Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Certifikát kontrolovaného dřeva dle FSC získala firma Biocel Paskov

9. 12. 2009 - PRAHA [Econnect]

Jedna z největších společností na výrobu buničiny v České republice Biocel Paskov, a.s. právě získala prestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council). Zareagovala tak na vzrůstající zájem zákazníků o důvěryhodný systém kontroly zpracování dřevní hmoty, který zaručuje ekologicky šetrné obhospodařování českých i světových lesů.

Není náhodou, že se v poslední době největší společnosti a firmy v odvětvích zabývajících se zpracováním dřeva, výrobou a obchodem s dřevěnými produkty rozhodly získat certifikát FSC. Za všechny lze jmenovat např. firmy Biocel Paskov, MAGNUM Parket, OSPAP, z nichž každá patří ve svém odvětví k největším. Přitom značka FSC je považována za nejdůslednější mezinárodní ekologický certifikát v oblasti ochrany světových lesů a jeho získání nepatří k nejjednodušším.

„Rozhodnutí k certifikaci FSC bylo podmíněno narůstajícími požadavky našich odběratelů buničiny, kteří tuto certifikaci požadují. Přestože vlastníme certifikace dle PEFC, která je rovněž mezinárodně platná, mezi zákazníky je více žádána a uznávána certifikace dle FSC. Celulózky i další výrobní společnosti zpracovávající dřevní hmotu tuto skutečnost respektují a doplňují si certifikaci dle FSC,“ dodala Ivana Březinová, vedoucí odboru personalistiky a komunikace firmy Biocel Paskov, a. s..

Podnik Biocel Paskov získal certifikát FSC pro spotřebitelský řetězec (CoC) a tzv. kontrolované dřevo. Certifikovaná firma ve zpracovatelském řetězci musí důsledně sledovat tok dřevní suroviny tak, aby bylo zaručeno, že celý proces distribuce dřeva je transparentní a dodržuje přísná ekologická a sociální kritéria. Cílem kritérií je na jedné straně zaručit, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů, zamezit nelegální těžbě dřeva a na straně druhé zajistit férové a bezpečné pracovní podmínky zaměstnancům, dělníkům a místním komunitám. Certifikát FSC kontrolovaného dřeva pak má za úkol vyhnout se tzv. „kontroverznímu“ dřevu. Za to je považováno např. dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými právy, dřevo z geneticky modifikovaných dřevin nebo dřevo z lesů, kde je hospodařením ohrožena jejich vysoká ochranářská hodnota.

Prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků FSC (Forest Stewardship Council) byl vytvořen mezinárodní nevládní neziskovou organizací se stejným jménem, kterou na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Značka FSC se stala populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě a vý-robcích s tímto logem rapidně roste. Na trhu je již více než 30 000 druhů výrobků s touto značkou, ze kterých si mohou vybírat i čeští spotřebitelé. Základní ideou této organizace je podporovat ekologic-ky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy.

Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. FSC ČR, o. s. (www.czechfsc.cz) je českým zástupcem mezinárodní organizace FSC. Od roku 2002 pracuje na prosazování značky FSC v České republice v lesním hospodaření, dřevozpracujícím a papírenském průmyslu a mezi laickou i odbornou veřejností. V současnosti FSC ČR zahájilo dosud největší kampaň na podporu znalosti značky a certifikátu FSC s názvem „Miluje dřevo, chrání les“. Ta má za cíl zvýšit a propagovat nákup dřevěného zboží s mezinárodní značkou FSC a informovat tak spotřebitele o výrobcích, které byly vyrobeny z legálně těženého dřeva šetrným způsobem k lesu a zároveň s ohledem na lidská a sociální práva obyvatel.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz