nic proto v legislativě neudělala pro odpor Ministerstva průmyslu. Správa úložišť radioaktivních odpadů si myslí, že náš nesouhlas prolomí finanční kompenzace v průběhu průzkumů, ale ne vše se dá zaplatit penězi. Navíc jde opět jen o sliby, které nejsou podloženy změnou zákona. Tento postup není zrovna vůči dotčeným lokalitám férový.“

Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl: „Hledání úložiště pro vyhořelé jaderné palivo má u nás podobu otevřeného střetu obcí se státními úřady. Podle zákonů nemohou obce projekt odmítnout, natož být účastníkem řízení. Zkušenosti ze Švédska dokazují, že demokratická podoba proces civilizuje a odstraňuje zbytečné konflikty občanů se státem. Připustí-li stát spoluúčast obcí na procesu, podaří se mu vyhnout eskalaci konfliktů.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Signatáři Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů také žádají odpovědné orgány, aby nezvyšovaly množství vyhořelého jaderného paliva z reaktorů. Plány na výstavbu nových jaderných bloků jsou bez existence úložiště či jiného proveditelného řešení vysoce nezodpovědné.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz