Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nesouhlasné stanovisko ke spalovně v Rybitví potvrzuje, že hlas občanů má váhu

1. 2. 2010 - PRAHA [Econnect]

Sdružení Arnika přivítalo vydání nesouhlasného stanoviska na závěr procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) spalovny nebezpečných odpadů, kterou chce na místě staršího provozu zprovoznit společnost AVE CZ.

„Rozhodně nemáme v úmyslu se proti vydanému stanovisku odvolat. Má-li AVE CZ soudnost, od svého záměru zprovoznit v Rybitví spalovnu ustoupí. Závěrečné stanovisko v procesu EIA má sice jen doporučující charakter pro následná řízení, ale prakticky představuje výrazný blok pro vydání jak stavebního povolení, tak integrovaného povolení, která by spalovna musela pro svůj provoz získat. O stanovisko lze opřít i případná odvolání, pokud by jmenovaná povolení byla pro spalovnu kladná,“ řekla tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková.

„Na vydání nesouhlasného stanoviska měl nepochybně vliv především jasný nesouhlas občanů Pardubicka, kteří byli v odporu vůči záměru obnovit provoz spalovny v areálu Synthesie jednotní a v počtu téměř 48 tisíc podepsali petici proti tomuto záměru. Opět se tak ukázalo, že petiční akce, vytrvalý tlak na politickou reprezentaci a účast v procesech posuzování vlivů na životní prostředí se veřejnosti vyplatí a že na její názor je brán ohled. Projekt spalovny má však i řadu věcných nedostatků, například nedostatečné zabezpečení skladu odpadů, vypouštění a bilance látek jako jsou dioxiny. Na tyto problematické otázky jsme v procesu EIA úspěšně upozorňovali a autorem posudku nebyly ani v závěrečném vypořádání uspokojivě vysvětleny. Domníváme se proto, že ani z věcného hlediska nemohlo Ministerstvo životního prostředí ČR vydat jiné, než záporné stanovisko,“ reagoval na verdikt ministerstva vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

I přes celkový nesouhlas se záměrem zůstávají ve vydaném stanovisku varovná vyjádření. „Znepokojující je zejména naznačení, že s nebezpečnými odpady se nedá dělat nic moc jiného, než je spálit. To vůbec neodpovídá současným technologickým možnostem ani požadavkům mezinárodních úmluv na ochranu životního prostředí před úniky toxických látek. Bude proto nyní na vedení Pardubického kraje, aby zkusilo aktualizovat Plán odpadového hospodářství a vpravit do něj mimo jiné nespalovací technologie například ke zpracování odpadů ze starých ekologických zátěží anebo ze zdravotnických zařízení,“ shrnul Petrlík výzvu, kterou stanovisko ministerstva představuje pro kraj. Alternativou ke spalování odpadů, jako jsou například zeminy kontaminované ropnými látkami, je čištění biodegradací. Odpady s obsahem persistentních organických sloučenin (POPs) lze čistit chemickou cestou.

Dalším znepokojujícím momentem je jednoduchost, s jakou posudkář ve vydaném stanovisku ministerstva odbývá požár meziskladu a konstatuje, že byly dodrženy předpisy a tudíž je vlastně vše v pořádku. „Spalovna nebezpečných odpadů nemůže dobře fungovat bez řádně zabezpečeného skladu nebezpečných odpadů a mezideponie, ve které došlo k požáru, takovým skladem prostě být nemůže. Myslíme si, že by tuto událost měla Česká inspekce životního prostředí ještě jednou důkladně prozkoumat. Dáme k tomu podnět,“ uzavřel Petrlík.

Arnika již dříve také upozornila na skutečnost, že firma AVE CZ je součástí konsorcia, jež se uchází o zakázku na čištění všech ekologických zátěží v České republice. Pokud by ji získalo, nejspíš by v Pardubicích končily odpady z mnoha lokalit v České republice.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz